Konferencja współorganizowana przez Centrum Europejskie UW oraz Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

2 lipca 2019

Facebooktwitter

W dniu 3 czerwca b.r. odbyła się w Warszawie konferencja współorganizowana przez Centrum Europejskie UW oraz Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Konferencja dotyczyła pięciolecia okupacji Krymu przez Rosję. Dyskusja odbywała się w ramach trzech paneli: dwóch prawnych oraz jednego politologicznego. Koncentrowała się nie tyle na faktografii, doskonale i powszechnie znanej, ile na sformułowaniu pewnych wniosków co do wpływu konfliktu krymskiego na rozwój prawa międzynarodowego (w tym zwłaszcza prawa konfliktów zbrojnych i użycia siły) oraz możliwości prawnych i politycznych rozwiązania sporu – również w dwóch aspektach: współpracy z Rosją oraz odmowy takiej współpracy.

Żałować należy, że studenci CEUW nie wykazali zainteresowania tą dyskusją i w minimalnym stopniu uczestniczyli w konferencji.

                                                                                                                                   Władysław Czapliński