Zaznacz stronę

dr Beata Górka-Winter, adiunkt

e-mail: b.gorka-winter@uw.edu.pl
 

dyżur: pOstatnia aktualizacja: 14 października 2020
termin i formy dyżurów podano w USOSwebie

Beata Gorka Winter

dr Beata Górka-Winter, adiunkt

* Wieloletnie doświadczenie jako koordynator programu « bezpieczeństwo międzynarodowe » oraz analityk w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Prowadzenie krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, przygotowywanie analiz, ekspertyz, rekomendacji dla MSZ, MON, KPRM i innych instytucji publicznych.
* Autorka ponad stu publikacji na temat polityki bezpieczeństwa państw NATO, UE, systemu obrony przeciwrakietowej, operacji pokojowych, reform sektora bezpieczeństwa, Afganistanu, nowoczesnych technologii.
* Wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej (KSAP), Akademii Finansów i Biznesu Vistula (adiunkt w latach 2015-2017), European Security and Defence College, Akademii Dyplomatycznej PISM, Studium Polityki Zagranicznej PISM oraz Europejskiej Akademii Dyplomacji.
* Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych; doktor nauk społecznych w zakresie nauki o polityce, 2015); Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, magister stosunków międzynarodowych, 2000) oraz Studium Bezpieczeństwa Narodowego (2000).
* Ukończone programy szkoleniowe w George C. Marshall European Center for Security Studies, Swedish National Defence College oraz Institut des hautes études de défense nationale.
* członek redakcji „The Polish Foreign Affairs Digest”, „Biuletynu PISM”, „Polskiego Przeglądu Dyplomatycznego”, „Tactic and Strategy”, redaktor „Materiałów Studialnych PISM”

Lista wybranych publikacji:
Książki:
1. Reforma afgańskich sił zbrojnych w świetle koncepcji reform sektora bezpieczeństwa (tytuł roboczy), PISM, planowane na 2019 r.,
2. B. Górka-Winter, R. Ondrejcsak (red.), NATO’s Future Partnerships, Centre for European and North Atlantic Affairs, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Bratislava-Warszawa 2012,
3. B. Górka-Winter, B. Wiśniewski (red.), Afghanistan in Transition: Crafting a Strategy for Enduring Stability, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2012,
4. B. Górka-Winter, S. Dębski (red.), Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego państwa, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2003.

Rozdziały w książkach:
1. B. Górka-Winter, Poland’s Strategic Narrative on Afghanistan: Getting the Best of Both Worlds, [w:] Beatrice De Graaf, George Dimitriu, Jens Ringsmose (red.), Strategic Narratives, Public Opinion and War, Routledge 2015,
2. B. Górka-Winter, Security Sector Reform – Theoretical Aspects, [w:] R. Ondrejcsak (red.) Introduction to Security Studies, CENAA, Bratislava 2014,
3. B. Górka-Winter, Security Sector Reform in Post-conflict Reconstruction [w:] Marian Majer (red.), Security Studies, University Textbook, CENAA, Bratislava 2013,
4. B. Górka-Winter, Poland, [w:] M. Majer (red.), Security Sector Reform in Countries of Visegrad and Southern Caucasus, Challenges and Opportunities, CENAA, Bratislava 2013,
5. M. Madej, M. Terlikowski, B. Górka-Winter, Poland: Indirect and Ad Hoc [w:] A. Leander (red.), Commercialising Security in Europe: Political Consequences for Peace Operations, PRIO New Security Studies, Routledge 2013,
6. B. Górka-Winter, B. Znojek, NATO Global Partnerships in the XXI Century [w:] Beata Górka-Winter, Robert Ondrejcsak (red.), NATO’s Future Partnerships, Centre for European and North Atlantic Affairs, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Bratislava-Warszawa, 2012,
7. B. Górka-Winter, Building the Security Sector in Afghanistan: Whither the Reform? [w:] Beata Górka-Winter, Bartosz Wiśniewski (red.), Afghanistan in Transition: Crafting a Strategy for Enduring Stability, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2012,
8. B. Górka-Winter, Partners for Peace? Possibilities for EU-India Cooperation in promoting security sector reform, [w:] L. Peral, V. Sakuja, The EU-India partnership: time to go strategic?, European Union Institute for Security Studies, October 2012,
9. B. Górka-Winter, Ł. Kulesa, From follower to leader – Polish engagement in Afghanistan, [w:] P. Morton, N. Hynek, Statebuilding in Afghanistan; Multinational contributions to reconstruction, Routledge 2011,
10. B. Górka-Winter, Unia Europejska a Bośnia i Hercegowina – w kierunku nowego modelu partnerstwa [w:] M. Gniazdowski (red.), Europejski protektorat? Bośnia i Hercegowina w perspektywie środkowoeuropejskiej, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2008,
11. B. Górka-Winter, Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego państwa [w:] B. GórkaWinter, S. Dębski (red.), Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego państwa, PISM, Warszawa 2003,
12. B. Górka-Winter, Ewolucja NATO a stosunki polsko-białoruskie [w:] A. Eberhardt, U. Ułachowicz (red.), Беларусь i Польшча – Polska i Białoruś, PISM, Warszawa 2003,
13. B. Górka-Winter, Jak będą ewoluowały instytucjonalne aspekty bezpieczeństwa w związku z integracją Polski z Unią Europejską [w:] U. Kurczewska, M. Kwiatkowska, K. Sochacka (red.), Polska w Unii Europejskiej, Początkowe Problemy i Kryzysy?, PISM, Warszawa 2002.

Raporty:
1. “Lessons learned from small countries committing troops to operations abroad”, Report from NATO Advanced Research Workshop (ARW), 2016,
2. Remarks on V4 research trip to Southern Caucasus, CENAA, February 2013, (współautor),
3. The challenges to Security Sector in Afghanistan – how to save the reform? Report of the Chicago Council, May 2012 (współautor),
4. (współred.), NATO Member States and the New Strategic Concept: An Overview, PISM, Warszawa 2010,
5. EU Operational Engagement: Struggling for Efficiency, Report from the 2nd European Strategic Forum, Friedrich Ebert Stiftung, Brussels 2007,
6. Prymat NATO i stosunki euroatlantyckie – polski punkt widzenia, Raport Forum Bezpieczeństwa Centrum Europejskiego Natolin, Forum Natolińskie 5(7) 2006; (współautor).

Artykuły:
1. NATO po Brukseli – rzecz o skomplikowanych (po)rachunkach sojuszniczych, „Polski Przegląd Dyplomatyczny”, nr 4/2018,
2. NATO po Lizbonie: strategia dobra dla wszystkich?, „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 2011”, PISM, Warszawa 2012,
3. NATO in Afghanistan: An Enduring Commitment?, „The Polish Quarterly of International Affairs”, No 1/2012, PISM 2012,
4. Proatlantycki Europejczyk: Polska wobec polityki bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej, „Polski Przegląd Dyplomatyczny”, nr 1 (59), styczeń-marzec 2011; (współautor),
5. Unijna strategia dla Afganistanu: czas na zmianę, „Polski Przegląd Dyplomatyczny”, nr 5 (45), wrzesień-październik 2008,
6. Poland and ISAF: mission (still) not accomplished, „Yearbook of Polish Foreign Policy 2010”, PISM, Warszawa 2011,
7. Długa droga do tarczy, „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 2009”, PISM, Warszawa 2010,
8. So štítom, alebo bez štítu? O ťažkých vyjednávaniach poľska so Spojenými štátmi, „Panoráma. Mapping security discourse 2007–2008”, Bratislava 2009,
9. Poland’s Policy Regarding the United States, „Yearbook of Polish Foreign Policy 2008”, PISM, Warszawa 2009,
10. Rola NATO w operacji stabilizacyjnej w Afganistanie, „Sprawy Międzynarodowe”, nr 3/2006, PISM 2006,
11. System obrony przeciwrakietowej Stanów Zjednoczonych. Głos w dyskusji polskiej, „Polski Przegląd Dyplomatyczny” nr 3/2006,
12. Miejsce Estonii, Litwy i Łotwy w europejskiej architekturze bezpieczeństwa, „Polski Przegląd Dyplomatyczny”, t. 2, nr 3 (7), 2002,
13. Europejska Tożsamość w dziedzinie Bezpieczeństwa i Obrony – perspektywa państw NATO pozostających poza Unią Europejską, „Polski Przegląd Dyplomatyczny”, t. 2, nr 1 (5), 2002; (współautor),
14. Nowe kierunki polsko-niemieckiej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa w latach 90., „Polski Przegląd Dyplomatyczny”, t. 1, nr 3 (3), 2001; (współautor),
15. Wspólna Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej. Głos w dyskusji polskiej, „Polski Przegląd Dyplomatyczny”, t. 1 nr 1 (1) 2001; (współautor), 16. Polsko-litewska współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa, „Polski Przegląd Dyplomatyczny”, t. 1, nr 2 (2), 2001.

Inne:
1. Wspólna Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej (I), Biuletyn PISM nr 11 z 3 kwietnia 2001 r.,
2. Europejska Tożsamość w dziedzinie Bezpieczeństwa i Obrony – perspektywa europejskich członków NATO pozostających poza Unią Europejską, Biuletyn PISM nr 27 z 30 października 2001 r.,
3. Polityka obronna Wielkiej Brytanii, Biuletyn PISM nr 63 z 13 maja 2002 r.,
4. Stan przygotowań RP do obrony przed atakiem biologicznym, Biuletyn PISM nr 78 z 29 lipca 2002 r.,
5. NATO w koalicji antyterrorystycznej, Biuletyn PISM nr 87 z 9 września 2002 r.,
6. Raport rządu brytyjskiego o irackiej broni masowej zagłady, Biuletyn PISM nr 94 z 16 października 2002 r.,
7. Praski szczyt NATO (21-22 listopada 2002 r.), Biuletyn PISM nr 102 z 25 listopada 2002 r.,
8. Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1483 w sprawie Iraku z 22 maja 2003 r., Biuletyn PISM nr 30 (134) z 27 maja 2003 r.,
9. Globalne Partnerstwo Przeciwko Rozprzestrzenianiu Broni i Materiałów Masowego Rażenia, Biuletyn PISM nr 43 (147) z 31 lipca 2003 r.,
10. Interwencja Sił Wielonarodowych w Liberii, Biuletyn PISM nr 56 (160) z 26 września 2003 r.,
11. Iran a sprawa proliferacji broni masowego rażenia, Biuletyn PISM nr 67 (171) z 3 listopada 2003 r.,
12. Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony (WPBiO) – najważniejsze osiągnięcia, PISM Bulletin no.79 (183), 2003/12/05,
13. Polityka zewnętrzna UE wobec Bałkanów Zachodnich – wniosek Chorwacji o przystąpienie do UE, Biuletyn PISM nr. 36 (140), 2003/06/16,
14. Zaangażowanie NATO w Iraku – perspektywy, Biuletyn PISM nr 6 (194) z 20 lutego 2004 r., (współautor),
15. Plan Unii Europejskiej zwalczania terroryzmu (25 marca 2004 r.), Biuletyn PISM nr 13 (201), 2004/03/30,
16. Operacja NATO w Afganistanie, Biuletyn PISM nr 34 (222) z 6 sierpnia 2004 r.,
17. Problem granic Estonii i Łotwy z Federacją Rosyjską, Biuletyn PISM nr 59 (304) z 10 sierpnia 2005 r.,
18. Porozumienie w sprawie programu nuklearnego Korei Północnej, Biuletyn PISM nr 69 (314) z 29 września 2005 r.,
19. Dowództwo NATO do spraw Transformacji – próba oceny dotychczasowej działalności, Biuletyn PISM nr 80 (325) z 9 listopada 2005 r.,
20. System obrony przeciwrakietowej Stanów Zjednoczonych – implikacje dla Polski, Biuletyn PISM nr 84 (329) z 23 listopada 2005 r.,
21. Rola NATO w reformach sektora bezpieczeństwa w Afganistanie, Biuletyn PISM nr 24 (364) z 7 kwietnia 2006 r.,
22. Grupy bojowe Unii Europejskiej – koncepcja, proces formowania, perspektywy, Biuletyn PISM nr 69 (409), 2006/11/23,
23. Unia Europejska wobec problemów Bliskiego Wschodu – wnioski po spotkaniu w Lappeenranta (1–2 września 2006 r.), Biuletyn PISM nr 51 (391), 2006/09/05,
24. Misja Unii Europejskiej w Demokratycznej Republice Konga (EUFOR RD Congo), Biuletyn PISM nr44 (384), 2006/07/26,
25. Europejskie Siły Żandarmerii – nowy instrument reagowania kryzysowego Unii Europejskiej, Biuletyn PISM nr11 (351), 2006/02/09,
26. Rozszerzenie obecności NATO na południe Afganistanu – perspektywy powodzenia operacji, Biuletyn PISM nr 57 (397) z 21 września 2006 r.,
27. Próba jądrowa w Korei Północnej, Biuletyn PISM nr 60 (400) z 10 października 2006 r., (współautor),
28. Przyszłość operacji Unii Europejskiej „Althea” w Bośni i Hercegowinie, Biuletyn PISM nr 12 (426) z 8 marca 2007 r.,
29. Kwestia budowy systemu obrony przeciwrakietowej z udziałem NATO, Biuletyn PISM nr 16 (430) z 28 marca 2007 r.,
30. Nowe działania ONZ i Unii Europejskiej w celu opanowania kryzysu w rejonie Darfuru, Biuletyn PISM nr 37 (451) z 20 sierpnia 2007 r.,
31. Przyszłość operacji w Afganistanie – raport Grupy ds. Afganistanu i raport Manleya, Biuletyn PISM nr 6 (474) z 14 lutego 2008 r.,
32. Deklaracja niepodległości Kosowa – implikacje międzynarodowe, Biuletyn PISM nr 7 (475) z 20 lutego 2008 r.,
33. Porozumienia Polski i Stanów Zjednoczonych w sprawie obrony przeciwrakietowej – zakres współpracy i perspektywy realizacji, Biuletyn PISM nr 38 (506) z 22 sierpnia 2008 r.,
34. Wybory prezydenckie w USA – implikacje dla polsko-amerykańskiej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa, Biuletyn PISM nr 58 (526) z 12 listopada 2008 r.,
35. Program obrony przeciwrakietowej – nowe założenia administracji Baracka Obamy, Biuletyn PISM nr 52 (584) z 10 września 2009 r.,
36. Francuska inicjatywa w sprawie współpracy z Rosją, Biuletyn PISM nr 127 (734) z 8 października 2010 r., (współautor),
37. Perspektywy wspólnego rosyjsko-natowskiego systemu obrony antyrakietowej, Biuletyn PISM nr 129 (737) z 29 października 2010 r., (współautor),
38. Bezpieczeństwo w Sahelu – jaka rola dla Unii Europejskiej?, Biuletyn PISM nr71 (936), z 27 lipca 2012 r. (współautor),
39. Afghan National Army: Improved but Still in Need of Massive Support, PISM Policy Paper nr 20 (122), 2015,
40. Longing for a Boom: Prospects for Economic Development in Afghanistan, PISM Strategic File no. 5 (68), 2015,
41. Jak zreformować unijne misje sektora bezpieczeństwa w Afryce, Biuletyn PISM nr 30 (1267) z 23 marca 2015 r.,
42. Potrzeby modernizacyjne ukraińskiej armii – perspektywy dla przemysłu zbrojeniowego, Biuletyn PISM nr 48 (1285) z 14 maja 2015 r.,
43. Potrzeby modernizacyjne gruzińskiej armii, Biuletyn PISM nr 76 (1313) z 8 września 2015 r.