Zaznacz stronę

Komunikat Dyrekcji do Studentów nt. sesji, obron i rekrutacji

21 maja 2020

Facebooktwitter

Warszawa, 20 maja 2020 r.

Drodzy Studenci!

Przed Wami wytężone tygodnie i dni związane ze zbliżającą się sesją i końcem semestru letniego. Ta sesja będzie dla Nas wszystkich wyjątkowa. Wyjątkowa, tak jak ostatnie dwa miesiące. Nie mogliśmy się spotkać z Wami w salach wykładowych, porozmawiać twarzą w twarz, wymienić się informacjami. To bardzo trudne. Bo przecież istotą Akademii jest dyskusja i debatowanie. Wszyscy pracownicy Centrum Europejskiego dołożyli wszelkich starań by to nagłe przejście w świat wirtualny odbyło się jak najmniejszym kosztem  odnośnie jakości prowadzonych zajęć. Jesteśmy głęboko przekonani, że udało Wam się, Drodzy Studenci odnaleźć się w tej innej rzeczywistości akademickiej.

Drodzy Studenci!

Chcielibyśmy w tym liście podać najważniejsze wiadomości (te znane na chwilą obecną) dotyczące sesji, a także nakreślić sprawy związane z obronami oraz rekrutacją na studia II stopnia na kierunek Europeistyka.

SESJA I ZALICZENIA PRZEDMIOTÓW

 1. Letnią sesję egzaminacyjną – zarówno zaliczenia na ocenę, jak i egzaminy, przeprowadzamy w trybie zdalnym. Termin sesji podstawowej to 15.06-05.07, a poprawkowej 31.08-13.09. 
 2. Na potrzeby zaliczeń/egzaminów zdalnych studenci są zobowiązani do wykorzystywania adresu mejlowego założonego w domenie identyfikowalnej z UW: @student.uw.edu.pl. Po zmianie adresu przez Studenta (jeśli nie ma adresu w domenie student.uw.edu.pl) adres ten powinien być automatycznie widoczny w USOS-ie. Jeżeli to nie nastąpi proszę o zgłaszanie się do Dziekanatu.
 3. W przypadku zaliczeń na ocenę, to prowadzący zajęcia informuje studentów na minimum 7 dni przed zakończeniem zajęć o formie zaliczenia, zakresie i wykorzystywanych narzędziach. W przypadku egzaminów, listę egzaminów zdalnych wraz z ich formą i wykorzystywanym narzędziem publikuje Kierownik Jednostki Dydaktycznej (dr Agnieszka Chmielewska) (w terminie 7 dni przed sesją, bądź egzaminem odbywanym przed sesją). 
 4. Zaliczenia, tak jak było to przyjęte, mogą odbywać się przed sesją egzaminacyjną.
 5. Zaliczenia i egzaminy: w tej wyjątkowej sytuacji dopuszcza się zmianę formy zaliczenia lub egzaminowania. Zmiany zasad weryfikacji efektów kształcenia należy uzgodnić ze studentami.
 6. Zaliczenia i egzaminy pisemne mogą być przeprowadzane z wykorzystaniem narzędzi dostępnych w ramach uniwersyteckiej platformy e-learningowej Kampus, ale też z wykorzystaniem narzędzi Google z pakietu „G Suite dla Szkół i Uczelni”, tj. np. testów na Google Classroom czy formularzy Google. Warto pamiętać, że również poczta Gmail wchodzi w skład tego pakietu.
 7. Zaliczenia i egzaminy ustne mogą być przeprowadzane tylko z wykorzystaniem Google Meet. Egzamin ustny (bądź zaliczenie ustne) powinien zostać nagrany przez egzaminatora i być przechowywany na dysku przez 14 dni (na wypadek, gdyby student złożył podanie o egzamin komisyjny bądź komisyjne sprawdzenie wyników). Nagranie może być udostępnione wyłącznie kierownikowi jednostki dydaktycznej. Po 14 dniach egzaminator powinien niezwłocznie usunąć nagranie, a w terminie miesiąca od zakończenia sesji egzaminacyjnej poinformować mejlowo KJD o usunięciu nagrań zaliczeń i egzaminów. 
 8. do 31 maja 2020 postaramy się opracować harmonogram sesji. Harmonogram zostanie także ogłoszony na stronie Centrum. 
 9. Od 18 maja ponownie otwarty jest BUW, choć w ograniczonym stopniu. Biblioteki wydziałowe, takie jak w CE, są, zgodnie z decyzją władz rektorskich, na razie zamknięte. Czekamy na nowe decyzje w tym zakresie.

 

OBRONY

 1. Zgodnie z zaleceniami władz rektorskich przygotowujemy się do prowadzenia obron on-line. W tej chwili pod kierunkiem Pani Rektor trwają prace nad rekomendacjami dla całej uczelni w sprawie organizacji zdalnych egzaminów dyplomowych.
 2. Wstępnie planujemy, żeby obrony prac licencjackich i magisterskich odbyły się zgodnie z pierwotnymi założeniami CE, tj. od końca czerwca do 10 lipca. Umożliwi to absolwentom studiów licencjackich w CE złożenie dokumentów na studia II stopnia na kierunku europeistyka (ich termin lipcowy mija 13 lipca włącznie).
 3. Obrony prac licencjackich i magisterskich w turze jesiennej planujemy by odbyły się od 1 września do 9 września (podobnie jak ww. przypadku pozwoli to ubiegać się absolwentom naszego kierunku na studia II stopnia na kierunku europeistyka, ich tura wrześniowa kończy się 10 września).
 4. Przypominamy jednocześnie, że Szkoła Języków Obcych chce zrobić egzamin z angielskiego na poziomie B2 dopiero około połowy lipca, co przesuwa na wrzesień wszystkich licencjuszy, którzy do tej pory tego egzaminu nie zdali. W przypadku CE około połowa Studentów ma już zaliczony ten przedmiot.
 5. Co do dokładnego przebiegu, formy i sposobu obron on-line będziemy działać zgodnie z wytycznymi i zarządzaniami władz rektorskich. Wszystko musi też się odbyć w warunkach uwzględniających bezpieczeństwo Studentów oraz sytuacją epidemiologiczną w całym kraju, a szczególnie na Mazowszu i w Warszawie. 
 6. Będziemy na bieżąco Państwa informować o ostatecznych ustaleniach UW w sprawie obron online związanych z formą ich przeprowadzania. Bardzo chcemy, aby ten ważny egzamin mógł odbyć się w spokojnej i bezpiecznej atmosferze.

 

REKRUTACJA NA STUDIA II STOPNIA (EUROPEISTYKA)

 

Odnośnie rekrutacji na studia II stopnia władze obu naszych jednostek (zarówno CE, jak i WNPiSM) i za aprobatą Rady Dydaktycznej uznały, że najkorzystniej będzie nie zmieniać terminów rekrutacji. 

Mamy nadzieję, że ten wybór pozwoli nam jeszcze przed wakacjami zrekrutować tych studentów, którzy w terminie ukończyli studia licencjackie. We wrześniu będziemy rekrutować resztę. Tym samym kalendarz rekrutacji na studia II stopnia wygląda następująco: 

 • rejestracja na studia II stopnia zacznie się 3 czerwca i potrwa do 13 lipca.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 20-22 lipca. Ogłoszenie wyników: 27 lipca 2020 r.

 • rejestracja w drugiej turze zacznie się 10 sierpnia i potrwa do 10 września. 

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się 17-18 września. Ogłoszenie wyników 23 września.

 • W przypadku studiów II stopnia Rada Dydaktyczna na lipcowe rozmowy kwalifikacyjne wyznaczała dwie komisje (w każdej z niej jedna osoba z CE). Odnośnie rozmów wrześniowych powstaną 3 lub 4 Komisje.
 • Więcej o rekrutacji na Europeistykę II stopnia: https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PELNE2020/programme/S2-EUSE/?from=field:P_EUSE
 • Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana jest na podstawie wybranego przez kandydata artykułu naukowego z podanej Listy lektur (lista ta znajduje się w IRK).

 

 

Życzymy Wam dużo zdrowia i powodzenia!

Dyrekcja