dr Artur Adamczyk, docent

e-mail: a.adamczyk@uw.edu.pl
telefon: 22 55 33 306 

dyżur: pOstatnia aktualizacja: 14 października 2020
termin i formy dyżuru podano w USOSwebie

Artur Adamczyk

dr Artur Adamczyk, docent

Politolog zajmujący się nauką o stosunkach międzynarodowych ze specjalizacją europeistyka; główne zainteresowania badawcze: polityczne aspekty procesów integracyjnych w Europie, konflikty i spory międzynarodowe w Europie i w świecie z udziałem państw europejskich, reforma instytucjonalna UE. Podstawowe publikacje: „Wykorzystanie Funduszy Strukturalnych UE na przykładzie Grecji” [w:] „Regionalizm, polityka regionalna i Fundusz Strukturalne w Unii Europejskiej”, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005; „Republika Cypru” [w:] „Nowa dziesiątka w Unii Europejskiej”, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2005, (współautor P.Krasuski); „System instytucjonalny UE” [w:] „Europeistyka w zarysie”, PWE, Warszawa 2005; „Polska w Radzie Unii Europejskiej – pierwsze doświadczenia po akcesji”, „Problemy Zarządzania”, nr 3/2005, Wydział Zarządzania UW; „Wpływ wykorzystania funduszy pomocowych UE na rozwój gospodarczy i reformy administracyjne w Grecji”, „Studia Europejskie”, nr 4/2004, Centrum Europejskie UW; „Poland in the UE Council – First Experiences”, “Yearbook of Polish European Studies, vol. 8/2004, Warsaw University Centre for Europe.

Opis i kalendarz zajęć, zobacz:  profil w USOSWEB

Lista publikacji: tutaj