Zaznacz stronę

mgr Maciej Tauber

e-mail: m.tauber@uw.edu.pl
 

dyżur: pOstatnia aktualizacja: 14 października 2020
mailowo

Maciej Tauber

Absolwent Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Z pasji od ponad 12 lat nauczyciel akademicki w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego, od sześciu lat ekspert w Instytucie Badań Edukacyjnych oraz lider projektu “Wspieranie funkcjonowania i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na rzecz wykorzystania oferowanych w nim rozwiązań do realizacji celów strategii rozwoju kraju”. Ponadto ekspert ds. kwalifikacji, doradca zarządu Polskiego Forum Biznesu oraz hokeista reprezentujący barwy Torpedy Warszawa. Wierzy, że człowiek jest najważniejszym elementem każdej organizacji i z tego powodu zawsze powinien znajdować się w centrum zainteresowania. W swojej codziennej pracy zawodowej skupia się na elementach takich jak: proces uczenia się, projektowanie sytuacji edukacyjnych, motywacja, kultura organizacyjna, komunikacja oraz zarządzanie talentami. Specjalizuje się w budowaniu skutecznych zespołów projektowych w oparciu o model zarządzania przez cele. Od wielu lat wspiera włączanie kwalifikacji rynkowych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz prowadzi analizy w obszarze rynku pracy, kompetencji i kwalifikacji, zagranicznych systemów walidacji oraz formułowania efektów uczenia się. Od 2020 r. członek Rady do Spraw Kształcenia i Doskonalenia Kadr Kultury Fizycznej przy Ministerstwie Sportu i Turystyki oraz wykładowca Akademii Trenerskiej (Instytut Sportu – PIB). Od 2021 r. członek Rady Interesariuszy Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego i Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego dla kierunku europeistyka.

Profil USOSWEB

Membership in the EU and the Problems of Democracy and Human Rights Protection (kurs internetowy)

European Union labour market in the 21st century (wykład)

 

  1. Alkohol w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w Studia Prawnicze 2011, z. 2, s. 89-133;
  2. Standard opisu kwalifikacji nadawanych poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego. Przewodnik (współautor), Warszawa 2015, Instytut Badań Edukacyjnych;
  3. Gmaj, I., Grzeszczak, J., Leyk, A. i in. (2016). Walidacja – nowe możliwości zdobywania kwalifikacji. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
  4. Gmaj, I., Grzeszczak, J., Leyk, A., Pierwieniecka, R., Tauber, M., Walicka, S. (2017). Zagraniczne systemy walidacji. Przegląd rozwiązań. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.