dr Anna Ogonowska, docent

e-mail: a.ogonowska@uw.edu.pl
 

dyżur: pOstatnia aktualizacja: 4 października 2019
piątek, 15.30-17.00
pokój 213, w Centrum Europejskim UW

Dr A.ogonowska

dr Anna Ogonowska, docent

Z-ca Dyrektora ds. Jakości Kształcenia w kadencji 2016-2020.

Specjalista informacji naukowej. Zajmuje się informacją Unii Europejskiej, jej polityką informacyjną i komunikacyjną, strategią audiowizualną i językową, prawem dostępu do informacji, jawnością, systemami informacyjnymi, wyszukiwaniem informacji, społeczeństwem cyfrowym.

W latach 2019-2021 koordynuje projekt pt. Uniwersytet Warszawski dla Juniorów i Seniorów finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Opis przedmiotów i kalendarz zajęć, patrz: profil w WEBUSOS