Zaznacz stronę

dr Agnieszka Chmielewska, starszy asystent

e-mail: a.chmielewska@uw.edu.pl
telefon: 22 553 33 06  

dyżur: pOstatnia aktualizacja: 24 lutego 2023
Środa, 16:00-17:30
Pokój 213 w CE
Proszę o powiadomienie drogą mailową przynajmniej dzień wcześniej.

Chmielewska_CE

dr Agnieszka Chmielewska, starszy asystent

Z-ca Dyrektora Centrum Europejskiego w kadencji 2020-2024.

Absolwentka Instytutu Historii Sztuki UW, Central European University oraz Szkoły Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Prowadzi badania interdyscyplinarne z zakresu społecznej historii kultury, w tym szczególnie kultury polskiej XX wieku. Interesują ją polskie koncepcje narodu i kultury narodowej oraz stosunek Polaków do Europy, Zachodu i nowoczesności. Należy do Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

Autorka książek: Wyobrażenia polskości: sztuki plastyczne II Rzeczpospolitej z perspektywy społecznej historii kultury (2019) oraz W służbie państwa, społeczeństwa i narodu: „państwowotwórczy” artyści plastycy w II Rzeczypospolitej (2006), a także licznych artykułów, m.in. w: „Ikonothece”, „Kulturze Współczesnej” i „Studiach Europejskich”.

Książki:
1. State Construction and Art in East Central Europe, 1918-2018, Routledge, New York 2022
2. Wyobrażenia polskości: sztuki plastyczne II Rzeczpospolitej z perspektywy społecznej historii kultury, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2019.
3. W służbie państwa, społeczeństwa i narodu. „Państwowotwórczy” artyści plastycy w II Rzeczypospolitej, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2006.
https://rcin.org.pl/ifis/publication/214395

Ważniejsze artykuły:
1. Zmagania z Nike: Salon Sztuki Karola Tchorka, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa”, 2018, nr 4, s.103-114 [wspólnie z K. Kucharską-Hornung].
2. Wizerunek Polski w Europie i świecie: problemy europejskich peryferii, „Studia Europejskie” nr 4/2016, s.161-184.
https://www.ce.uw.edu.pl/pliki/pw/4-2016_chmielewska.pdf
3. Tożsamość narodowa i sztuka: koncepcje „kulturalistyczne” a realia II Rzeczypospolitej, w: Poszukiwanie tożsamości kulturowej w Europie Środkowo-Wschodniej 1919-2014, red. I. Kossowska, Wydawnictwo UMK, Toruń 2015, s.81-97.
4. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Polski według twórców działu polskiego w: Wystawa nowojorska 1939. Materiały z sesji naukowej Instytutu Sztuki PAN, Warszawa, 23-24 listopada 2009 roku, red. J.M. Sosnowska, Warszawa 2012, s.66-80.
5. National Art and the Theory of Nationalism, w: History of Art History in Central, Eastern and South-Eastern Europe, red. J. Malinowski, vol. 2, Wydawnictwo Tako, Toruń 2012, s.97-103.
6. Europeizacja w opiniach lokalnych animatorów kultury, w: Wyciskanie Brukselki? O europeizacji społeczności lokalnych na pograniczach, red. J. Kurczewska, H. Bojar, IFiS PAN, Warszawa 2009, s.213-246.
7. Odrębność kulturowa Narodu, jego duch i siła, czyli reprezentacja Polski na wystawie paryskiej 1937 roku w: Wystawa paryska 1937. Materiały z sesji naukowej Instytutu Sztuki PAN, Warszawa, 22-23 października 2007 roku, red. J.M. Sosnowska, IS PAN, Warszawa 2009, s.89-104.
8. Karol Tchorek, czyli o pożytkach płynących z uprawiania biografistyki, „Rzeźba Polska”, t.XIII: 2008, s.173-180.
9. Czym jesteśmy, czym być możemy i chcemy w rodzinie narodów?, w: Wystawa paryska 1925. Materiały z sesji naukowej Instytutu Sztuki PAN, Warszawa, 16-17 listopada 2005 roku, red. J.M. Sosnowska, IS PAN, Warszawa 2007, s.65-74.
10. Spory o polską sztukę narodową i polski styl narodowy w okresie międzywojennym, „Ikonotheka”, nr 18/2005, s.71-86.
11. Pamiątki rodzinne i kultura lokalna – powiązania (na przykładzie Skoczowa i Węgrowa), „Kultura Współczesna”, nr 4/2004, s.275-290.