Komunikat Dyrekcji z 7 kwietnia 2020 r.

8 kwietnia 2020

Facebooktwitter

Warszawa, 7 kwietnia 2020 r.

Szanowni Państwo,

Wykładowcy i pracownicy CE UW.

Rozpoczyna się kolejny tydzień z wirusem, i kolejny tydzień naszych zmagań w nowej, trudnej rzeczywistości. Dotyczy to nie tylko naszego życia prywatnego, ale także zawodowego. 

Centrum Europejskie musiało się również dostosować do tej sytuacji, przechodząc całkowicie w tryb pracy zdalnej (on-line), a ten stan, jak wiemy z najnowszego Komunikatu Rektora UW, potrwa minimum do 15 maja jeśli chodzi o zajęcia i nieco dłużej w przypadku wyjazdów czy imprez masowych (w tym debat czy konferencji).

Szanowni Państwo,

Udało się uruchomić wszystkie zajęcia zaplanowane w CE UW. Odbywają się one zgodnie z planami zajęć, w różnych formach interakcji ze Studentami. W tym miejscu chcielibyśmy raz jeszcze wszystkim wykładowcom CE podziękować za ich wielkie zaangażowanie, pomysłowość, cierpliwość w prowadzeniu swoich zajęć. 

Chcielibyśmy również podziękować wszystkim pracownikom administracji CE. Bez ich wsparcia, pracy i wielkiego zaangażowania trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie CE, zwłaszcza w tak niecodziennych okolicznościach. W imieniu nas wszystkich dziękujemy Wam za tak duże poświęcenie i wytrwałość.

Uniwersytet Warszawski, pomimo wielu obostrzeń, stara się wypełniać, poza dydaktyką, swoje inne zadania i zobowiązania. Dotyczy to także CE. 

  1. W ograniczonym stopniu, ale funkcjonuje nasza Rada Dydaktyczna pod kierunkiem dr Agnieszki Chmielewskiej. Podjęła (podejmuje) ona następujące działania:
  • zatwierdziła listę wybranych artykułów i rozdziałów z zakresu europeistyki dla kandydatów na studia II stopnia; przypominamy, że od tego roku na całym UW obowiązują kandydatów na studia II stopnia rozmowy/egzaminy);
  • uchwaliła zasady rekrutacji na rok 2021/2022;
  • udostępniła w USOSwebie wyniki ankiety studenckiej za semestr zimowy roku 2019/2020 (oznaczenie 4003-2020Z). W przygotowaniu jest nowa ankieta na semestr letni. Zostaną w niej zmienione pytania zadawane studentom w celu ich dostosowania do sytuacji pracy zdalnej.
  1. Dyrekcja jest w trakcie przygotowywania materiałów promocyjnych dotyczących naszych studiów. Władze Rektorskie zobowiązały nas do ich przekazania do Biura Promocji UW, do 10 kwietnia br.  
  2. Dyrekcja jest także w trakcie wstępnych przygotowań do Dnia Otwartego na UW, który odbędzie się 25 kwietnia br. Sytuacja wymusiła, że po raz pierwszy będzie on miał charakter wirtualny, online. Zależy nam na bardzo dobrym przygotowaniu się do niego, jak i do całego procesu promocji studiów I i II stopnia. Pomimo tego, że na dzień dzisiejszy jest wiele niewiadomych odnośnie matur czy formy przebiegu egzaminów licencjackich musimy być przygotowani na każdy scenariusz. Za sprawy związane z Dniem Otwartym i promocją całego cyklu studiów odpowiada jak co roku dr Kamil Zajączkowski (z pomocą Pani Agnieszki Pieczerak). Liczymy na Państwa wsparcie i pomysły (wrócimy do sprawy po Świętach). W działanie te są już zaangażowane oba Samorządy  funkcjonujące w CE.
  3. Wszystkie dane do PBN i POLONu dotyczące publikacji pracowników CE, jak ich aktywności projektowej zostały uzupełnione. Jeżeli Państwo macie jakieś zaległości, które należałoby wpisać do odpowiednich systemów proszę o kontakt z Panią Agnieszką Pieczerak, która jest za to odpowiedzialna. 
  4. Proces wydawniczy naszego kwartalnika „Studia Europejskie – Studies in European Affairs” pod kierunkiem dr. Artura Adamczyka i dr Małgorzaty Pacek przebiega bez zakłóceń. Jednocześnie Dyrekcji udało się od władz rektorskich uzyskać finansowanie dwóch najbliższych numerów kwartalnika. 
  5. W celu dostosowania funkcjonowania Uniwersytetu do warunków epidemii, modyfikacji uległ sposób obiegu dokumentów finansowych. Reguluje to zarządzenie Rektora UW nr 67, które wchodzi w życie od poniedziałku 6 kwietnia. Wszelkie pytania w tym zakresie proszę kierować do Pani Beaty Mielcarz. 
  6. 8 kwietnia br. odbędzie się zamknięta telekonferencja via Google Meet Senatu UW, uzupełnionego o przedstawicieli kilku jednostek ogólnouniwersyteckich, w tym CE. W planie spotkania przewidziano, m.in.: informacje Zespołu Rektorskiego o aktualnej sytuacji; omówienie listy spraw do rozpatrzenia przez Senat przed przerwą wakacyjną, a także prac organów i podmiotów kolegialnych w warunkach stanu epidemicznego. Ze strony CE w spotkaniu będzie brał udział dr Zajączkowski. O przebiegu spotkania niezwłocznie Państwa poinformujemy. 

 

Szanowni Państwo,

Gdybyście Państwo mieli jakiekolwiek pytania, prosimy do nas dzwonić lub pisać.

Wszystkim Państwu życzymy przede wszystkim dużo zdrowia i wytrwałości w tych trudnych chwilach. 

 

Korzystając z okazji, pragniemy wszystkim Państwu życzyć Wesołych i mimo wszystko Radosnych Świąt Wielkanocnych, z dala od kwarantann, wirusów i wszelkich zachorowań, za to w pełnym zdrowiu! 

Dyrekcja