Zaznacz stronę

Nowa europeistyka

W dniu 8 maja 2019 r. Senat Uniwersytetu Warszawskiego zatwierdził programy studiów na kierunku europeistyka, studia pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim. Będą one prowadzone przez dwie jednostki Uniwersytetu Warszawskiego: Centrum Europejskie oraz Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Warszawskiego

Załącznik do uchwały Senatu UW (program studiów I stopnia)
Załącznik do uchwały Senatu UW (program studiów II stopnia)

Program ramowy – studia licencjackie
Program ramowy – studia magisterskie