Zaznacz stronę

Nasze czasopismo naukowe ze wsparciem Ministerstwa

1 kwietnia 2019

Facebooktwitter

Szanowni Państwo,

Drodzy zainteresowani,

Z przyjemnością pragniemy poinformować naszych Czytelników i Autorów, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego doceniło dokonane i zachodzące zmiany w Programie Wydawniczym naszego Centrum, a przede wszystkim wysoką jakość merytoryczną naszego kwartalnika Studia Europejskie – Studies in European Affairs” i umieściło go na liście 500 czasopism w Programie „Wsparcie dla czasopism naukowych”.  Zgodnie z literą Rozporządzenia MNiSW z dnia 7 listopada 2018 r. autorzy publikujący artykuł w naszym czasopiśmie uzyskają przynajmniej 20 punktów.

Co ważne dla potencjalnych Autorów, których do współpracy z nami nadal zapraszamy, jest to punktacja przejściowa, na bieżący 2019 rok. Ostateczna przyjdzie wraz z wykazem czasopism punktowanych, która – według relacji przedstawicieli resortu na niedawnym spotkaniu na UW – powinna ukazać się w połowie czerwca.

Prof. Bogdan Góralczyk – red. naczelny Programu Wydawniczego CE UW

Doc. Artur Adamczyk – red. naczelny kwartalnika „Studia Europejskie – Studies in European Affairs”.