Zaznacz stronę

dr hab. Markiyan Malskyy

e-mail: m.malskyy@kochanski.pl
 

Markiyan Malskyy

dr hab. Markiyan Malskyy

 

Pracował jako wykładowca we Lwowskiej Komercyjnej Akademii w latach 2009 – 2012, oraz w Instytucie Prawa i Filozofii Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Politechniki Lwowskiej w latach 2014-2016. W 2016 założył Szkołę Prawną przy Europejskim Stowarzyszeniu Biznesowym we Lwowie. Do naukowych zainteresowań dr hab. Markiyana Malskiego należą arbitraż międzynarodowy, prawo cywilne/prywatne, europeistyka, stosunki międzynarodowe, proces wykonawczy.  Dr hab. Markiyan Malskyy jest partnerem kancelarii Kochański & partnerzy w praktyce sporów międzynarodowych, pełni też funkcje szefa Ukrainian desk i konsula honorowego Austrii we Lwowie.

Specjalizuje się w obsłudze prawnej projektów inwestycyjnych, a także w rozwiązywaniu sporów, głównie w ramach międzynarodowego arbitrażu handlowego i inwestycyjnego. Karierę zawodową rozpoczął w dziale arbitrażu międzynarodowego kancelarii Freshfields Bruckhaus Deringer w Paryżu. Przez 15 lat pracował w renomowanej ukraińskiej kancelarii prawnej Arzinger, gdzie na stanowisku partnera kierował praktyką rozwiązywania sporów międzynarodowych oraz nadzorował oddział firmy w Ukrainie Zachodniej. W 2016 r. uzyskał exequatur jako konsul honorowy Republiki Austrii we Lwowie. W 2019 r.  dr hab. Markiyan Malskyy został powołany przez Prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zelenskiego na stanowisko gubernatora obwodu lwowskiego, a po zrealizowaniu celów związanych z pełnieniem tej funkcji powrócił do praktyki prawniczej, akademickiej i dyplomatycznej.

Posiada bogate doświadczenie w rozwiązywaniu sporów korporacyjnych, wynikających z umów, sporów z zakresu sprzedaży/ świadczenia usług, nieruchomości i budownictwa oraz powstałych po realizacji transakcji fuzji i przejęć. Brał udział w rozstrzyganiu ponad 300 sporów, w tym na podstawie regulaminów ICSID, ICC, SCC, UNCITRAL, LCIA, VIAC, FAI, VCCA i ICAC (Kijów). Pod jego nadzorem z dużymi sukcesami zrealizowano szereg transakcji, głównie w zakresie produkcji, relokacji produkcji, nieruchomości, infrastruktury, IT/BPO, zamówień rządowych, przetargów publicznych, rolnictwa, energetyki oraz w innych sektorach.

Dr hab. Markiyan Malskyy jest autorem czterech książek, ponad 100 prac naukowych oraz ponad 300 artykułów i komentarzy. Często występuje też jako prelegent na konferencjach i seminariach. Jest regularnie powoływany na arbitra i rekomendowany w ponad 10 czołowych światowych instytucjach arbitrażowych.

Wykształcenie: Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki (doktor habilitowany, 2020 r.; doktor, 2012 r.); Światowy Instytut Handlu, Berno, Szwajcaria, magister prawa międzynarodowego i ekonomii (MILE), summa cum laude; Uniwersytet Sztokholmski, LL.M. w zakresie prawa międzynarodowego arbitrażu; Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, magister międzynarodowych stosunków gospodarczych, magister prawa, summa cum laude.

.

Ostatnie publikacje międzynarodowe:

 • Współczesna problematyka procesu egzekucyjnego: zagadnienia międzynarodowe i krajowe

Lexonomica, Volume 13, Number 2, December 2021 (Web of Science) \ Contemporary issues of enforcement process: international and domestic issues, Lexonomica, Volume 13, Number 2 , December 2021 (Web of Science)

 • Regulacje prawne postępowania egzekucyjnego w wybranych jurysdykcjach zagranicznych

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Comparative law review Poland, vol. 28 (2022), redakcja artykułu po recenzji, (Index Copernicus Journals Master List, ERIH PLUS, CEEOL, DOAJ i SCOPUS) \ Legal regulations of enforcement procedure in selected foreign jurisdictions, Faculty of Law and Administration, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Comparative law review Poland, vol. 28 (2022), editing the article after review, (Index Copernicus Journals Master List, ERIH PLUS, CEEOL, DOAJ and SCOPUS) 

Artykuły naukowe 

 1. Malskyy M. „Transformacje banków komercyjnych w kontekście przystąpienia Ukrainy do Światowej Organizacji Handlu”. Badania społeczno-gospodarcze w okresie przejściowym. Transformacja rynkowa Ukrainy: problemy i perspektywy (zbiór prac naukowych)/Narodowa Akademia Nauk Ukrainy. Instytut Studiów Regionalnych; Odp. wyd. Acad. Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, M.I. Dolishnyj. – Lwów, 2004. – Cz. 1 (XLV). – 348-354 s.
 2. Malskyy M. „Regulacja prawna uznawania i wykonywania zagranicznych orzeczeń arbitrażowych w Ukrainie” (w języku angielskim). Biuletyn Uniwersytetu Lwowskiego, Seria Stosunków Międzynarodowych/Rep. wyd. doktorat gegr. nauk ścisłych dr hab. Y. Prysiazhnyuk. – Lwów, 2006. – nr 16. – 143-154 s.
 3. Malskyy M. „Problemy prawne uznania i wykonania zagranicznych orzeczeń arbitrażowych w Ukrainie” (w języku angielskim). Biuletyn Uniwersytetu Lwowskiego, Seria Stosunków Międzynarodowych/Rep. wyd. doktorat gegr. nauk ścisłych dr hab. Y. Prysiazhnyuk. – Lwów, 2006. – nr 17. – 157-167 s.
 4. Мalskyy M. „Relevance of the proposal to introduce a special environmental pollution tax with obligations in the GATT/WTO legal system” (w języku angielskim). Biuletyn Uniwersytetu Lwowskiego, seria stosunki międzynarodowe / red. kandydat nauk geograficznych, docent Prysyazhnyuk. – Prysyazhnyuk Yu. Lwów, 2006. – №18. – 178-182 s.
 5. Мalskyy M. „Zmiana umowna w zakresie sądowej kontroli orzeczeń w międzynarodowym arbitrażu handlowym”. Biuletyn Uniwersytetu Lwowskiego. Seria stosunków międzynarodowych. – Lwów, 2007. – Vol. 19. – 161-167 s.
 6. Мalskyy M. „Problemy kształtowania i rozwoju nauki o stosunkach międzynarodowych na Ukrainie”. Biuletyn Lwowski. UNTU. Seria Stosunki Międzynarodowe. – Lwów, 2007. – Vol. 19. – 3-9 s.
 7. Мalskyy M. „Współpraca międzynarodowa w zakresie egzekwowania nadużyć dominacji na rynku: odmienne podejścia sądowe i polityczne USA i UE”. (in English) Vistnik Lwów UNTU, Series of International Relations. – Lwów, 2007. – 19.
 8. Мalskyy M., A. Smolska, „Ochrona praw własności intelektualnej i dostęp do leków w ramach SOZ: Quo vadis? (in English) Vistnik Lwów UNTU, Series of International Relations. – Vestnik (Herald Uniwersytetu Lwowskiego), Seria Stosunków Międzynarodowych. Lwów, 2007. – Vol. 21. – 137-143 s.
 9. Мalskyy M. „Historiografia rozwoju umowy arbitrażowej”. Vestnik (Herald) Uniwersytetu Lwowskiego. Seria Stosunków Międzynarodowych. Lwów, 2008. – Vol. 25. – 164-170 s.
 10. Мalskyy M. „Charakterystyka stosunków prawnych w zakresie wykonywania prawa do odwołania do międzynarodowego arbitrażu handlowego”. Biuletyn Zaporoskiego Narodowego Uniwersytetu: Zbiór prac naukowych. Nauki prawne. – Zaporoże, 2010. – nr 4. – 70-75 s.
 11. Мalskyy M. „Uznanie umowy o arbitraż za nieważną”. Państwo i prawo: Zbiór prac naukowych. Nauki prawne i polityczne. – Instytut Państwa i Prawa im W.M. Koretsky Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, – Kijów, 2010. – Cz. 49. – 361-367 s.
 12. Malskyy M. „Strony umowy o arbitraż”. Stan i regiony: Seria: Prawo. – Zaporoże, 2010. – nr 2. – 114-118 s.
 13. Malskyy M. „Skutki prawne niedotrzymania warunków umowy o arbitraż.” Nasze prawo. – 2010 r. – nr 2. – Część 1. – 98-102 s.
 14. Мalskyy M. „Pojęcie umowy o arbitraż w międzynarodowym arbitrażu handlowym”. Dziennik Kijowskiego Uniwersytetu Prawa. – Kijów, 2011. – nr 3. – 150-154 s.
 15. Мalskyy M. „Ważność umowy arbitrażowej”. Przedsiębiorczość, ekonomia i prawo. – Kijów, 2011. – nr 4. – 64-67 s.
 16. Мalskyy M. „Pierwsze kroki w naświetleniu koncepcji transgranicznego procesu egzekucyjnego i jego miejsca w systemie prawa” / M. Malskyy // Biuletyn Zaporoskiego Uniwersytetu Państwowego. – 2013. – №3. – 43 – 48 s.
 17. Мalskyy M. „Formy i rodzaje transgranicznego postępowania egzekucyjnego” / M. Malskyy // Prawo i Społeczeństwo. – 2014. – № 2. – С. 73 – 80.
 18. Мalskyy M. „Zasady ponadnarodowego postępowania egzekucyjnego” / M. Malskyy // Actual problems of state and law. – 2014. – № 71. – С. 449 – 456.
 19. Мalskyy M. „Studium zasad postępowania egzekucyjnego we wschodnioeuropejskiej myśli prawnej” / M. Malskyy // Legea si Viata (Republic of Moldova). – 2014. – №5.
 20. Мalskyy M. „Zasady procesu wykonawczego i ich analiza przez pryzmat praktyki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka” / М.Malsky // Zeszyt Naukowy Międzynarodowego Uniwersytetu Humanistycznego. Seria Jurisprudence. 2014. – № 8. – С. 154 – 157 s.
 21. Мalskyy M. „Pojęcie transnarodowego procesu wykonawczego” / M. Malskyy // Biuletyn Prawniczy Akademii Prawa Narodowego Uniwersytetu w Odessie. – 2014. – nr 4. S. 238 – 241.
 22. Мalskyy M. „Problemy postępowania egzekucyjnego z orzeczeń sądów lub innych organów jurysdykcyjnych wydanych w państwie obcym jako instytucja transnarodowego postępowania egzekucyjnego” / M. Malskyy // Zeszyt Naukowo-Praktyczny „Jurnalul juridic naţional: teorie şi practică”. – 2014. – № 1(5). – S. 102-108.
 23. Мalskyy M. „Funkcje ponadnarodowego procesu postępowania regulacyjnego” / M.M. Malskyy // Prawo: Biuletyn Naukowy Użhorodskiego Uniwersytetu Narodowego. – 2014 r. – nr 27. – str. 159-164.
 24. Мalskyy M. „Korelacja między transnarodowym procesem regulacyjnym ta procesem regulacyjnym” / M.M. Malskyy // British Journal of Education and Science. – 2014 r. – nr 4. – str. 295 – 302.
 25. Мalskyy M. „Specyfika działalności prawnika w transnarodowym procesie egzekucji” / M.M. Malsky y// Kwartalnik naukowo-teoretyczny „Dziennik Kijowskiego Uniwersytetu Prawa”. – 2014 r. – nr 3. – str. 281 – 286.
 26. Мalskyy M. „Problemy wykonywania decyzji przez państwo kosztem środków budżetowych” / M. Malskyу // Scientific Herald of Kherson State University. Seria „Nauki prawne”. – 2014. – № 5. – S. 171 – 183.
 27. Мalskyy M. „Główne przyczyny niewykonania wyroków sądowych i innych aktów podlegających wykonaniu w międzynarodowym postępowaniu egzekucyjnym” / M. Malskуy // Almanach Prawa Międzynarodowego. – 2014. – № 6. – S. 41 – 5.
 28. Мalskyy M. „Osobliwości dokonywania czynności egzekucyjnych w stosunkach prawnych z elementem zagranicznym” / M. Malskyy // Myśl Cywilnoprocesowa. Międzynarodowy zbiór artykułów naukowych. Wydanie 3 ” Рostępowania egzekucyjne ” – 2014 r.
 29. Мalskyy M. „Rzeczywiste aspekty reprezentacji stron postępowania egzekucyjnego przez adwokata” /M.M. Malsky // Cywilistyczna myśl procesowa. Międzynarodowy zbiór artykułów naukowych. Wydanie 4 „Adwokacja” – 2014 – S. 275 – 283.
 30. Мalskyy M. „Usprawnienie procedury wykonywania decyzji w postępowaniu wykonawczym i transgranicznym” / M.Malskyy // Karpacki Zeszyt Prawniczy. – 2015. – №8. – S. 59 – 69
 31. Мalskyy M. „Regulacja prawna transgranicznego postępowania egzekucyjnego: zakaz wjazdu i wydalania cudzoziemców i bezpaństwowców” / M. Malskуу // Jurnalul Jurįdic National: Teorie şi Practică. – 2015. – №5 (5) – s. 122-126
 32. Мalskyy M. „Status prawny podmiotów transgranicznego procesu egzekucyjnego” / M. Malskyy // Biuletyn Charkowskiego Uniwersytetu Narodowego im. W. N. Karazina. Seria „Prawo”. Wydanie nr 19. – 2015. – S. 143-147
 33. Malskyy M. „Międzynarodowy proces wykonawczy jako podgałęź procesu egzekucyjnego” / M. Malskyу //Czasopismo naukowo-praktyczne „Court Appeal” – 2015. – nr 3 (40) – s. 120 – 125
 34. Мalskyy M. „Porządek publiczny w transgranicznym procesie egzekucyjnym / Malskyy M. M. // Biuletyn Narodowego Uniwersytetu „Politechnika Lwowska”. – Lwów: Wydawnictwo Politechniki Lwowskiej, 2015 – nr 827 – s. 79 – 84
 35. Мalskyy M. „Traktaty międzynarodowe jako podstawa prawna uznawania i wykonywania ukraińskich orzeczeń sądowych w krajach WNP” / Malskyу M. // Biuletyn Narodowego Uniwersytetu „Politechnika Lwowska”. – Lwów: Wydawnictwo Politechniki Lwowskiej, 2015 – nr 825 – s. 101 – 108
 36. Мalskyy M. „Prawna regulacja uznawania i wykonywania orzeczeń sądów zagranicznych jako instytutu ponadnarodowego procesu egzekucyjnego w ustawodawstwie Ukrainy” / M. Malskyy // Państwo i Prawo: Zbiór prac naukowych. Seria Nauki Prawne. – Kijów: Instytut Państwa i Prawa. Korecki Instytut Państwa i Prawa Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, wydawnictwo „Juridicheskaya Mysl”, 2015. – Wydanie 69 – str. 213-224
 37. Мalskyy M. „Osobliwości stosowania zasad ex aequo et bono i amiable compositeur w międzynarodowym arbitrażu handlowym„ / M. Malskyy // Prawo Ukrainy. – 2016. – № 5. – С. 57 – 67.
 38. Malskyy M. „Рroblemy dobrowolnego wykonywania orzeczeń sądowych w transgranicznym procesie egzekucyjnym w Ukrainie / M. Malskyy // Научный журнал „Novation” (Болгарія). – 2016. – №4. – Часть 1. – С. 143 – 146.
 39. Мalskyy M. „Geneza procesu egzekucji transnarodowej przez pryzmat rozwoju prawa międzynarodowego” / M. Malskyy // Biuletyn Politechniki Lwowskiej. – 2016. – №837. – S. 154 – 160.
 40. Мalskyy M. „Uznawanie i wykonywanie orzeczeń sądów ukraińskich w UE” / M. Malskyy // Biuletyn Narodowego Uniwersytetu „Politechnika Lwowska”. – 2016. – №845. – S. 218 – 224.
 41. Мalskyy M. „Realizacja orzeczeń sądów zagranicznych w ramach UE” / M. Malskyy // Biuletyn Narodowego Uniwersytetu „Politechnika Lwowska”. – 2016. – №850. – S. 237 – 244.
 42. Мalskyy M. „O projekcie globalnego kodeksu postępowania egzekucyjnego i jego roli w transgranicznym procesie egzekucyjnym” / M. M. Malsky // Obywatelska Myśl Procesowa. – №3/2016. – S. 59 – 64.
 43. Мalskyy M. „Miejsce stosunków prawnych dotyczących uznawania i wykonywania międzynarodowych handlowych wyroków arbitrażowych w systemie prawa Ukrainy” / / Cywilna Myśl Procesowa. Międzynarodowy zbiór artykułów naukowych. Wydanie 5 (2) „Proces cywilny, gospodarczy (arbitrażowy)” – 2016 – S. 456 – 465.
 44. Мalskyy M. Praktyka sądów Ukrainy jako źródło transgranicznego procesu egzekucyjnego” / M. Malskyy // Aktualne problemy orzecznictwa krajowego. – 2016. – №2. – S. 64 – 68.
 45. Мalskyy M. „Status prawny niektórych uczestników postępowania egzekucyjnego: tłumacz, biegły, specjalista, przedmiot czynności oceniających” / M. M. Malskyy // Zeszyt Naukowo-Praktyczny „Apelacja Sądowa”. – 2017. – №4 (49). – S. 93 – 98.
 46. Мalskyy M. Status prawny prywatnego wykonawcy jako podmiotu postępowania egzekucyjnego i transgranicznego / M. Malskyy // Journal of Private and Public Law. – Wydanie 1. – 2018. – S. 29 – 34.
 47. Мalskyy M. „Uznanie i wykonanie zagranicznego notarialnego tytułu wykonawczego w Ukrainie jako element międzynarodowego postępowania egzekucyjnego / M. Malskyy // Scientific Bulletin of Uzhgorod National University. Seria Prawo. – 2019 – №55 – S. 123 – 127.
 48. Malskyy M. „Rola podmiotów procesu wykonawczego na wyodrębnionych etapach postępowania wykonawczego” / M. Malskyy // Państwo i Prawo: Zbiór prac naukowych. Seria nauk prawnych. – 2019. – Issue 83 – S. 195-211.

Abstrakty doniesień naukowych

 1. Мalskyy M. Korelacja procesów wykonawczych i cywilnych // Rzeczywiste problemy teorii i praktyki procesów notarialnych, cywilnych, wykonawczych: ich korelacja i wzajemne oddziaływanie / red. prof. S.Y. Fursy. – K.: TSUL, 2013.
 2. Мalskyy M. Miejsce procesu wykonawczego w systemie prawa i historia jego ukształtowania się w odrębną dziedzinę prawa // Poziom efektywności i potrzeba wpływu nauk prawnych na tworzenie przepisów i praktykę prawną : międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna, Donieck 7-8.03.2014 r. – D.: East Ukrainian Scientific Legal Organization, 2014.
 3. Мalskyy M. Ewolucja pojęć „transgraniczny” i „międzynarodowy” w opinii naukowej i ich zastosowanie do oznaczenia procesu egzekucyjnego skomplikowanego przez element zagraniczny // Law, Society and State: forms of interaction”: International Scientific and Practical Conference, Kyiv, 14-15.03.2014. – Ośrodek Badań Prawnych w K., 2014
 4. Мalskyy M. Zasada pewności prawa jako fundamentalna zasada transgranicznego postępowania egzekucyjnego // Zakarpackie Lektury Prawnicze. Materiały VI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej Młodych Naukowców i Studentów 25-27.04. 2014 / Ed. by V.I. Smolenka. – Użgorod: UżNU „Hoverla”, 2014. – Vol. 2
 5. Мalskyy M. Rodzaje transnarodowego procesu wykonawczego // Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna „Nowoczesne państwo i perspektywy rozwoju państwa i prawa”, Lwów, 27-28.06.2014. / L.: 2014
 6. Мalskyy M. Pojęcie i klasyfikacja tematów transnarodowego procesu wykonawczego // II Korespondencyjna konferencja naukowo-praktyczna „Państwo i wytwarzanie pary na Ukrainie: Problemy i perspektywy rozwoju 16.05.2015. – L.: 2015. – s. 103-105
 7. Мalskyy M. Zakaz wjazdu i wydalenie cudzoziemców i bezpaństwowców jako instytucja transnarodowego procesu wykonawczego // Ogólnoukraińska konferencja naukowo-praktyczna „Tendencje i priorytety reformy ustawodawstwa Ukrainy”, Chersoń, 11-12.12.2015 – Chersoński Uniwersytet Państwowy, 2015 – s. 57-62
 8. Мalskyy M. Źródła transnarodowego procesu wykonawczego / M.M. Malsky // Czasopismo Naukowe „Actual questions of public and private law” – 2015. – #3 (11) – s. 91 – 95
 9. Мalskyy M. Wzajemność w uznawaniu zagranicznych wyroków w USA i w Ukrainie // Materiały międzynarodowej konferencji naukowo-praktycznej „Współcześni przedstawiciele badań naukowych w dziedzinie nauk prawnych – postęp ustawodawstwa Ukrainy przyszłości”, Dniepropietrowsk, 15-16.01.16 – NGO „Świat Prawa”, 2016 – s. 28-31
 10. Мalskyy M. Praktyka Europejskiego Trybunału Praw Człowieka jako źródło transnarodowego procesu egzekucji / M.M. Malskyy // Konferencja Naukowo-Praktyczna „Prawne, społeczno-psychologiczne i informacyjne procesy tworzenia państwa w kontekście integracji europejskiej”. – – 2016. – s. 139 – 140.
 11. Malskyy M. Korelacja procesu egzekucji transnarodowej i instytutu upadłości transnarodowej / M. Malskyy // Postępowanie uczestników konferencji naukowo-praktycznej na odległość ІІІІ „Państwo i prawoznawstwo na Ukrainie: problemy i perspektywy rozwoju”. – 2016. – s. 108 – 113.
 12. Мalskyy M.  Konwencje Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Międzynarodowego jako źródło transnarodowego postępowania egzekucyjnego / M. Malsky // II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna „Notariat, Adwokatura, Sąd, Postępowanie egzekucyjne : zagadnienia aktualne”. – М. – 2016. – s. 340 – 342.
 13. Malskyy M.  Wzajemność w uznawaniu orzeczeń sądowych w USA i w Ukrainie / M. Malskyy // Międzynarodowa konferencja „Ćwierć wieku przyjaźni ukraińsko-amerykańskiej: doświadczenie godne przyszłości”, zbiór materiałów ІІІІ multidyscyplinarnej konferencji studiów amerykańskich. – 2016. – s. 110 – 116.
 14. Мalskyy M. Instytut uznawania i wykonywania orzeczeń międzynarodowego arbitrażu handlowego w prawie międzynarodowym / M. Malskyy // Międzynarodowy arbitraż handlowy : wyzwania naszych czasów. Zbiór artykułów i sprawozdań. Z okazji 25-lecia działalności ICAC przy Ukraińskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej oraz rozwoju międzynarodowego arbitrażu handlowego na Ukrainie. – К. – 2017. – s. 144 – 151.
 15. Мalskyy M.M. Status prawny stron postępowania wykonawczego /M.M. Malskyy // Reforma postępowania wykonawczego: stan obecny i perspektywy: materiały międzynarodowej konferencji naukowo-praktycznej. – K. – 2018. – S. 108 – 112.
 16. Malskyy M. Osobliwości zastosowania „ex aequo et bono” lub „amiable compositeur„. Proceedings of the Second International Arbitration Readings in Memory of Academician I.G. Pobirchenko „Applicable Law in International Commercial Arbitration. Praktyka stosowania Konwencji wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów”. Zbiór raportów. ICAC i IAC w Izbie Przemysłowo-Handlowej Ukrainy. – K. 2016 – S. 120 – 130.

Autor książek:

1. Malskyy M. Uznawanie i wykonywanie zagranicznych orzeczeń arbitrażowych w Ukrainie [W języku angielskim i ukraińskim.] –  Lwów, PP TOV Splajn, 2007. – 259 s. 

2. Malskyy M. Adverse inference w prawie ŚOH i praktyce zagranicznych fora rozstrzygania sporów [W języku angielskim i ukraińskim.] – Lwów, PP TOV Splajn, 2008. – 260 s.    

3. Malskyy M. Umowa arbitrażowa: aspekty teoretyczne i praktyczne: Monografia – Lwów: Litopys, 2013. – 374 s. 

4. Malskyy M. Międzynarodowy proces wykonawczy: teoria i praktyka. — 470 s. Monografia — Drohobycz: Kolo, 2019. — 470 s.

Współautor:

Malskyy M., Kuczyk О. Organizacje międzynarodowe. Częśći: „Międzynarodowy fundusz walutowy”, „Światowa organizacja handlu”, „Bank światowy” –  Lwów, Znannia, 2007.