dr Marcin Mrowicki, adiunkt

e-mail: m.mrowicki@uw.edu.pl
 

Marcin Mrowicki Zdjęcie

dr Marcin Mrowicki, adiunkt

Doktor nauk prawnych.
W latach 2012-2016 prawnik w Kancelarii Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
Od 2016 r. główny specjalista w Zespole Prawa Karnego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.
Uzyskał Master 2 w zakresie praw człowieka na Uniwersytecie w Strasburgu a także ukończył aplikację sądową zakończoną egzaminem sędziowskim. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół praw człowieka w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a także kwestii związanych z implementacją prawa unijnego, praworządnością i europejskim prawem karnym. Autor bloga dotyczącego orzecznictwa ETPC (www.eutryb.blogspot.fr).
Ważniejsze publikacje:
– M. Mrowicki, Wznowienie postępowania karnego na podstawie rozstrzygnięcia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Warszawa 2020;
– M. Hara, M. Mrowicki (red.), Instytucja „małego świadka koronnego – praktyka, kontrowersje, wyzwania”, Warszawa 2020;
– A. Mazurczak, M. Mrowicki, M. Adamczewska-Stachura, Sytuacja prawna osób nieheteroseksualnych i transpłciowych w Polsce. Międzynarodowy standard ochrony praw człowieka osób LGBT i stan jego przestrzegania z perspektywy Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2019;
– M. Mrowicki (red.), Ochrona tajemnicy adwokackiej (radcy prawnego) a działania władzy, Warszawa 2019.

Profil w WEBUSOS