dr Mirella Kurkowska, starszy asystent

e-mail: mkurkowska@uw.edu.pl
telefon: 22 55 33 308  

dyżur: pOstatnia aktualizacja: 14 października 2020
termin i formy dyżuru podano w USOSwebie

Mirella Kurkowska

dr Mirella Kurkowska, starszy asystent

Zajmuje się dziejami idei, historią obyczajowości i mentalności ze szczególnym uwzględnieniem XIX w., problematyką kultury masowej i europejskiej kinematografii, a także dydaktyką historii.
W ostatnim okresie swe badania koncentruje na wzajemnych zależnościach pomiędzy filmem i historią dla refleksji na temat roli filmu jako źródła wiedzy o przeszłości i teraźniejszości, o mechanizmach rządzących „pamięcią kulturową”, o stereotypach świadomości historycznej społeczeństwa, a zarazem o specyfice kultury europejskiej i jej przemianach w ciągu ostatnich 100 lat.

Pełnione funkcje:

Senator UW (https://www.uw.edu.pl/wyniki-wyborow-uzupelniajacych-do-senatu-uw/)

 

 

 

 

Profil w USOSWEB

„Ę – Ą Teatr wyobraźni” seminarium wyjazdowe Baranów Sandomierski, Dzików, Sandomierz  9 – 13 X 2019 (60 godz. ogun)

Oferta seminarium dla studentów UW oparta jest na dziewięćdziesięcioletnim dorobku Teatru Polskiego Radia. Została opracowana we współpracy z dyrektorem i twórcami Teatru Polskiego Radia. Głównym zadaniem uczestników będzie przygotowanie spektaklu teatru radiowego. (rok akademicki 2019/20)

„Film jako źródło wiedzy historycznej

„Europejski kanon filmowy. Kinematografia na tle dziejów kultury

„Unia Europejska- aspekty historyczne, polityczne i społeczno-ekonomiczne”

„Poza Kadrem” –  seminarium filmowe Festiwal Filmów NieZwykłych Sandomierz – Tokarnia

„Europa- dzieje cywilizacji”

„Europa- dzieje cywilizacji w filmowym kadrze”

„Europejskie kody kulturowe”

„Film europejski”

„Film i  historia- dyskurs o związkach Dziesiątej Muzy z przeszłością”

Materiały dodatkowe dla studentów:

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TEATRU
POZA KADREM 30 IV- 3 V 2015
20 IV 2013 Jakucja daleka i bliska
Seminarium filmowe Sandomierz 1-4 maja 2013
14 bajek z królestwa Lailonii
Pseudouczeni, zdrajcy, bohaterowie 30 listopad 2012 piątek godz. 17 30
„Morderstwo odbędzie się”sesja 18 IV 2011
lista obecności
Wanted

  1. Ważniejsze publikacje: Narcyza Żmichowska w środowisku warszawskim lat czterdziestych XIX w., [w:] Kobieta i świat polityki. Polska na tle porównawczym w XIX i w początkach XX wieku, zbiór studiów pod red. Anny Żarnowskiej i Andrzeja Szwarca, Warszawa 1994;
  2. Dwa światy pod jednym dachem. Kobiece i męskie ideały życia i wzorce obyczajowe epoki biedermeieru, [w:] Wiek kobiet w literaturze, pod red. Jadwigi Zacharskiej i Marka Kochanowskiego, Trans Humana, Białystok 2002;
  3. Zrozumieć współczesny świat. Podręcznik historii dla liceum ogólnokształcącego, profilowanego i technikum, część I [z J. Kurkowskim i M. Radożycką-Paoletti], ADAM, Warszawa 2002; część II [z J. Kurkowskim] Warszawa 2004;
  4. Człowiek i historia, część 3, Czasy nowożytne do 1815 r. Kształcenie w zakresie rozszerzonym. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego [z T. Cegielskim], WSiP, Warszawa 2003;
  5. Literary Works as a Source for the Social History. German Popular Novels during the Biedermeier Period, „Acta Poloniae Historica”, nr 89, 2004;
  6. Panorama Racławicka. “Finis Poloniae” – Rzeczpospolita po II rozbiorze oraz Emilia Plater na czele oddziału kosynierów. “Młodości dodaj mi skrzydła” [w:] Polaków dzieje malowane, Demart, Warszawa 2007;
  7. Obraz wolnomularstwa w kinematografii – uwagi wstępne [z J. Kurkowskim], „Hermaion” nr 4 (2015),
  8. Polska historia w europejskim i amerykańskim kinie epoki dźwięku (do wybuchu II wojny światowej – część pierwsza), „Studia Europejskie” nr 3/2016,
  9. Polska historia w europejskim i amerykańskim kinie epoki dźwięku (do wybuchu II wojny światowej – część druga), „Studia Europejskie” nr 4/2016
  10. Biedermeier – polska adaptacja wzorca [w:] Polski biedermeier  – „romantyzm udomowiony”, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2018, s. 23–36