dr hab. Gabriela Grotkowska

e-mail: ggrotkowska@wne.uw.edu.pl
telefon: 22 554 91 68  

dyżur: pOstatnia aktualizacja: 3 października 2018
poniedziałek, 15.00-16.30
sala B306, Wydział Nauk Ekonomicznych UW, ul. Długa 44/50

gabriela grotkowska

dr hab. Gabriela Grotkowska

W pracy naukowej zajmuję się ekonomią rynku pracy, a w szczególności oddziaływaniem otwarcia gospodarki i procesu globalizacji (zwłaszcza handlu) na płace i zatrudnienie. Moje inne zainteresowania badawcze dotyczą wpływu otoczenia instytucjonalnego na wyniki rynku pracy, uwarunkowań łączenia pracy zawodowej i obowiązków rodzinnych, sytuacji absolwentów na rynku pracy, a także analiz sytuacji na lokalnych rynkach pracy.