Zaznacz stronę

mgr Dorota Jurkiewicz-Eckert, starszy specjalista badawczo-techniczny, Koordynator ds. mobilności

e-mail: d.eckert@uw.edu.pl
telefon: 22 55 33 306  

dyżur: pOstatnia aktualizacja: 14 października 2020
Czwartek, 12:00-14:00
pokój 213 CE UW
Proszę o powiadomienie drogą mailową przynajmniej dzień wcześniej.

Dorota Ekiert

mgr Dorota Jurkiewicz-Eckert, starszy specjalista badawczo-techniczny, Koordynator ds. mobilności

Historyk sztuki, w Centrum Europejskim UW dydaktycznie i naukowo zajmuje się historią kultury europejskiej, społeczno-kulturowymi aspektami integracji europejskiej, polityką kulturalną UE, międzynarodowymi stosunkami kulturalnymi, ze szczególnym uwzględniem dyplomacji kulturalnej i problematyki promocji państw przez kulturę, w tym  brandingu narodowego i tworzenia marki narodowej przez kulturę.

Od 1998 roku jest koordynatorką kolejnych programów mobilnościowych w Centrum Europejskim, obecnie koordynuje realizację programu Erasmus Plus. Członek i koordynator wykonawczy Interdyscyplinarnego Zespołu Współpracy UW-EHESS. Od 2015 członek Laboratorium Praktyk i Polityk Kulturalnych w Europie.

Jest autorką publikacji w pracach zbiorowych i artykułów w czasopismach naukowych.

Opis przedmiotów i kalendarz zajęć, patrz:  profil w USOSWEB