Zaznacz stronę

dr Artur Adamczyk, docent

e-mail: a.adamczyk@uw.edu.pl
telefon: 22 55 33 306 

dyżur: pOstatnia aktualizacja: 24 lutego 2023
Piątek, 14:45-16:15
Pokój 206C
Proszę o powiadomienie drogą mailową przynajmniej dzień wcześniej.

Dr Artur Adamczyk_2022

dr Artur Adamczyk, docent

Politolog zajmujący się nauką o stosunkach międzynarodowych ze specjalizacją europeistyka; główne zainteresowania badawcze: polityczne aspekty procesów integracyjnych w Europie, konflikty i spory międzynarodowe w Europie i w świecie z udziałem państw europejskich, reforma instytucjonalna UE.

Podstawowe publikacje: „Wykorzystanie Funduszy Strukturalnych UE na przykładzie Grecji” [w:] „Regionalizm, polityka regionalna i Fundusz Strukturalne w Unii Europejskiej”, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005; „Republika Cypru” [w:] „Nowa dziesiątka w Unii Europejskiej”, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2005, (współautor P.Krasuski); „System instytucjonalny UE” [w:] „Europeistyka w zarysie”, PWE, Warszawa 2005; „Polska w Radzie Unii Europejskiej – pierwsze doświadczenia po akcesji”, „Problemy Zarządzania”, nr 3/2005, Wydział Zarządzania UW; „Wpływ wykorzystania funduszy pomocowych UE na rozwój gospodarczy i reformy administracyjne w Grecji”, „Studia Europejskie”, nr 4/2004, Centrum Europejskie UW; „Poland in the UE Council – First Experiences”, “Yearbook of Polish European Studies, vol. 8/2004, Warsaw University Centre for Europe.

Opis i kalendarz zajęć, zobacz:  profil w USOSWEB

Wykaz opublikowanych rozdziałów w monografiach naukowych

A. Przed uzyskaniem stopnia doktora

1. Artur Adamczyk, W kierunku Unii Europejskiej – ewolucja procesów integracyjnych we Wspólnotach Europejskich, [w:] Gazownictwo, red. P. Jasiński, T. Skoczny, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1996 (s. ).

2. Artur Adamczyk, Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa (II Filar UE), [w:] Polska policja na drodze do Unii Europejskiej, red. B. Góralczyk, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2000 (s. ).

.

B. Po uzyskaniu stopnia doktora

1. Artur Adamczyk, Spór grecko-turecki na Morzu Egejskim i perspektywy jego uregulowania, [w:] Historia, Stosunki Międzynarodowe, Amerykanistyka. Księga Jubileuszowa na 65-lecie Profesora Wiesława Dobrzyckiego, red. S.Bieleń, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2001 (s. 29-50).

2. Artur Adamczyk, Balance of power inside the European Union. Implication for Poland,  [w:] On the road to the European Union. Applicant countries perspective, red. D.Milczarek, A.Z.Nowak, Warsaw University Centre for Europe, Warsaw 2003 (s. )..

3. Artur Adamczyk, Dariusz Milczarek, The EU and NATO Enlargement on European Foreign and Security Policy, [w:] Convergence in the Enlarged European Union, eds. S. Giusti, L. Tajoli, Instituto Per Gli Studi Di Politica Intenazionale, Milano 2003 (s. 263–294).

4. Artur Adamczyk, Prospects for Creating Coalitions within the European Union Following its Eastern Enlargement, [w:] Globalization, International Business and European Integration, eds. A.Z.Nowak, J. Steagall, M. Baliamoune, Warsaw University Centre for Europe, Coggin College of Business, University of North Florida, Warsaw-Jacksonville 2004 (s.157-168).

5. Artur Adamczyk, Wykorzystanie Funduszy Strukturalnych UE na przykładzie Grecji, [w:] Regionalizm, polityka regionalna i Fundusz Strukturalne w Unii Europejskiej, red. J.Borkowski, A.Adamczyk, Centrum Europejskie UW, Warszawa 2005 (s. 49-66).

6. Artur Adamczyk, Piotr Krasuski, Cypr, [w:] Nowa dziesiątka w Unii Europejskiej, red. D.Jędrzejczyk, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2005 (s. 9-60).

7. Artur Adamczyk, System instytucjonalny Unii Europejskiej, [w:] Europeistyka w zarysie, red. A.Z.Nowak, D.Milczarek, PWE, Warszawa 2006 (s. 57-85).

8. Artur Adamczyk, Znaczenie Europejskiej Polityki Sąsiedztwa dla budowania stosunków z państwami Europy Wschodniej, [w:] Rola Polski w kształtowaniu polityki wschodniej Unii Europejskiej na przykładzie Ukrainy, red. J.Borkowski, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006 (s. 25-36).

9. Artur Adamczyk, Olga Barburska, Dariusz Milczarek, Rola eurokracji w rozwiązywaniu kryzysów występujących w procesie integracji europejskiej, [w:] „Inny” człowiek w „innym” społeczeństwie? Europejskie dyskursy., red. P.Mazurkiewicz, K.Wielecki, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008 (s.189-204).

10. Artur Adamczyk, European Union and Its New Eastern Neighbours – Challenges for European Neighbourhood Policy, [w:] Eastern Policy of the European Union: Role of Poland, Case of Ukraine, eds. A.Z.Nowak, D.Milczarek, B.Hud, J.Borkowski, Warsaw University Centre for Europe, Warsaw 2008 (s. 31-54).

11. Artur Adamczyk, European Neighbourhood Policy – Challenges for Poland, [w:] Poland in the European Union: First Experirnces. Selected Political, Legal and Social Aspects, ed. D.Milczarek, O.Barburska, Warsaw University Centre for Europe, Warsaw 2008 (s. 143-158).

12. Artur Adamczyk, The EU Council in Action. First Experiences of Poland, [w:] Poland in the European Union: First Experirnces. Selected Political, Legal and Social Aspects, eds. D.Milczarek, O.Barburska, Warsaw University Centre for Europe, Warsaw 2008 (s. 179-192)

13. Artur Adamczyk, Wpływ unormowania stosunków grecko-tureckich na stabilizację bezpieczeństwa we wschodniej części Morza Śródziemnego, [w:] Bezpieczeństwo Międzynarodowe. Wyzwania i Zagrożenia XXI w., red. P.Olszewski, T.Kapuśniak, W.Lizak, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Radom 2009 (s. 231-245).

14. Artur Adamczyk, Problem Cypryjski w stosunkach międzynarodowych, [w:] Problemy narodowościowe w Europie i ich wpływ na stosunki międzynarodowe na przełomie XX i XXI wieku, red. H. Szczerbiński, Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, Warszawa 2009 (s. 250-276).

15. Artur Adamczyk, Evolution of Poland’s Role in the European Union Institutions. Experience of Central and Eastern European Countries, [w:] Central Europe Two Decades After, ed. R.Riedel, Opole University, Warsaw 2010 (s. 213-226).

16. Artur Adamczyk, Rola Prezydencji w realizacji europejskich priorytetów Finlandii, [w:] 2011 Polska Prezydencja w Unii Europejskiej, red. R.Riedel, P. Klimontowski, Uniwersytet Opolski, Opole 2010 (s. 343-354).

17. Artur Adamczyk, Problem cypryjski – stanowisko Greków cypryjskich, [w:] Turcja i Europa. Wyzwania i szanse, red. A.Szymański, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2011 (s. 125-154).

18. Artur Adamczyk, The role of Poland in the institutional system of the European Union, [w:] Poland in the European Union: Adjustment and Modernisation. Lessons for Ukraine, eds. A.Adamczyk, K.Zajączkowski, Centre for Europe University of Warsaw, Faculty of International Relations Ivan Franko National University, Warsaw-Lviv 2012 (s. 99-118).

19. Artur Adamczyk, The Cypriot Dispute: The Position of Greek Cypriots [w:]  Turkey and Europe. Challenges and Opportunities, ed. A. Szymański, PISM, Warsaw 2012 (s.121-150)

20. Artur Adamczyk, The EU in Action – Institutions and Decision-Making Processes, [w:] Introduction to European Studies: A New Approach to Uniting Europe, eds. D.Milczarek, A.Adamczyk, K.Zajączkowski,  Centre for Europe University of Warsaw, Warsaw 2013 (s.181-210).

21. Artur Adamczyk, European Union and Mediterranean Region – Success or Failure? [w:] Introduction to European Studies: A New Approach to Uniting Europe, eds. D.Milczarek, A.Adamczyk, K.Zajączkowski,  Centre for Europe University of Warsaw, Warsaw 2013 (s. 559-580).

22. Artur Adamczyk, Ewolucja współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej na forum Unii Europejskiej po 2004 r., [w:] Polska w Unii Europejskiej – 10 lat doświadczeń,  red. P.Dubel, A.Adamczyk, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2014 (s. 207-224).

23. Artur Adamczyk,  The Influence of Turkey’s International Problems upon the Process of its Integration with the European Union, [w:] Poland and Turkey in Europe – Social, Economic and Political Experiences and Challenges, eds. A.Adamczyk, P.Dubel, Centre for Europe University of Warsaw, Warsaw 2014 (s. 373-404).

24.Artur Adamczyk, Polityka Unii Europejskiej wobec regionu śródziemnomorskiego. Fiasko czy sukces?, [w:] Unia Europejska jako aktor na scenie globalnej. Razem czy osobno, red. B.Góralczyk, Centrum Europejskie UW, Warszawa 2014 (s. 77-110).

25. Artur Adamczyk, Dzieje Republiki Cypryjskiej w latach 1960-2008 [w:] Cypr: dzieje, literatura, kultura. Tom I, red. M.Borowska, P.Kordos, D.Maliszewski, Wydawnictwo Sub Lupa, Warszawa 2014 (s. 323-338).

26. Artur Adamczyk, System polityczny Republiki Cypryjskiej, [w:] Cypr: dzieje, literatura, kultura. Tom I, red. M.Borowska, P.Kordos, D.Maliszewski, Wydawnictwo Sub Lupa, Warszawa 2014 (s. 359-374).

27. Artur Adamczyk, 10 lat Polski w Unii Europejskiej – wpływ na politykę wschodnią UE, [w:] 10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Ocena i perspektywy, red. E. Latoszek, A.Stepniak, A.Klos, M.Krzemiński. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2014 (s. 93-100).

28. Artur Adamczyk, Cypr, [w:] Systemy medialne państw Unii Europejskiej. Nowe kraje członkowskie, red. A.Matykiewicz-Włodarska. M.Ślufińska, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014 (s. 69-86).

29.Artur Adamczyk, Cooperation of the Visegrad Group Member Countries within the European Union: Experiences and Challenges for Poland, [w:] The European Union and Poland. Problems and Achievements, eds. A.Adamczyk and P.Dubel, Centre for Europe Warsaw University, Warsaw 2015 (s. 63-81).

30. Artur Adamczyk, The Mediterranean Region – Great Challenges for the European Union, [w:] European Union on the Global Scene: United or Irrelevant?, ed. B.J.Góralczyk, Centre for Europe Warsaw University, Warsaw 2015 (s. 87-108).

31. Artur Adamczyk, Evolution of Poland’s Position in the Leading Institutions of the European Union, [w:] Poland in the European Union – Ambitions and Possibilities, eds. A.Adamczyk, K.Zajączkowski, Centre for Europe University of Warsaw, Warsaw 2015 (s. 33-56).

32. Artur Adamczyk, Turkey – A Rising Power Between Europe and Asia, [w:] Facing the Challenges in the European Union. Re-thinking EU Education and Research for Smart and Inclusive Growth (EuInteg), eds. E.Latoszek, M.Proczek, A.Kłos, M.Pachocka, E.Osuch-Rak, Polish European Community Studies Association,  Warsaw 2015 (s. 167-180).

33. Artur Adamczyk, Grecja, [w:] Uchodźcy w Europie – uwarunkowania, istota, następstwa, red. K.A.Wojtaszczyk, J.Szymańska, Wydawnictwo ASPRA J-R, Warszawa 2016 (s. 295-310).

34. Artur Adamczyk, Cyp,r [w:] Uchodźcy w Europie – uwarunkowania, istota, następstwa, red. K.A.Wojtaszczyk, J.Szymańska), Wydawnictwo ASPRA J-R, Warszawa 2016 (s. 335-347).

35. Artur Adamczyk, Perspektywy rozszerzenia UE, [w:] Geopolityczne powiązania Europy, a system polityczny Unii Europejskiej i możliwe kierunki jego ewolucji, red. J.Niżnik, PAN, Warszawa 2016 (s. 144-176).

36. Artur Adamczyk, Polityka Grecji wobec problemu migracyjnego, [w:] Unia Europejska i wybrane państwa świata wobec kryzysu migracyjnego, red. J.Nadolska, P.Stawarz, K.A.Wojtaszczyk, Wydawnictwo ASPRA J-R, Warszawa 2017 (s. 93-116).

37. Artur Adamczyk, Quo Vadis Turkey – Is this the End of European Direction in Turkey’s Foreign Policy?, [w:] European Security and Stability in a Complex Global Order – The Case of Neighbourhood Policy, red. E.Latoszek, M.Proczek, M.Dziembała, A.Masłoń-Oracz, A. Kłos, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warsaw 2017 (s. 250-266).

38. Artur Adamczyk, Wpływ kryzysu migracyjnego na stosunki Unii Europejskiej z Turcją, [w:] Kryzysy w Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI wieku. Uwarunkowania – przebieg – implikacje, red. M.Stolarczyk, T.Kubin, Uniwersytet Śląski, Katowice 2018 (s. 461-480).

39. Artur Adamczyk, Unia Europejska jako aktor w regionie śródziemnomorskim, [w:] Unia Europejska. Istota Szanse Wyzwania, red. E.Latoszek, M.Proczek, A.Szczerba-Zawada, A.Masłoń-Oracz, K.Zajączkowski, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2018 (s. 321-348).

40.Artur Adamczyk, Mladen Karadzoski, A Challenge for the EU Enlargement Process in the Balkans – The Case of North Macedonia, [w:] Reshaping the European Union internally and externally – new matrix?, eds. E. Latoszek et all, Dom Wydawniczy ELIPSA 2019 (s. 101-116).

 

Wykaz opublikowanych artykułów w czasopismach naukowych

A. Przed uzyskaniem stopnia doktora

1. Artur Adamczyk, Problem Cypryjski, „Studia Europejskie”, nr 4/1997 (s. 73-91).

2. Artur Adamczyk, Proces integracji Republiki Cypru ze Wspólnotami Europejskimi i jego ewentualny wpływ na rozwiązanie problemu cypryjskiego, „Studia Europejskie”, nr 4/1999 (s. 103-122).

B. Po uzyskaniu stopnia doktora

1. Artur Adamczyk, Wpływ wykorzystania funduszy pomocowych UE na rozwój gospodarczy i reformy administracyjne w Grecji, „Studia Europejskie”, nr 4/2004 (s. 87-104).

2. Artur Adamczyk, Polska w Radzie Unii Europejskiej – pierwsze doświadczenia po akcesji, „Problemy Zarządzania”, nr 3/2005 (s. 126-138).

3. Artur Adamczyk, Poland in the UE Council – First Experiences, “Yearbook of Polish European Studies, vol. 8/2005 (s. 31-46).

4. Artur Adamczyk, Mechanizmy współpracy w Unii Europejskiej, „Studia Europejskie”, nr 3/2008 (s. 191-206).

5. Artur Adamczyk, Kwestia macedońska w bałkańskiej polityce Grecji, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, vol 7/2009 (s. 51-68).

6. Artur Adamczyk, Poland’s Role In the EU Council and the European Council In Light of Its Position as a Central and Eastern European Member States, “Yearbook of Polish European Studies”, vol.12/2009 (s. 177-187).

7. Artur Adamczyk, The role of Poland in the Eastern Partnership creation process, “Yearbook of Polish European Studies”, vol.13/2010 (s. 195-204).

8. Artur Adamczyk, Olga Barburska, Dariusz Milczarek, Biurokracja unijna: klasa rządząca w Unii Europejskiej?, „Studia Europejskie”, nr 1/2011 (s. 63-77).

9. Artur Adamczyk,  Cypriot Presidency in the Context of the Cyprus Question and EU-Turkey Relations, “Yearbook of Polish European Studies” vol. 15/2012 (s. 107-123).

10. Artur Adamczyk, Prezydencja cypryjska w kontekście stosunków między Unią Europejską i Turcją, „Studia Europejskie”, nr 2/2013 (s. 33-54).

11. Artur Adamczyk, Trudne sąsiedztwo – wpływ relacji Turcji z sąsiadami na proces akcesji do Unii Europejskiej, „Studia Europejskie”, nr 4/2013 (s. 73-100).

12. Artur Adamczyk, Ewolucja oddziaływania Polski na politykę wschodnią Unii Europejskiej, „Studia Europejskie”, nr 3/2014 (s. 31-50).

13. Artur Adamczyk, Mladen Karadzoski, Macedonia’s Difficult Path to the European Union, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, rok 12, zeszyt 3/2014: Bosnia and Herzegovina and the Western Balkans (s. 9-26).

14. Artur Adamczyk,  Ewolucja rynku medialnego na Cyprze, „Studia Europejskie”, nr 4/2014 (s. 83-98).

15. Artur Adamczyk, Mladen Karadzoski, Macedonia and Her Difficult Neighbours on the Path to the EU, “Yearbook of Polish European Studies”, vol. 17/2014 (s. 209-228).

16. Artur Adamczyk, Współpraca państw Grupy Wyszehradzkiej na forum Unii Europejskiej – doświadczenia i wyzwania, „Studia Europejskie”, nr 4/2015 (s. 71-90).

17. Artur Adamczyk, Mladen karadzoski, Macedonia i jej trudni sąsiedzi na drodze do UE, „Studia Europejskie”, nr 2/2015 (s. 27-44).

18. Artur Adamczyk, Albanian Immigrations in Greece: From Unwanted to Tolerated?, “Journal of Liberty and International Affairs”, vol. 2, no./2016 (s. 49-59).

19. Artur Adamczyk, Kryzys w kryzysie – społeczne i polityczne następstwa napływu migrantów do Grecji,  „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, rok 14, zeszyt 5/2016 (s. 265-281).

20. Artur Adamczyk, Goran Ilik, Greek-Turkish Relations, UE and Migration Problem, “Yearbook of Polish European Studies”, vol.19/2016 (s. 187-210).

21. Artur Adamczyk,  Greece in NATO: Evolution of interests in the Context of Changes in the International Environment, “Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, vol. 15, issue 4/2017 (s. 147-166).

22. Artur Adamczyk, Quo Vadis Turcjo – koniec europejskiego kierunku w polityce zagranicznej Turcji?, “Rocznik Integracji Europejskiej”, vol. 11/2017 (s. 29-43).

23. Artur Adamczyk, Albanian Immigrants in Greece: From Unwanted to Tolerated?, “Journal of Liberty and International Affairs”, vol. 2, no. 1/2016 (s. 49-59).

24. Artur Adamczyk, Kryzys w kryzysie – społeczne i polityczne następstwa napływu migrantów do Grecji,  „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, zeszyt 5/2016 (s. 265-280).

25. Artur Adamczyk, Greek-Turkish Relations, UE and Migration Problem, “Yearbook of Polish European Studies”, vol. 18/2016, (s. 1-22).

26. Artur Adamczyk, Greece in NATO: Evolution of interests in the Context of Changes in the International Environment, “Yearbook of the Institute of East-Central Europe”, vol. 15, no. 4/2017 (s. 119-140).

27. Artur Adamczyk, Quo Vadis Turcjo – koniec europejskiego kierunku w polityce zagranicznej Turcji?, “Rocznik Integracji Europejskiej”, vol. 11/2017 (s. 29-43).

28. Artur Adamczyk, Goran Ilik, Finalite Politique or Just a Step Forward: The Lisbon Treaty and the Identity of the European Union as a Global Actor, “Journal of Liberty and International Affairs”, Vol. 3, No. 1/2017 (s. 9-25).

29. Artur Adamczyk, Konflikt na Morzu Egejskim – otwarta puszka Pandory w stosunkach grecko-tureckich, „Roczniki Nauk Społecznych”, nr 1/2018 (s. 45-61).

30. Artur Adamczyk, Prospects for Extending the European Union to the Countries of the Western Balkans, “Studia Europejskie”, nr 4/2018 (s. 125-148).

31. Artur Adamczyk,  Treaty Revisionism in Turkey’s foreign policy – a threat to the security of Greece and the European Union, „Yearbook of the Institute of East-Central Europe”, vol. 16, no. 4/2018 (s.147-166).

32. Artur Adamczyk, Mladen Karadzoski,  Wyzwanie dla tożsamości międzynarodowej Macedonii – grecko-macedoński spór o nazwę państwa, “Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, vol. 19, zeszyt 1/2019 (s. 333 – 350).

33. Artur Adamczyk, Goran Ilik, Neo-Ottomanism in Turkey’s Foreign Policy: A Polish Perspective, “Journal of Liberty and International Affairs”, vol. 5, no. 1/2020 (s. 108-121).

34. Artur Adamczyk, Goran Ilik, Mladen Karadjoski, The Informative Component of the Macedonian Public Administration As an Immanent Part of the Euro-Integrative Process, “Journal of Liberty and International Affairs”, vol. 5, no. 2/2020 (s. 86-95).

35. Artur Adamczyk,  Ewolucja polityki zagranicznej Grecji na Bałkanach – wzloty i upadki greckiej dyplomacji w regionie, “Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, vol. 21, zeszyt 2/2021 (s. 321-348).

 

W przygotowaniu

Artur Adamczyk, The Evolution of Poland’s Foreign Policy Towards the Balkans, “Siyasal: Journal of Political Sciences”, 2022 (indeksowany w Web of Science)

 

 

Wykaz opublikowanych monografii naukowych

Artur Adamczyk, Cypr. Dzieje polityczne, Wydawnictwo Dialog, Warszawa 2002, s. 432

Informacja o redakcjach naukowych monografii:

A. Przed uzyskaniem stopnia doktora – brak

B. Po uzyskaniu stopnia doktora

1. J. Borkowski, A. Adamczyk (red.), Regionalizm, polityka regionalna i Fundusz Strukturalne w Unii Europejskiej, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005 (s. 365).

2. A. Adamczyk, K. Zajączkowski (red.), Poland in the European Union: Adjustment and Modernisation. Lessons for Ukraine, Centre for Europe University of Warsaw, Faculty of International Relations, Ivan Franko National University, Warsaw-Lviv 2012 (s. 185).

3. D. Milczarek, A. Adamczyk, K. Zajączkowski (red.), Introduction to European Studies. A New Approach to Uniting Europe, Centre for Europe, University of Warsaw, Warsaw 2013 (s.768).

4. P. Dubel, A. Adamczyk (red.),, Polska w Unii Europejskiej – 10 lat doświadczeń, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2014 (s.247).

5. A. Adamczyk, P. Dubel (red.),, Poland and Turkey in Europe – Social, Economic and Political Experiences and Challenges, Centre for Europe University of Warsaw, Warsaw 2014 (s. 497).

6. A. Adamczyk, P. Dubel (red.),, The European Union and Poland. Problems and Achievements, Centre for Europe, University of Warsaw, Warsaw 2015 (s. 185).

7. A. Adamczyk, K. Zajączkowski (red.), Poland in the European Union – ambitions and possibilities, Centre for Europe, University of Warsaw, Warsaw 2015 (s. 230).

8. A. Adamczyk, M. Dziembała, A. Kłos, M. Pachocka (red.),, EU Facing Current Challenges, Opportunities, Crisis & Conflicts, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warsaw 2019 (s. 185).

Redaktor prowadzący publikacji naukowej: Olga Barburska, Dariusz Milczarek, Polityka wschodnia Unii Europejskiej: porażka czy sukces?, ASPRA-JR, Warszawa 2014 (s.)

 

Informacja o redakcjach naukowych czasopism:

A. Przed uzyskaniem stopnia doktora – brak

B. Po uzyskaniu stopnia doktora

A.Adamczyk –  Redaktor Naczelny – „Studia Europejskie – Studies in European Affairs” (40 pkt.).

A. Adamczyk – Zastępca Redaktora Naczelnego – „Journal of Liberty and International Affairs” (20 pkt.), czasopismo indeksowane w bazie SCOPUS.

A. Adamczyk – Zastępca Redaktora Naczelnego – „The Review of European Affairs” (20 pkt.).

Artur Adamczyk – Redaktor tematyczny „Yearbook of Polish European Studies”, czasopismo wydawane w latach 1997 – 2018.

A.Adamczyk, P. Dubel (red.), „Yearbook of Polsh European Studies”, vol. 20/2017.

A.Adamczyk (współredaktor), „Journal of Identity and Migration Studies” vol. 14, no. 1/2020.