Zaznacz stronę

dr Małgorzata Pacek, starszy asystent

e-mail: m.pacek@uw.edu.pl
telefon: 22 55 33 305  

dyżur: pOstatnia aktualizacja: 1 marca 2022
Poniedziałek 13:30-15:00
pokój 206C w CE UW
Proszę o informację o zamiarze przybycia 1 dzień wcześniej.

Małgorzata Pacek

dr Małgorzata Pacek, starszy asystent

Politolog, absolwentka Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, ze specjalizacją stosunki międzynarodowe. Praca doktorska przygotowana na UJ dotyczyła „Genezy i działalności Ziomkostwa Prus Wschodnich”. Zainteresowania badawcze: polityka migracyjna UE i państw członkowskich, integracja imigrantów, zwłaszcza „innych” kulturowo, stosunki polsko-niemieckie, ziomkostwa, ruch wypędzonych w RFN. W Centrum Europejskim UW od 2004 r. W latach 1999-2003 konsul w Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu. W latach 2012 – 2016 Konsul RP w Ambasadzie RP w Hadze (Królestwo Niderlandów).

Autorka takich publikacji jak: „Niemcy”, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2007, „Sytuacja mniejszości narodowych w Unii Europejskiej na przykładzie Niemiec”, Fundacja Dobrej Książki, Warszawa 2007, „Polish Policy of migration compared to the EU solutions” [w] „Polish European Studies” nr10/2006, Warszawa, 2007, „Unijna droga do wspólnej polityki migracyjnej w kontekście debaty o przyszłości UE” (współautor Małgorzata Bonikowska) [w] Studia Europejskie 1/2007, Warszawa, 2007, „Idea narodowa w kontekście mobilności zglobalizowanego społeczeństwa”[w]: „Kontynuacje i nowatorstwo w świecie współczesnych idei”, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej – Kraków 2008, „Foreigners in Poland – the Need for New Solution after 2004” w: Poland in the European Union: First Experiences. Selected Political, Legal and Social Aspects, eds. D. Milczarek, O. Barburska. Hobby: turystyka górska, narciarstwo, literatura, jazz.

Education:
Ph.D. in Political Science;
Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University in Krakow – Department of International Relations – master’s degree, Institute of International Relations, graduated from the Faculty of Law and Administration at the Jagiellonian University in Krakow – PhD in the field of humanities.

Professional experience:

 •  1992 – 1999 the editor-in-chief of the MUZA publishing house.
 • 1999–2004 Consul at the General Consulate of the Republic of Poland in Hamburg  – specialization: Polish migration in Germany.
 • Since 2004 an assistant professor at the Center for Europe of the University of Warsaw and thematic editor of the quarterly „European Studies”.
 • 2012-2016   Consul General at the Embassy of the Republic of Poland in The Hague/The Netherlands.
 • Panellist and moderator of panels under the „Monitor of labour Migrations” organized by the Ministry of Foreign Affairs together with the European Union of Polish Communities (Rome 2013 Vienna 2014 Brussels 2015). In the years 2013-2016 conducted research on the integration of Poles in the Netherlands
 • Specialist in International Relations in the field of European Studies. Main fields of research interest: EU migration policy, Polish migration policy, integration of migrants and refugees in receiving societies, European labour markets.
 • Deputy Editor in Chief of the “Yearbook of Polish European Studies”
 • Membership of professional bodies: – Polish European Communities Study Association (PECSA)

Research stays abroad:

 • 2008 – Ludwig – Maximilians Universitat  Munchen,   Fakultat fur Geschichts- und Kunstwissenschaften
 • 2010 – Marmara Universitesi in Istambul, Department of Political Science and International Relations
 • 2009 – Marmara Universitesi  of  Istambul, Department of Political Science and International Relations – Visiting Professor
 • 2010 – Istambul University, Faculty of Political Sciences, Visiting Professor
 • 2017 – Latvijas Universitate, Centre for European and Transition Studies
 • 2018 – University  of Siena,  Visiting Professor
 • 2019 – Ivan Franko National University of Lviv  Faculty of International Relations, Visiting Professor
 • 2019 – University of Macedonia, Thessaloniki; Panteion University of Athens

Opis przedmiotów i kalendarz zajęć, patrz: profil w USOSWEB

Wybrane publikacje:

I. Książki (do 2022):

 1. Milczarek, M. Pacek, “Post-accession Polish migrations” in: “New neighbours – on the diversity of migrants’ political involvement”, Centre for Europe University of Warsaw, 2012
 2. Pacek, „Niemcy” (Germany), Wydawnictwo Trio, Warsaw 2007
 3. Pacek, „Sytuacja mniejszości narodowych w Unii Europejskiej na przykładzie Niemiec” (The situation of national minorities in the European Union – the case of Germany), Fundacja Dobrej Książki, 2007

 

II. Rozdziały w pracach zbiorowych (do 2022):

 1. Pacek, “Poles and Turks in Germany – Ethnic Groups Rather than National Minorities” in: “Poland and Turkey in Europe – Social, Economic and Political Experiences and Challenges”, Centre for Europe University of Warsaw, 2014
 2. Pacek, „Migration Policy of the UE – Common Or Individual”, in: „Central Europe. Two Decades After” ed. R.Riedel, Warsaw 2010
 3. Pacek, “Foreigners in Poland – the Need for New Solution after 2004” , in: “Poland in the European Union: First Experiences. Selected Political, Legal and Social Aspects”, Centre of Europe, University of Warsaw, 2008
 4. Pacek, „Idea narodowa w kontekście mobilności zglobalizowanego społeczeństwa “ ( National ideas in the context of the mobility of a globalized society), in: „Kontynuacje i nowatorstwo w świecie wspólczesnych idei” (Continuation and innovation in the world of contemporary ideas), Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2008

 

III. Artykuły w czasopismach naukowych (do 2022):

 1. Pacek, Polish migration policy in the context of the migration crisis, Studia Europejskie – Studies in European Affairs, 2020
 2. Pacek „Dzieci imigrantów – sytuacja prawna i społeczna” (Immigrant’s children – legal and social situation), „Studia Europejskie” 3/2018
 3. Pacek,The Netherlands and the Migration Crisis, Rocznik Instytutu Europy środkowo-wschodniej, 2017
 4. Pacek, European Europe – The Migration Crisis of European Integration, Yearbook of polish europoean studies, 2017
 5. Pacek, European Europe – migration crisis of integration, Yearbook of Polish European Studies, 2016, Vol. 18
 6. Pacek, |Migracje, mobilność, wielokulturowość – Holandia wobec problemów migracyjnych” (Migration, mobility, multiculturalism – The Netherlands and migration problems), Studia Europejskie nr 4/2016
 7. Pacek, „Migration Policies in the EU in the Context of Demographic Challenges in Europe” in: “Introduction to European Studies. A New Approach to Uniting Europe”, Centre for Europe University of Warsaw, 2013
 8. M.Pacek, „Migracje czy mobilność – case study Holandia”(Migration or mobility – case study: the Netherlands), „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis” no 165/2014
 9. Pacek, „Emigracja polska po akcesji do UE-wyjazdy i powroty? (Polish emigration after accession to the EU – exodus and returns„ Studia Europejskie no 3/2010
 10. Pacek, „Migracje jako antidotum na problemy starzejącego się społeczeństwa europejskiego”(Migration as an antidote to the problems of an aging European society) , „Studia Europejskie”  2008
 11. Pacek, “The EU Migration Policy and Debate about the Future of the Communnities”, Yearbook of Polish European Studies no. 11/2007-2008
 12. Pacek, “Polish policy of migration compared to the EU solutions”, Yearbook of Polish European Studies no. 10/2006
 13. Pacek, „Unijna droga do wspólnej polityki migracyjnej w kontekście debaty o przyszłości Wspólnot” (The EU road to a common migration policy in the context of the debate on the future of the Communities), Studia Europejskie no. 1/2007