NATOversity – Prestiżowy grant NATO dla CE UW

17 lutego 2019

Facebooktwitter

Centrum Europejskie UW otrzymało grant NATO w ramach konkursu specjalnego na organizację projektów towarzyszących 70. rocznicy powołania Sojuszu Północnoatlantyckiego. Okres realizacji projektu od 18 lutego 2019 r. do 30 listopada 2019 r. (nr projektu: Agreement No PR26444). Wartość grantu: 28 550 Euro. Projekt jest realizowany przez CE UW (lider projektu) we współpracy z NATO Public Diplomacy Division (PDD) oraz Pazmany Peter University na Węgrzech. NATOversity (nazwa projektu realizowanego przez CE UW) jest projektem edukacyjnym z zakresu dyplomacji publicznej. Grupą docelową jest młodzież akademicka z Polski i z Węgier w przedziale wiekowym 18-32 lata.

W zakres projektu wchodzą takie aktywności, jak:

  • produkcja krótkich spotów filmowych dotyczących działań NATO, w których propagowana będzie wiedza o NATO, jego głównych działaniach, wartościach i perspektywach na przyszłość
  • organizacja debat i seminariów akademickich
  • organizacja dwudniowej strategicznej gry symulacyjnej w Facebook Hub Warsaw dotyczącej działań operacyjnych Sojuszu.
  • promocja działań NATO wśród grupy docelowej młodzieży w mediach społecznościowych oraz poprzez krótki film dokumentalny. Projekt pozwala także nazastosowanie nowatorskich metod edukacyjnych w naukach o polityce, bezpieczeństwie, zarządzaniu, historii czy socjologii, co czyni go atrakcyjnym dla młodzieży i ułatwia jego umiędzynarodowienie.
  • promocja projektu w mediach społecznościowych

Projekt kończy się raportem przedstawionym do akceptacji NATO PDD. Osobami realizującymi grant po stronie CE UW jest dr Beata Górka-Winter (kierownik projektu) oraz dr hab. Agata Dziewulska (przeprowadzenie gry strategicznej). Po stronie partnerów grant realizować będą: Edit Zgut oraz Szabina Maguire.