Zaznacz stronę

prof. dr hab. Jan Jakub Michałek

e-mail: michalek@wne.uw.edu.pl
telefon: 22 55 49 155  

Michalek

prof. dr hab. Jan Jakub Michałek

Profesor dr hab. od 2003, absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego (WNE UW), ukończył studia podyplomowe w College of Europe w Belgii oraz napisał doktorat i habilitację na WNE UW. W latach 90. przez pięć lat pracował w polskim przedstawicielstwie przy Światowej Organizacji Handlu. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów i trzech książek na temat polityki handlowej i integracji europejskiej. Praca zatytułowana: Polityka handlowa. Mechanizmy ekonomiczne i regulacje międzynarodowe (PWN 2002) została wyróżniona nagrodą PTE im prof. E. Lipińskiego. W 2007 roku współredagował i napisał kilka rozdziałow w książce: 2. J. Michalek, W. Siwiński, M. Socha (red.) Polska w Unii Europejskiej: Dynamika konwergencji ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN. Napisał też książkę Normy techniczne i sanitarne w handlu międzynarodowym. Ich znaczenie w integracji Polski z Unią, wspólnie z J. Hagmejerem.

Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych UW w kadencji 2016-2020.