Książki

Suwerenność i integracja europejska

Redakcja: Władysław Czapliński, Irena Lipowicz, Tadeusz Skoczny, Mirosław Wyrzykowski
Miejsce i rok wydania: Warszawa 1999
Objętość: 330 str.

Austria – Unia Europejska

Miejsce i rok wydania: Warszawa 1998
Objętość: 50 str.

Wielka Brytania – Unia Europejska

Miejsce i rok wydania: Warszawa 1998
Objętość: 50 str

Holandia – Unia Europejska

Miejsce i rok wydania: Warszawa 1997
Objętość: 50 str.