Zaznacz stronę
Inauguracja

Komunikat Dyrektora Centrum Europejskiego

dla studentów pierwszego roku studiów I stopnia na kierunku europeistyka

 

Drodzy Studenci, miło mi Was powitać w progach Uniwersytetu Warszawskiego. Mamy wszyscy nadzieję, że Wasze lata spędzone w naszej uczelni będą owocne i pełne wrażeń wspominanych do końca życia. Wasz rocznik rozpoczęciem swoich studiów trafił na wyjątkowy czas, który stawia przed nami wszystkimi dodatkowe wyzwania.

Jako Dyrektor Centrum Europejskiego podjąłem decyzję, że zajęcia semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021, z uwagi na trwającą epidemię, będą odbywały się w formie zdalnej, to oznacza, że za pomocą narzędzi zdalnej komunikacji poszczególni nauczyciele akademiccy będą z Wami odbywać zajęcia w mniejszych i większych grupach zgodnie z ustaloną siatką zajęć. W trakcie zimowego semestru Dyrekcja Centrum Europejskiego będzie się chciała z Wami spotkać w celu omówienia bieżących problemów ze studiami.

Aby przygotować Was do życia akademickiego nasz Samorząd Studentów przygotował dla Was szkolenie z zakresu korzystania z USOSweba, czyli naszego głównego systemu informacyjnego obsługującego studia. To bardzo ważne, żebyście umieli się nim posługiwać, bo poprzez niego będziecie zapisywać się na zajęcia, układać swój plan zajęć, dowiadywać się o ocenach, składać podania itp.

Dodatkowo Wasz kierownik studiów będzie z Wami rozmawiał o prawach i obowiązkach studentów, a także pracownik sekretariatu studiów poda Wam kilka użytecznych informacji po to, aby nasze wspólne relacje układały się bardzo dobrze.

 

HARMONOGRAM DNI ADAPTACYJNYCH

Spotkanie z Samorządem Studentów i szkolenie z USOSweba

28 września 2020 r. Centrum Europejskiego (al. Niepodległości 22, sala 109)

  • Grupa 1 o godz. 12.00 
  • Grupa 2 o godz. 14.00
  • Grupa 3 o godz. 16.00

29 września 2020 r. Centrum Europejskiego (al. Niepodległości 22, sala 109)

  • Grupa 4 o godz. 12.00 
  • Grupa 5 o godz. 14.00
  • Grupa 6 o godz. 16.00

Samorząd Studentów udostępni na Facebooku, na grupie I roku, formularz, poprzez który będą mogli Państwo zapisać się do jednej z grup.

 

Spotkanie online z Dyrektorem ds. Kształcenia, Zastępcą Dyrektora Centrum Europejskiego oraz pracownikiem Sekretariatu Studiów

  • grupa 1 – 12 października 2020 r. godz. 12.00
  • grupa 2 – 12 października 2020 r. godz. 13.30

O tym, kto znalazł się w której grupie, zostaną Państwo poinformowani. Link do spotkania online (w Google Meet) zostanie Państwu przesłany na maila pobranego z Państwa konta w USOSwebie na 15 minut przed spotkaniem.

 

INAUGURACJA

Jednocześnie chciałem zaprosić Waszą reprezentację na inaugurację. Zwykle takie zaproszenie kierowaliśmy do wszystkich studentów, ale ze względu na ograniczenia reżimu sanitarnego możemy Was zaprosić tylko 30. Chętnych do udziału w inauguracji prosimy o wpisanie się na listę dostępną w formularzu Google na stronie https://forms.gle/hixTWLcEmp6kcbFY9 Liczy się kolejność zapisów. Pierwszych 30 osób dostanie powiadomienie o udziale w inauguracji. Pozostałe osoby będą mogły obejrzeć internetową transmisję z tego wydarzenia.

Inauguracja roku akademickiego 2020/2021 w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie się 13 października 2020 r. o godz. 11 na Kampusie Centralnym w Audytorium Maximum w Auli im. Adama Mickiewicza. Najważniejszą częścią inauguracji jest Wasza immatrykulacja, ale tradycyjnie wiąże się ona także w wygłoszeniem krótkiego wykładu przez zaproszonego gościa.

Jednocześnie informujemy, że 7 września 2020 r. Rektor Uniwersytetu Warszawskiego wydał zarządzenie na temat organizacji semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021. Zgodnie z nim w nadchodzącym semestrze będziemy pracować zdalnie. O szczegółach będziemy jeszcze Państwa informować. 

 

dr hab. Kamil Zajączkowski
D Y R E K T O R
Centrum Europejskiego UW