Zaznacz stronę

dr hab. Mikołaj Rakusa-Suszczewski, adiunkt

e-mail: m.rakusa-suszczewski@uw.edu.pl
telefon: 22 55 33 337 

dyżur: pOstatnia aktualizacja: 1 marca 2022
Poniedziałek 13:00-14:30
sala 206A w CE UW
Uprzejmie proszę o zaanonsowanie wizyty min. 1 dzień wcześniej.

Mikołaj Rakusa Suszczewski

dr hab. Mikołaj Rakusa-Suszczewski, adiunkt

Socjolog i filozof polityki. Absolwent Instytutu Socjologii UW i Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales w Paryżu. Współzałożyciel Fundacji Zespołu Analizy Ruchów Społecznych (ZARS). Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Socjologicznego (ISA), oraz Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Prowadzi badania w zakresie historii idei, teorii ruchów społecznych, a także przemian społeczno-kulturowych w Europie. Ostatnio prowadzi badania na temat specyfiki populizmu w Europie Środkowo-Wschodniej, zwłaszcza jego aspektów biopolitycznych. Jest autorem wydanej w 2016 roku książki pt. Cień Radykalizmu; pojęcie radykalizmu w świetle teorii ruchów społecznych.

Wybrane prace:

I. Książki (do 2022):

 1. Niepokój społeczny wyobrażenia i problemy, red. Mikołaj Rakusa-Suszczewski, Marta Luty-Michalak, Bartosz Olszewski, Agat Rozalska, Warszawa 2019
 2. W świecie Protestu. Idee i narzędzia współczesnych ruchów społecznych, red. Maciej Kowalewski, Mikołaj Rakusa-Suszczewski, Agata Rozalska, Warszawa 2018

 

II. Rozdziały w pracach zbiorowych (do 2022):

 1. Populizm i radykalizm: niepokój społeczny we współczesnej Europie”, w: „Niepokój społeczny wyobrażenia i problemy”, [red. M. Luty-Michalak, M. Rakusa-Suszczewski, A. Rozalska], Warszawa 2019, s. 33-58.
 2. Odkrywanie tożsamości: socjologia ruchów społecznych w Polsce po 1989 roku”, w: „Co się dzieje z polskim społeczeństwem?”, [red. U. Kurczewska, M. Głowania, W. Ogrodnik, D. Wasilewski], Warszawa 2019, s. 137-160.
 3. „Kultura, ruchy społeczne, radykalizm”, w: „W świecie protestu. Idee i narzędzia współczesnych ruchów społecznych”, [red. M. Kowalewski, M. Rakusa-Suszczewski, A. Rozalska]. Warszawa 2018, s. 33-58.
 4. „Komunikat NO LOGO. Młodzież przeciw porozumieniom ACTA” w: Obywatele Acta [red. Jurczyszyn, Kołtan, Kuczyński, Rakusa-Suszczewski]. Gdańska 2014, s. 90-111.
 5. „Radykalizm, podmiotowość i sfera publiczna w refleksji Helmutha Plessnera”, w: Acta Universitatis Lodziensis – Folia Sociologica 2013 (47), s. 17-37.
 6. „Alexis de Tocqueville – o naturze demokracji” w: Studia i Szkice z Socjologii Polityki [red. J. Szczupaczyński; M. Chałubiński], Warszawa 2013, wyd. Elipsa, s. 158-184.
 7. „Podmiotowość wobec kwestii wolności w ujęciu Isaiaha Berlina i Charlesa Taylor” w: Charlesa Taylora wizja nowoczesności (red. C. Grabowski, J. P. Hudzik, J. Kłos), Wydawnictwo naukowe Łośgraf, Warszawa 2012, s. 223-237.

 

III. Artykuły w czasopismach naukowych (do 2022):

 1. Children as an Object of the Right-Wing Populist Politics and Discourse in Poland” w: Studia Europejskie – Studies in European Affairs, s. 67-91.
 2. Polityka krzywdy PiS” w: Przegląd Socjologiczny 2018, s. 119-138.
 3. Populizm i radykalizm: niepokój społeczny we współczesnej Europie” w: Studia Europejskie 2017, s. 33-55.
 4. „Prawa Człowieka; między krytyką i apologią europejskiego modelu politycznego” w: Studia Europejskie 1 (77) 2016, s. 11-34.
 5. „Agon i Higiena; Nieposłuszeństwo Obywatelskie a Sfera Publiczna” w: Stan Rzeczy 2016 (9) s. 64-83.
 6. Miłość i Lęk; Przyczynek do zagadnienia małego Państwa” w: Przegląd Humanistyczny 2015 (4), s. 183-196.
 7. „Impossibility of multiculturalism; modernity and politics” w: Yearbook of Polish European Studies 2013 (16), s. 247-266.
 8. „Ruchy społeczne i demokracja” w: Animacja życia publicznego 2012 nr 2 (7).
 9. „Charles Taylor’s Three Meanings of the ‘engaged self” w : Charles Taylor’s Visions of Modernity. Reconstructions and Interpretations (red. C. Grabowski, J. Hudzik, J. Kłos), Cambridge Scholars Publishing, 2009 Cambridge, s. 54-64.
 10. „Max Weber, racjonalizm i pytania o przyszłość Europy” w: Studia Europejskie 2008, Tom. 4, s. 33-55.
 11.  „Romantyzm i duch Europy”, Studia Europejskie 2007, Tom 3, s. 9-25.