dr Anna Ogonowska, docent

e-mail: a.ogonowska@uw.edu.pl
 

dyżur: pOstatnia aktualizacja: 1 października 2018
środa, 14.00-15.30
pokój 213

Dr A.ogonowska

dr Anna Ogonowska, docent

Z-ca Dyrektora ds. Jakości Kształcenia w kadencji 2016-2020.

Specjalista informacji naukowej. Zajmuje się informacją Unii Europejskiej, jej polityką informacyjną i komunikacyjną, strategią audiowizualną i językową, prawem dostępu do informacji, jawnością, systemami informacyjnymi, wyszukiwaniem informacji, społeczeństwem cyfrowym.

Opis przedmiotów i kalendarz zajęć, patrz: profil w WEBUSOS