prof. dr hab. Bogdan Góralczyk

e-mail: b.goralczyk@uw.edu.pl
telefon: 22 553 33 01  

dyżur: pOstatnia aktualizacja: 14 października 2020
termin i formy dyżurów podano w USOSwebie

góralczyk

prof. dr hab. Bogdan Góralczyk

Dyrektor Centrum w kadencji 2016-2020.

Politolog, sinolog, dyplomata, publicysta. W latach 2003-2008 ambasador RP w Królestwie Tajlandii, Republice Filipin i Związku Myanmar (d. Birma). Wcześniej, w latach 1991-98 przebywał na placówce dyplomatycznej na Węgrzech. Był też szefem Gabinetu ministra SZ RP. Specjalizacja: współczesne stosunki międzynarodowe, w tym szczególnie globalizacja i wyzwania globalne, Chiny, Azja Wschodnia i Południowo-Wschodnia na arenie międzynarodowej, pozycja międzynarodowa UE i integracja europejska, problematyka węgierska.. Autor wielu prac książkowych. Ważniejsze to m.in. „Pekińska wiosna 1989. Narodziny ruchu demokratycznego w Chinach” ( 1999), „Węgierski pakiet” (2000; wersja węgierska 2001), „Węgry. Transformacja pokomunistyczna 1990-2003” (2003), „Zmierzch i brzask. Notes z Bangkoku” ( dwa wydania: 2009 i 2010), „Chiński feniks. Paradoksy rosnącego mocarstwa” (2009), „Złota Ziemia roni łzy. Esej birmański” (2010, nowe, rozszerzone wydanie 2021), biografia Sun Yat-sena „Misjonarz rewolucji” (2013), „Wielki Renesans. Chińska transformacja i jej konsekwencje” (2018) oraz „Węgierski syndrom Trianon” (2020). Redagował i wydał kilka prac zbiorowych: „Polska-Chiny. Wczoraj, dziś, jutro” (Toruń 2009, rozszerzona wersja anglojęzyczna 2014); a w CE UW „Polska Policja na drodze do Unii Europejskiej” (2000), zbiór dokumentów „Rozszerzenie Unii Europejskiej na Wschód” (1999), „Unia Europejska jako aktor na scenie globalnej. Razem czy osobno?” (2014 i „European Union on the Global Scene. United or Irrelevant?” (2015). Autor kilkudziesięciu prac naukowych w pracach zbiorowych i periodykach (zob. zakładka „Publikacje”).  Od 2016 r. także Redaktor Naczelny Programu Wydawniczego CE UW, a od 2020 r. Przewodniczący Rady Naukowej kwartalnika „Studia Europejskie – Studies in European Affairs”. Ma za sobą pobyty i wykłady na wielu uczelniach i instytutach naukowych w świecie – od Budapesztu, Granady czy Rygi, po New Delhi, Tajpej na Tajwanie czy Pekin i Xiamen w ChRL. Stale współpracuje z: dziennikiem „Rzeczpospolita”, portalami ObserwatorFinansowy.pl oraz www.nowakonfederacja.pl  Jest częstym gościem w radiu TOK FM TVN BiS i innych stacjach  oraz w programach telewizyjnych, m.in. „To był dzień na świecie „Polsat News 2, czy w Superstacji (zob. zakładka „W  mediach”).

Zawsze zaangażowany w sprawy Centrum, nie tylko w okresie sprawowania funkcji Dyrektora. Przez dłuższy czas prowadził cykl debat „Europejskie środy na Ksawerów”, na które przybywali najwybitniejsi specjaliści i badacze różnych kwestii europejskich (J. Barcz, S. Kawalec, R. Kuźniar, J. Pietras, J. Niżnik, J. Cichocki i in.). Otrzymuje od słuchaczy i studentów jako wykładowca, także dlatego, że łączy teorię z praktyką oraz szybko reaguje na zachodzące procesy i wydarzenia. Czego dowodem zupełnie nowe wykłady „Ład światowy po pandemii” oraz „Problemy i wyzwania globalne po COVID” od roku akademickiego 2020/21.

Opis przedmiotów i kalendarz zajęć, patrz:  profil w USOSWEB

A. Najnowsze publikacje

I. Książki

– Scenariusze integracji europejskiej po Brexicie, w: „Polityka w regionach w warunkach globalizacji”, red. naukowa A. Z. Nowak, K. Ryć, Wydz. Zarządzania UW, Warszawa 2017 ss. 108-122
– Polska polityka zagraniczna w zmieniającym się ładzie międzynarodowym: co nam umyka?, w: „Polityka zagraniczna Polski w zmieniającym się ładzie międzynarodowym. Wybrane problemy”, red. naukowa R. Zięba, T. Pawłuszko, Uniwersytet im. J.Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2016 ss. 93-112
– „Polish Sinology: Reflections on Individualized Trajectories”, in: Chih-yu Shih (Ed.), Sinology in Post-Communist States. Views from the Czech Republic, Mongolia, Poland, and Russia, The Chinese University of Hong Kong 2016, pp. 159-188
– „Beyond the <New Normal>”, in: EU – China Relations. New Directions, New Priorities, Friends of Europe, Brussels 2016, pp. 28-30
– „Ewolucja międzynarodowej strategii Chin (1985-2015)”, w: Aleksandra Jarczewska, Jakub Zajączkowski (red.) Region Azji i Pacyfiku w latach 1985-2015. Ciągłość i zmiana w regionalnym systemie międzynarodowym, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2016 ss. 53-73
– „Separatyzm na Południu Tajlandii: przykład konfliktu buddyjsko-islamskiego”, w: Religia w konfliktach etnicznych we współczesnym świecie, Red. Andrzej Szabaciuk, Dariusz Wybranowski, Radosław Zandrowski, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, ss. 219-238
– „Unia Europejska jako podmiot globalny: ryzyka i szanse”, w: Geopolityczne powiązania Europy, a system polityczny Unii Europejskiej i możliwe kierunki jego ewolucji, Józef Niżnik (red.), Komitet Prognoz Polska 2000+ przy Prezydium PAN, Warszawa 2016. s. 21-43
– „Polska polityka zagraniczna w zmieniającym się ładzie międzynarodowym: co nam umyka?”, w: Polityka zagraniczna Polski w zmieniającym się ładzie międzynarodowym: wybrane problemy, Ryszard Zięba, Tomasz Pawłuszko (red.), Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2016, s.93-112

II Artykuły naukowe

– „W poszukiwaniu chińskiego modelu rozwojowego”, Sprawy Międzynarodowe, PISM, nr1/2016, vol. LXIX, ss. 40-61
– „Europa – powrót Historii (w dziesięciu odsłonach)”, Przyszłość, Komitet Prognoz Polska 2000+ PAN, nr 1(33)/2016, ss. 108-128
– „Axiological Disintegration of the EU? The Case of Hungary”, w: Yearbook of Polish European Studies, CE UW, vol. 18/2015, pp. 81-109
– „A Budapest n- Warsaw Axis?', Aspen Review. Central Europe, Prague, No. 1/12016, pp. 93-95
– „China Under Uncle Xi”, Aspen Review. Central Europe, Prague, No. 2/2016, pp. 85-86
– Turcja Erdogana: islamizacja, autokracja i antyzachodni dryf”, Instytut Idei, nr 11, jesień 2016, ss. 44-48

B. Ważniejsze publikacje

a) Książki

1. „Zmierzch i brzask. Notes z Bangkoku”, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, 500 s., wyd. drugie, rozszerzone, Toruń 2010, 512 s.
2. „Chiński Feniks. Paradoksy rosnącego mocarstwa”, Sprawy Polityczne, Warszawa 2010, 363 s.;
3. „Polska-Chiny.Wczoraj, dziś, jutro” (redaktor i współautor), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, 422 s., artykuł własny s. 393-418. 4. Rozbudowana wersja anglojęzyczna, przygotowana z prof. Miao Huashou, „Poland: Yesterday, Today, Tomorrow”, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014, „Preface” s. 5-9 oraz tekst własny s. 423-446.
5. „Złota Ziemia roni łzy. Esej birmański”, Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2010, 281 s.
6. „Przebudzenie smoka. Powrót Chin na scenę globalną”, Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2012, 149 s.
7. „Sun Yat-sen. Misjonarz rewolucji”, Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2013, 161 s.
8. „Unia Europejska jako aktor na scenie globalnej. Razem czy osobno?” Red. i współautor, Centrum Europejskie UW, Warszawa 2014, „Wstęp” s. 5-9 oraz tekst własny s. 157-188.
9. „European Union on the Global Scene. United or Irrelevant?”, Red. i współautor, Centre for Europe, University of Warsaw, Warszawa 2015, „Preface” 7-14 oraz tekst własny, s. 225-252.

b) W książkach

1. Asia – Europe Economic Relations, w: Asia–Europe: Partnership of Knowledge, Interdisciplinary Department of European Studies, Chulalongkorn University, Bangkok 2007, s.40-53;
2. Poland as a New Member of the European Union, w: “EU Insights: Proceedings of Special lecture Series 2005-2007”, Centre for European Studies (CES), Chulalongkorn University, Bangkok 2007, s.33-55;
3. Rosnąca rola Chin na arenie międzynarodowej, w: “Chiny supermocarstwem XXI wieku?”, Red. J. Marszałek-Kawa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s.9-39.
4. Chiny a nowy ład gospodarczy w świecie, w: „Chiny w XXI wieku. Perspektywy rozwoju”, Red. W. J. Dziak, K. Gawlikowski, M. Ławacz, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2012, s. 105-128.
5. Chiny na drodze ku państwu prawa, w: „Wielkie przemiany w Chinach. Próba bilansu reform Deng Xiaopinga”, Red. K. Gawlikowski, M. Ławacz, Wydawnictwo SWPS, Warszawa 2012, s. 86-112.
6. Poland in the new global economic order, w: „Poland in the European Union: Adjustment and Modernisation. Lessons for Ukraine”, Red. A. Adamczyk, K. Zajączkowski, Centre for Europe, University of Warsaw, Warsaw – Lviv 2012, s. 69-82.
7. European Union: The Best of Times, the Worst of Times, w: „Introduction to European Studies: A New Approach to Uniting Europe”, Red. D. Milczarek, A. Adamczyk, K. Zajączkowski, Centre for Europe, University of Warsaw, Warsaw 2013, s. 495-512.
8. The European Union and Asia, Latin America and Sub-Saharan Africa – Different Regions, Particular Policies, wraz z J.. Zajączkowski, K. Zajączkowski, J.w., część poświęcona Chinom, s. 581-590.
9. Czy Chiny zdominują świat? , w: „Perspektywy nowego ładu światowego”, Red. L. Pastusiak, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa 2013, s. 185-224.
10. The Role of Turkey in the International Arena: Emerging Regional Power or Just an Emerging Market?, w: „Poland and Turkey in Europe – Social, Economic and Political Experiences and Challenges”, Red. A. Adamczyk, P. Dubel, Centre for Europe, University of Warsaw, Warsaw 2014, s. 331-352.
11. Chiny jako aktor globalny, w: „Kryzysy systemowe”, Red. J. Kleer, E. Mączyńska, J.J. Michałek, J. Niżnik, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” PAN, Warszawa 2014, s. 306-325.
12. Rola Polski w UE i na mapie geopolitycznej świata po kryzysie 2008 roku, w: „Polska w Unii Europejskiej. 10 lat doświadczeń”, Red. P. Dubel, A. Adamczyk, Wydawnictwo Poltext – Wydział Zarządzania UW, Warszawa 2014, s. 151-176.
13. Szanghaj: pierwsza megalopolis na globie, w: „Megamiasta przyszłości: szansa czy zagrożenie rozwoju”, Red. J. Kleer, Z. Strzelecki, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” PAN, Warszawa 2015, s. 281-298.
14. Wzrost znaczenia Azji Wschodniej na scenie globalnej, w: „Stosunki międzynarodowe. Teoria i praktyka”, Red. A. Dorosz, Z. Olesiński, L. Pastusiak, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2015, s. 256-272.
15. Poland and Turkey: Two Rising Powers in the International System, w: Ed. Hacer Topaktas, „Proceedings of the Symposium on the 600th Year of Polish-Turkish Relations”, Ankara 2015, s. 90-100 (wersja turecka) oraz 101-111 (wersja anglojęzyczna).
16. Polish Sinology: Reflections on Individualized Trajectories, In: Chih-yu Shih (Ed.) Post-Communist Sinology in Transformation: Views from the Czech Republic, Mongolia, Poland, and Russia, The Chinese University of Hong Kong, The Chinese University Press, Hong Kong 2015, ss. 159-188.

c) W czasopismach naukowych

– Unia Europejska – Chiny: Najważniejsze stosunki na globie?, Studia Europejskie nr 2/50/, 2009, s.9-31;
– The EU and China in the New World Order, Yearbook of Polish European Studies, vol. 12/2009, s.53-75;
_ The Role of China in a Globalised World, Yearbook of Polish European Studies, vol.13/2010, s.59-80;
– Ciążenie Państwa Środka – Chińczycy w Tajlandii, Azja-Pacyfik 2007, Toruń 2007, s.204-214;
– W poszukiwaniu nowego ładu globalnego, Studia Europejskie nr 4/2010 s. 63-68.
– Nowy rozdział w dziejach Bimy-Myanmar. Co ze sobą przyniesie?, Azja-Pacyfik 13/2010, s. 10-20.
– Brytyjczycy wkraczają do Birmy (Historia trzech inwazji), Azja-Pacyfik 13/2010, s. 21-43.
– Rewolucja xinhai w chińskich dziejach, Azja-Pacyfik 14/2011, s. 11-30.
– Searching for a New Global Order, Yearbook of Polish European Studies vol.14/2011, s. 81-107.
– „Chiny: Wschodzące mocarstwo sui generis”, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego nr 2/61 2013, s. 55-64.
– „The 2008 Crisis and the New Role of the European Union in the Global Arena”, Yearbook of Polish European Studies vol. 16/2013 s. 15-40.
– „Poland and Hungary after the 2008 Global Crisis”, Südosteuropa vol. 63,
no. 2, 2015, ss.319-350. Numer tematyczny Hungary’s Path Toward an Illiberal System. Red. A. Inotai.
– „The 2008 Crisis and the New Role of the European Union in the Global Arena”, Yearbook of Polish European Studies, vol. 16/2013, s.15-40.
– „Polish Sinology – Reflection Paper”, Mongolian Journal of International Affairs, Vol. 19/2014, ss.87-115.