dr Jana Plaňavová-Latanowicz, docent

e-mail: j.planavova@uw.edu.pl
telefon: 22 55 33 307 

dyżur: pOstatnia aktualizacja: 1 marca 2022
Wtorek 14:00-15:00
pokój 206 w CE UW
Proszę o powiadomienie drogą mailową przynajmniej dzień wcześniej.

Jana Planavova

dr Jana Plaňavová-Latanowicz, docent

Jana Plaňavová-Latanowicz, doktor nauk prawnych, absolwentka Uniwersytetu Karola w Pradze. Zajmuje się europejskim prawem gospodarczym, europejskim prawem prywatnym, prawem inwestycji międzynarodowych oraz międzynarodowym arbitrażem handlowym.

W swojej pracy naukowej zajmuje się zastosowaniem prawa unijnego w międzynarodowym arbitrażu handlowym oraz formami wykorzystania arbitrażu do rozstrzygania sporów w prawie unijnym.

Opis przedmiotów i kalendarz zajęć, patrz: profil w USOSWEB

Panel on arbitration and competition – report,  E-przegląd Arbitrażowy 1-2/2013, s. 74 http://www.sadarbitrazowy.org.pl/eczasopisma/pdf/e_przeglad_arbitra_owy_pol_nr2.pdf

Freedoms of the EU Internal Market (An Outline) in: Introduction to European Studies: A New Approach to Uniting Europe (ed. D. Milczarek, A. Adamczyk, K. Zajączkowski), Warsaw University Centre for Europe, 2013, pp. 147-180

The Lugano Convention on Jurisdiction and the Enforcement of Judgements in Civil and Commercial Matters in relation to arbitration – conclusions for Polish administration of justice, in: On the Road to the European Union – Applicant Countries Perspective (ed. D. Milczarek), Warsaw University Centre for Europe, 2003, ISBN 83-913747-8-5, s.215-227.

The Control of Concentrations in the Czech Republic and Poland (Kontrola połączeń w Republice Czeskiej i w Polsce, współautor Christopher Harding), European Competition Law Review (Sweet & Maxwell), nr 15/1999, s. 265.

Wolności Rynku Wewnętrznego w: Europeistyka w zarysie, ed. D. Milczarek, A.Z. Nowak, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006, p.124-149.

Wolności Rynku Wewnętrznego w: Integracja Europejska – wybrane problemy, ed. D. Milczarek, A.Z. Nowak, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, 2003, p.139-176.

Europejskie prawo gospodarcze (współautorzy: W.Hoff, M.Marciniszyn, K.Walczak, P.Saganek), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L.Koźmińskiego, Warszawa 2001

Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich i ochrona praw podstawowych, Dom wydawniczy ABC, 1999

Redaktor tomów 1, 2, 3 (publikacja Centrum Europejskiego, Uniwersytetu Warszawskiego w ramach programu PHARE/FIESTA II., 1998):

Tom 1 Dokumenty dotyczące przystąpienia do Wspólnot Europejskich Danii, Irlandii i Wielkiej Brytanii oraz Grecji

Tom 2 Dokumenty Dotyczące przystąpienia do Wspólnot Europejskich Hiszpanii i Portugalii

Tom 3. Dokumenty dotyczące przystąpienia do Unii Europejskiej Austrii, Finlandii i Szwecji.

Kontrola sądowa we Wspólnotach Europejskich (Judicial control in the European Community), Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny 2/1996, p. 59-75.

Podstawy prawne stosowania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w prawie Republiki Czeskiej i Republiki Słowackiej (Legal Grounds for the Application of the European Convention of Human Rights in the Czech and Slovak Republics), Biuletyn Ośrodka Informacji i Dokumentacji Rady Europy, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego 3-4/1998, s. 137.