dr hab. Mikołaj Rakusa-Suszczewski, adiunkt

e-mail: m.rakusa-suszczewski@uw.edu.pl
telefon: 22 55 33 337 

dyżur: pOstatnia aktualizacja: 14 października 2020
termin i formy dyżuru podano w USOSwebie

Mikołaj Rakusa Suszczewski

dr hab. Mikołaj Rakusa-Suszczewski, adiunkt

Socjolog i filozof polityki. Absolwent Instytutu Socjologii UW i Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales w Paryżu. Współzałożyciel Fundacji Zespołu Analizy Ruchów Społecznych (ZARS). Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Socjologicznego (ISA), oraz Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Prowadzi badania w zakresie historii idei, teorii ruchów społecznych, a także przemian społeczno-kulturowych w Europie. Jest autorem wydanej w 2016 roku książki pt. Cień Radykalizmu; pojęcie radykalizmu w świetle teorii ruchów społecznych.

Wybrane prace:

1. „Prawa Człowieka; między krytyką i apologią europejskiego modelu politycznego” w: Studia Europejskie 1 (77) 2016, s. 11-34.
2. „Agon i Higiena; Nieposłuszeństwo Obywatelskie a Sfera Publiczna” w: Stan Rzeczy 2016 (9) s. 64-83.
3. Miłość i Lęk; Przyczynek do zagadnienia małego Państwa” w: Przegląd Humanistyczny 2015 (4), s. 183-196.
4. „Komunikat NO LOGO. Młodzież przeciw porozumieniom ACTA” w: Obywatele Acta [red. Jurczyszyn, Kołtan, Kuczyński, Rakusa-Suszczewski]. Gdańska 2014, s. 90-111.
5. „Radykalizm, podmiotowość i sfera publiczna w refleksji Helmutha Plessnera”, w: Acta Universitatis Lodziensis – Folia Sociologica 2013 (47), s. 17-37.
6. „Impossibility of multiculturalism; modernity and politics” w: Yearbook of Polish European Studies 2013 (16), s. 247-266.
7. „Alexis de Tocqueville – o naturze demokracji” w: Studia i Szkice z Socjologii Polityki [red. J. Szczupaczyński; M. Chałubiński], Warszawa 2013, wyd. Elipsa, s. 158-184.
8. „Ruchy społeczne i demokracja” w: Animacja życia publicznego 2012 nr 2 (7).
9. „Podmiotowość wobec kwestii wolności w ujęciu Isaiaha Berlina i Charlesa Taylor” w: Charlesa Taylora wizja nowoczesności (red. C. Grabowski, J. P. Hudzik, J. Kłos), Wydawnictwo naukowe Łośgraf, Warszawa 1012, s. 223-237.
10. „Charles Taylor’s Three Meanings of the ‘engaged self” w : Charles Taylor’s Visions of Modernity. Reconstructions and Interpretations (red. C. Grabowski, J. Hudzik, J. Kłos), Cambridge Scholars Publishing, 2009 Cambridge, s. 54-64.
11.  „Max Weber, racjonalizm i pytania o przyszłość Europy” w: Studia Europejskie 2008, Tom. 4, s. 33-55.
12. „Romantyzm i duch Europy”, Studia Europejskie 2007, Tom 3, s. 9-25.