Zaznacz stronę

prof. dr hab. Bogdan Góralczyk

e-mail: b.goralczyk@uw.edu.pl
telefon: 22 553 33 01  

dyżur: pOstatnia aktualizacja: 1 marca 2022
Środa, 15:00-16:30
Pokój 207
Proszę o powiadomienie drogą mailową przynajmniej dzień wcześniej.

góralczyk

prof. dr hab. Bogdan Góralczyk

Dyrektor Centrum w kadencji 2016-2020

Politolog, sinolog, dyplomata, publicysta. W latach 2003-2008 ambasador RP w Królestwie Tajlandii, Republice Filipin i Związku Myanmar (d. Birma). Wcześniej, w latach 1991-98 przebywał na placówce dyplomatycznej na Węgrzech. Był też szefem Gabinetu ministra SZ RP. Specjalizacja: współczesne stosunki międzynarodowe, w tym szczególnie globalizacja i wyzwania globalne, Chiny, Azja Wschodnia i Południowo-Wschodnia na arenie międzynarodowej, pozycja międzynarodowa UE i integracja europejska, problematyka węgierska. Autor wielu prac książkowych. Ważniejsze to m.in. „Pekińska wiosna 1989. Narodziny ruchu demokratycznego w Chinach” ( 1999), „Węgierski pakiet” (2000; wersja węgierska 2001), „Węgry. Transformacja pokomunistyczna 1990-2003” (2003), „Zmierzch i brzask. Notes z Bangkoku” (dwa wydania: 2009 i 2010), „Chiński feniks. Paradoksy rosnącego mocarstwa” (2009, tom wznowiony w 2022), „Złota Ziemia roni łzy. Esej birmański” (2010, nowe, rozszerzone wydanie 2021), biografia Sun Yat-sena „Misjonarz rewolucji” (2013), „Wielki Renesans. Chińska transformacja i jej konsekwencje” (2018), „Węgierski syndrom Trianon” (2020) oraz „Nowy Długi Marsz. Chiny ery Xi Jinpinga” (2021). Redagował i wydał kilka prac zbiorowych: „Polska-Chiny. Wczoraj, dziś, jutro” (Toruń 2009, rozszerzona wersja anglojęzyczna 2014); a w CE UW „Polska Policja na drodze do Unii Europejskiej” (2000), zbiór dokumentów „Rozszerzenie Unii Europejskiej na Wschód” (1999), „Unia Europejska jako aktor na scenie globalnej. Razem czy osobno?” (2014 i „European Union on the Global Scene. United or Irrelevant?” (2015). Autor kilkudziesięciu prac naukowych w pracach zbiorowych i periodykach (zob. zakładka „Publikacje”).  Od 2016 r. także Redaktor Naczelny Programu Wydawniczego CE UW, a od 2020 r. Przewodniczący Rady Naukowej kwartalnika „Studia Europejskie – Studies in European Affairs”. Ma za sobą pobyty i wykłady na wielu uczelniach i instytutach naukowych w świecie – od Budapesztu, Granady czy Rygi, po New Delhi, Tajpej na Tajwanie czy Pekin i Xiamen w ChRL. Stale współpracuje z: dziennikiem „Rzeczpospolita”, portalami ObserwatorFinansowy.pl oraz www.nowakonfederacja.pl  Jest częstym gościem w radiu TOK FM, TVN BiS i innych stacjach  oraz w programach telewizyjnych, m.in. „To był dzień na świecie „Polsat News”.

Zawsze zaangażowany w sprawy Centrum, nie tylko w okresie sprawowania funkcji Dyrektora. Przez dłuższy czas prowadził cykl debat „Europejskie środy na Ksawerów”, na które przybywali najwybitniejsi specjaliści i badacze różnych kwestii europejskich (J. Barcz, S. Kawalec, R. Kuźniar, J. Pietras, J. Niżnik, J. Cichocki i in.). Otrzymuje najwyższe oceny od słuchaczy i studentów jako wykładowca, także dlatego, że łączy teorię z praktyką oraz szybko reaguje na zachodzące procesy i wydarzenia. Czego dowodem zupełnie nowe wykłady „Ład światowy po pandemii” oraz „Problemy i wyzwania globalne po COVID” od roku akademickiego 2020/21.

Opis przedmiotów i kalendarz zajęć, patrz:  profil w USOSWEB

Ważniejsze publikacje

Książki

1. „Pekińska wiosna 1989. Początki ruchu demokratycznego w Chinach”, Familia, Warszawa 1999,  261 s.
2. „Węgierski Pakiet”, Familia, Warszawa 2000, 268 s. Wersja węgierska: „Magyar törésvonalak”, Helikon, Budapest 2002, 267 s.
3. „Węgry. Transformacja pokomunistyczna 1990-2003”, Familia, Warszawa 2003, 286 s.
4.  „Zmierzch i brzask. Notes z Bangkoku”, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, 500 s., wyd. drugie, rozszerzone, Toruń 2010, 512 s.
5. „Chiński Feniks. Paradoksy rosnącego mocarstwa”, Sprawy Polityczne, Warszawa 2010, 363 s. Praca wznowiona w 2022 r.
6. „Polska-Chiny. Wczoraj, dziś, jutro” (redaktor i współautor), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, 422 s., artykuł własny s. 393-418.      4. Rozbudowana wersja anglojęzyczna, przygotowana z prof. Miao Huashou, „Poland: Yesterday, Today, Tomorrow”, Wydawnictwo Adam            Marszałek, Toruń 2014, „Preface” s. 5-9 oraz tekst własny s. 423-446.
7. „Złota Ziemia roni łzy. Esej birmański”, Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2010, 281 s. Drugie wydanie, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2022
8. „Przebudzenie smoka. Powrót Chin na scenę globalną”, Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2012, 149 s.
9. „Sun Yat-sen. Misjonarz rewolucji”, Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2013, 161 s.
10. „Unia Europejska jako aktor na scenie globalnej. Razem czy osobno?” Red. i współautor, Centrum Europejskie UW, Warszawa 2014, „Wstęp” s. 5-9 oraz tekst własny s. 157-188.
11. „European Union on the Global Scene. United or Irrelevant?”, Red. i współautor, Centre for Europe, University of Warsaw, Warszawa 2015, „Preface” 7-14 oraz tekst własny, s. 225-252.
12. „Wielki Renesans. Chińska transformacja i jej konsekwencje”, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2018, 586 s.
13. „Węgierski syndrom – Trianon”, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2020, 372 s.
14. „Świat Narodów Zagubionych” – wywiad-rzeka, przeprowadziła Natalia Kołodyńska-Magdziarz, Wydawnictwo Nowej Konfederacji, Warszawa 2021, 164 s.
15. „Nowy Długi Marsz. Chiny ery Xi Jinpinga”, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2021, 338 s.

W książkach

1. „Asia – Europe Economic Relations”, w: Asia–Europe: Partnership of Knowledge, Interdisciplinary Department of European Studies, Chulalongkorn University, Bangkok 2007, s.40-53
2. Poland as a New Member of the European Union, w: EU Insights: Proceedings of Special lecture Series 2005-2007, Centre for European Studies (CES), Chulalongkorn University, Bangkok 2007, s.33-55
3. „Rosnąca rola Chin na arenie międzynarodowej”, w: Chiny supermocarstwem XXI wieku? Red. J. Marszałek-Kawa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s.9-39.
4. „Chiny a nowy ład gospodarczy w świecie”, w: Chiny w XXI wieku. Perspektywy rozwoju, Red. W. J. Dziak, K. Gawlikowski, M. Ławacz, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2012, s. 105-128
5. „Chiny na drodze ku państwu prawa”, w: Wielkie przemiany w Chinach. Próba bilansu reform Deng Xiaopinga, Red. K. Gawlikowski, M. Ławacz, Wydawnictwo SWPS, Warszawa 2012, s. 86-112
6. „Poland in the new global economic order, w: Poland in the European Union: Adjustment and Modernisation. Lessons for Ukraine, Red. A. Adamczyk, K. Zajączkowski, Centre for Europe, University of Warsaw, Warsaw – Lviv 2012, s. 69-82
7. „European Union: The Best of Times, the Worst of Times”, w: Introduction to European Studies: A New Approach to Uniting Europe, Red. D. Milczarek, A. Adamczyk, K. Zajączkowski, Centre for Europe, University of Warsaw, Warsaw 2013, s. 495-512
8. „The European Union and Asia, Latin America and Sub-Saharan Africa – Different Regions, Particular Policies”, wraz z J.. Zajączkowski, K. Zajączkowski, J.w., część poświęcona Chinom, s. 581-590
9. „Czy Chiny zdominują świat?” , w: Perspektywy nowego ładu światowego, Red. L. Pastusiak, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa 2013, s. 185-224.
10. „The Role of Turkey in the International Arena: Emerging Regional Power or Just an Emerging Market?” w: Poland and Turkey in Europe – Social, Economic and Political Experiences and Challenges, Red. A. Adamczyk, P. Dubel, Centre for Europe, University of Warsaw, Warsaw 2014, s. 331-352
11. „Chiny jako aktor globalny”, w: Kryzysy systemowe, Red. J. Kleer, E. Mączyńska, J.J. Michałek, J. Niżnik, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” PAN, Warszawa 2014, s. 306-325
12. „Rola Polski w UE i na mapie geopolitycznej świata po kryzysie 2008 roku”, w: Polska w Unii Europejskiej. 10 lat doświadczeń”, Red. P. Dubel, A. Adamczyk, Wydawnictwo Poltext – Wydział Zarządzania UW, Warszawa 2014, s. 151-176
13. „Szanghaj: pierwsza megalopolis na globie”, w: Megamiasta przyszłości: szansa czy zagrożenie rozwoju”, Red. J. Kleer, Z. Strzelecki, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” PAN, Warszawa 2015, s. 281-298
14. „Wzrost znaczenia Azji Wschodniej na scenie globalnej”, w: Stosunki międzynarodowe. Teoria i praktyka, Red. A. Dorosz, Z. Olesiński, L. Pastusiak, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2015, s. 256-272
15. „Poland and Turkey: Two Rising Powers in the International System”, w: Ed. Hacer Topaktas, Proceedings of the Symposium on the 600th Year of Polish-Turkish Relations, Ankara 2015, s. 90-100 (wersja turecka) oraz 101-111 (wersja anglojęzyczna).
16. „Polish Sinology: Reflections on Individualized Trajectories”, In: Chih-yu Shih (Ed.) Post-Communist Sinology in Transformation: Views from the Czech Republic, Mongolia, Poland, and Russia, The Chinese University of Hong Kong, The Chinese University Press, Hong Kong 2015, ss. 159-188
17. „Scenariusze integracji europejskiej po Brexicie”, w: Polityka w regionach w warunkach globalizacji, red. naukowa A. Z. Nowak, K. Ryć, Wydz. Zarządzania UW, Warszawa 2017 ss. 108-122
18. „Polska polityka zagraniczna w zmieniającym się ładzie międzynarodowym: co nam umyka?” w: Polityka zagraniczna Polski w zmieniającym się ładzie międzynarodowym. Wybrane problemy, red. naukowa R. Zięba, T. Pawłuszko, Uniwersytet im. J.Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2016 ss. 93-11
19. „Beyond the <New Normal>”, in: EU – China Relations. New Directions, New Priorities, Friends of Europe, Brussels 2016, pp. 28-30
20.  „Ewolucja międzynarodowej strategii Chin (1985-2015)”, w: Aleksandra Jarczewska, Jakub Zajączkowski (red.) Region Azji i Pacyfiku w latach 1985-2015. Ciągłość i zmiana w regionalnym systemie międzynarodowym, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2016 ss. 53-73
21. „Separatyzm na Południu Tajlandii: przykład konfliktu buddyjsko-islamskiego”, w: Religia w konfliktach etnicznych we współczesnym świecie, Red. Andrzej Szabaciuk, Dariusz Wybranowski, Radosław Zandrowski, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, ss. 219-238
22. „Unia Europejska jako podmiot globalny: ryzyka i szanse”, w: Geopolityczne powiązania Europy, a system polityczny Unii Europejskiej i możliwe kierunki jego ewolucji, Józef Niżnik (red.), Komitet Prognoz Polska 2000+ przy Prezydium PAN, Warszawa 2016. s. 21-43
23. „Państwo suwerenno-narodowe w warunkach globalizacji – presja, ewolucja i odrodzenie”, Jerzy Wilkin (red.), Globalizacja, integracja europejska a suwerenność państwa, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN, Warszawa 2017, ss. 46-68
24. Wschodniazjatycki model rozwojowy”/”Eastern-Asian development model: the growth-fostering state”: Justin Yifu Lin, Alojzy Z. Nowak (eds.) New Structural Economics For Less Advanced Countries/Nowa ekonomia strukturalna wobec krajów mniej zaawansowanych, University of Warsaw, Faculty of Management Press, Warsaw 2017, (wersja angielska, ss. 41-55) oraz ” (wersja polska, ss. 220-235)
25.  „Shanghai – The First Megalopolis on the Globe?”, w: Jerzy Kleer, Katarzyna A. Nawrot (Eds.), The Rise of Megacities. Challenges, Opportunities and Unique Characteristics, World Scientific, New Jersey-London-Singapore-Beijing-Tokyo 2018, s. 319-336
26. „Aksjologiczna dezintegracja w Unii Europejskiej? Przypadek Węgier”, w: Tomasz Kubin. Mieczysław Stolarczyk (Red.), Kryzysy w Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI wieku. Uwarunkowania – przebieg – implikacje, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2018., s. 301-328
27. „Kryzysy w Unii Europejskiej: geneza i konsekwencje”, w: Zbigniew Czachór, Tomasz G. Grosse, Waldemar Paruch (red.), Integracja Europejska. Polska perspektywa, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2018, s. 29-50
28. „Państwo narodowe a przyszłość UE; scenariusze”, w: Jerzy Kleer,  Konrad Pradecki, (red.), Bezpieczeństwo Europy w globalnym świecie. Szanse i zagrożenia przyszłości w warunkach przesileń cywilizacyjnych, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN, Warszawa 2018,  s. 63-74
29. „Państwo i integracja w Azji Wschodniej po 2008 roku”, w: Jerzy Kleer, Elżbieta Mączyńska (red.), Państwo w warunkach przesileń cywilizacyjnych, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN, Warszawa 2018, s. 46-64
30.  „Poland on the Route of the Chinese Silk Road: A Chance for Development or Just a Challenge?”, in. New Structural Policy In and Open Market Economy, Ed. by Justin Yifu Lin, Alojzy Z. Nowak, University of Warsaw, Faculty of Management Press, Warsaw 2018,. pp. 213-232
31. „The End of Value-Based Global Order?”, w: Ewa Latoszek, Anna Masłoń-Oracz, Aleksandra Szczerba-Zawada (Eds.), Reshaping the European Union Internally and Externally: A New Matrix?, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warsaw 2019, ss. 24-36
32. – „China’s Belt and Road Initiative (BRI): India’s and EU’s Perspectives”, with Arvind Kumar, In: Taking Forward the EU – India Strategic Partnership, Joint Research Papers Produced by the EU India Think Tanks Twinning Initiative, European Commission, Brussels-New Delhi 2019, available at: https://euindiathinktanks.com
33. „Unia Europejska i Wielka Brytania po Bexicie”, w księdze jubileuszowej prof. Konstantego A. Wojtaszczyka, WNPiSM UW, Warszawa 2020, ss. 105-117
34. „Crises in the European Union: Origin and Consequences”, Zbigniew Czachór, Tomasz G. Grosse, Waldemar Paruch (Eds.), Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2020, ss. 29-52
35. „Chiny jako odradzająca się potęga”, w tomie Tomasza G. Grosse, Paliwo dla dominacji, ISP PAN, Warszawa 2020, ss.85-130
36. „China as a Re_emerging Power”, w: Fuel for Dominance. On the Economic Bases of Geopolitical Supremacy, Peter Lang, Berlin-Bern-Bruxelles-New York-Oxford 2020, ss. 69-108
37. „European Union in the Era of Polarization”, In: A Europe on Test: The Onus of the Past,  Józef Niżnik Ed.,  Polish Academy of Social Sciences, under auspices of ALLEA (Federation of European Academes of Sciences), Warsaw 2020, ss.116-126
38. „Chiny grają w Europę”, w. Urszula Kurczewska Red., Jaka przyszłość Unii Europejskiej? Wyzwania, problemy, szanse, Oficyna Wydawnmicza SGH, Warszawa 2020, ss. 263-277
39. „Rola i miejsce UE w tworzeniu ładu międzynarodowego”, Red. naukowa Józef Niżnik, Jan Barcz, Jan Truszczyński, Komitet Prognoz PAN, Warszawa 2021, ss. 49-56
40. „USA – Chiny. Nowy ład czy zimna wojna po pandemii?”, w: Marta Tomczak., Katarzyna Golik Red., China i Azja Wschodnia – dziedzictwo w obliczu przemian. Profesor Krzysztof Gawlikowski in memoriam, Wydawnictwo Akademickie Dialog – SWPS, Warszawa 2021, ss. 177-196

W czasopismach naukowych

1. „Unia Europejska – Chiny: Najważniejsze stosunki na globie?”, Studia Europejskie nr 2/50/, 2009, s.9-31
2. „The EU and China in the New World Order”, Yearbook of Polish European Studies, vol. 12/2009, s.53-75
3. „The Role of China in a Globalised World”, Yearbook of Polish European Studies, vol.13/2010, s.59-80
4. „Ciążenie Państwa Środka – Chińczycy w Tajlandii”, Azja-Pacyfik, Toruń 2007, s.204-214
5. „W poszukiwaniu nowego ładu globalnego”, Studia Europejskie nr 4/2010 s. 63-68
6. „Nowy rozdział w dziejach Bimy-Myanmar. Co ze sobą przyniesie?”, Azja-Pacyfik 13/2010, s. 10-20
7. „Brytyjczycy wkraczają do Birmy (Historia trzech inwazji)”, Azja-Pacyfik 13/2010, s. 21-43
8. „Rewolucja xinhai w chińskich dziejach”, Azja-Pacyfik 14/2011, s. 11-30
9. „Searching for a New Global Order”, Yearbook of Polish European Studies vol.14/2011, s. 81-107
10. „Chiny: Wschodzące mocarstwo sui generis”, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego nr 2/61 2013, s. 55-64
11. „The 2008 Crisis and the New Role of the European Union in the Global Arena”, Yearbook of Polish European Studies vol. 16/2013 s. 15-40
12. „Poland and Hungary after the 2008 Global Crisis”, Südosteuropa vol. 63,
no. 2, 2015, ss.319-350. Numer tematyczny Hungary’s Path Toward an Illiberal System. Red. A. Inotai
13. „The 2008 Crisis and the New Role of the European Union in the Global Arena”, Yearbook of Polish European Studies, vol. 16/2013, s.15-40
14. „Polish Sinology – Reflection Paper”, Mongolian Journal of International Affairs, Vol. 19/2014, ss.87-115.
15. „W poszukiwaniu chińskiego modelu rozwojowego”, Sprawy Międzynarodowe, PISM, nr1/2016, vol. LXIX, ss. 40-61
16. „Axiological Disintegration of the EU? The Case of Hungary”, w: Yearbook of Polish European Studies, CE UW, vol. 18/2015, pp. 81-109
17.  „A Budapest n- Warsaw Axis?’, Aspen Review. Central Europe, Prague, No. 1/12016, pp. 93-95
18. „China Under Uncle Xi”, Aspen Review. Central Europe, Prague, No. 2/2016, pp. 85-86
19. „Turcja Erdogana: islamizacja, autokracja i antyzachodni dryf”, Instytut Idei, nr 11, jesień 2016, ss. 44-48
20. „Europa – powrót Historii (w dziesięciu odsłonach)”, Przyszłość, Komitet Prognoz Polska 2000+ PAN, nr 1(33)/2016, ss. 108-128
21. „The Polish Ambassador of the Chinese Emperor”, 1 arkusz, Rivista Studi Orientali, Supplemento Roma, 2/2017, Supplement No 2, Volume XC, ss. 19-32
22. „China’s interests in Central and Eastern Europe: enter the dragon”, European View vol. 16 June 2017, ss. 153-162, Martens Centre Brussels, Springer Verlag
23. „Geostrategia Xi Jinpinga – od skromności do globalnej asertywności”, Gdańskie Studia Azji Wschodniej Zeszyt 11/2017 Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego, ss. 27-50
24. „Geostrategia Xi Jinpinga – Chiny ruszają w świat”, Rocznik Strategiczny 2016/17, t. 22,  Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2017, ss. 286-300
25. „Węgry: Zwrot do systemu nieliberalnego”, „Rocznik Strategiczny” 2017/18, t.23, Warszawa 2018, s. 327-341
26. „Powrót Chin do centrum światowej sceny”, Rocznik Strategiczny t. 24, vol. 2018/19, Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2019,. ss. 353-369
27. „New Division Lines in the European Union: How to Cope with Them?”, Studia Europejskie – Studies in European Affairs, vol. 22, No. 4/2018
28. „Partie polityczne państw Grupy Wyszehradzkiej wobec UE: kierunki myślenia i działania w obliczu kryzysu”, Studia Europejskie – Studies in European Affairs, rocznik 23, Nr 3/2019, ss. 69-90
29. „2020 rokiem Chin”, Rocznik Strategiczny 2020/21, t. 26, ss. 343-357