Zaznacz stronę

dr Mirella Kurkowska, adiunkt

e-mail: mkurkowska@uw.edu.pl
telefon: 22 55 33 308  

dyżur: pOstatnia aktualizacja: 14 października 2020
Poniedziałek, 17:00-18:30
Proszę o wcześniejszy kontakt mailowy.
Sala 212

M.Kurkowska

dr Mirella Kurkowska, adiunkt

Zajmuje się dziejami idei, historią obyczajowości i mentalności ze szczególnym uwzględnieniem XIX w., problematyką kultury masowej i europejskiej kinematografii, a także dydaktyką historii.
W ostatnim okresie swoje badania koncentruje na wzajemnych zależnościach pomiędzy filmem i historią dla refleksji na temat roli filmu jako źródła wiedzy o przeszłości i teraźniejszości, o mechanizmach rządzących „pamięcią kulturową”, o stereotypach świadomości historycznej społeczeństwa, a zarazem o specyfice kultury europejskiej i jej przemianach w ciągu ostatnich 100 lat.

Pełnione funkcje:
Rada Sportu UW w kadencji 2016 – 2020
Senator Uniwersytetu Warszawskiego  w kadencji 2016 – 2020
Senator Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2020 – 2024
Przewodnicząca Komisji Senackiej ds. Socjalnych w kadencji 2020 – 2024

Współorganizatorka Filmoteki Aktywnego Człowieka

Filmoteka Aktywnego Człowieka to cykl spotkań z filmami i ludźmi poświęcającymi swój czas niecodziennym pasjom, które wymagają odwagi, hartu ducha, sprawności fizycznej i fantazji. Ambicją organizatorów jest, by gośćmi Filmoteki byli wyjątkowi ludzie o międzynarodowym prestiżu, prawdziwych osiągnięciach i umiejętności autorefleksji. Filmoteka to inicjatywa na stałe wpisana w kalendarz akademicki, obejmująca również panele dyskusyjne, seminaria filmowe i warsztaty, a także wykłady ukazujące szerokie społeczne i historyczne konteksty prezentowanych zagadnień.

Organizatorka stałych imprez na UW: Międzynarodowych Dni Teatru, Dni Górskich na UW

Profil w USOSWEB

„Ę – Ą Teatr wyobraźni” seminarium wyjazdowe Baranów Sandomierski, Dzików, Sandomierz  9 – 13 X 2019 (60 godz. ogun)

Oferta seminarium dla studentów UW oparta jest na dziewięćdziesięcioletnim dorobku Teatru Polskiego Radia. Została opracowana we współpracy z dyrektorem i twórcami Teatru Polskiego Radia. Głównym zadaniem uczestników będzie przygotowanie spektaklu teatru radiowego. (rok akademicki 2019/20)

„Film jako źródło wiedzy historycznej

„Europejski kanon filmowy. Kinematografia na tle dziejów kultury

„Unia Europejska- aspekty historyczne, polityczne i społeczno-ekonomiczne”

„Poza Kadrem” –  seminarium filmowe Festiwal Filmów NieZwykłych Sandomierz – Tokarnia

„Europa- dzieje cywilizacji”

„Europa- dzieje cywilizacji w filmowym kadrze”

„Europejskie kody kulturowe”

„Film europejski”

„Film i  historia- dyskurs o związkach Dziesiątej Muzy z przeszłością”

Materiały dodatkowe dla studentów:

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TEATRU
POZA KADREM 30 IV- 3 V 2015
20 IV 2013 Jakucja daleka i bliska
Seminarium filmowe Sandomierz 1-4 maja 2013
14 bajek z królestwa Lailonii
Pseudouczeni, zdrajcy, bohaterowie 30 listopad 2012 piątek godz. 17 30
„Morderstwo odbędzie się”sesja 18 IV 2011
lista obecności
Wanted

Ważniejsze publikacje

I. Książki (do 2022):

 1. „KARDIOGRAM” zmian obyczajowych w polskim kinie na progu dekady Gierka, Wydawnictwo LTW, Warszawa 2022.

II. Rozdziały w pracach zbiorowych (2012-2022):

 1. Biedermeier – polska adaptacja wzorca [w:] Polski biedermeier  – „romantyzm udomowiony”, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2018, s. 23–36
 2. Panorama Racławicka. “Finis Poloniae” – Rzeczpospolita po II rozbiorze oraz Emilia Plater na czele oddziału kosynierów. “Młodości dodaj mi skrzydła” [w:] Polaków dzieje malowane, Demart, Warszawa 2007;
 3. Dwa światy pod jednym dachem. Kobiece i męskie ideały życia i wzorce obyczajowe epoki biedermeieru, [w:] Wiek kobiet w literaturze, pod red. Jadwigi Zacharskiej i Marka Kochanowskiego, Trans Humana, Białystok 2002;
 4. Narcyza Żmichowska w środowisku warszawskim lat czterdziestych XIX w., [w:] Kobieta i świat polityki. Polska na tle porównawczym w XIX i w początkach XX wieku, zbiór studiów pod red. Anny Żarnowskiej i Andrzeja Szwarca, Warszawa 1994;

 

III. Artykuły w czasopismach naukowych (2014-2022):

 1. Pozawerbalny przekaz kulturowy w integrującej się Europie.Od pantomimy do teatru ulicznego, „THE REVIEW OF EUROPEAN AFFAIRS”, Volume (5) USSUE (2) 2021, s. 19-32 (PDF);
 2. Integrative Aspects of Non-verbal Cultural Communication in Europe. Case Study – Pantomime, „Studia Europejskie” nr 3/2021 (PDF);
 3. Polska historia w europejskim i amerykańskim kinie epoki dźwięku (do wybuchu II wojny światowej – część druga), „Studia Europejskie” nr 4/2016
 4. Polska historia w europejskim i amerykańskim kinie epoki dźwięku (do wybuchu II wojny światowej – część pierwsza), „Studia Europejskie” nr 3/2016,
 5. Obraz wolnomularstwa w kinematografii – uwagi wstępne [z J. Kurkowskim], „Hermaion” nr 4 (2015),
 6. Literary Works as a Source for the Social History. German Popular Novels during the Biedermeier Period, „Acta Poloniae Historica”, nr 89, 2004;
 7. Zrozumieć współczesny świat. Podręcznik historii dla liceum ogólnokształcącego, profilowanego i technikum, część I [z J. Kurkowskim i M. Radożycką-Paoletti], ADAM, Warszawa 2002; część II [z J. Kurkowskim] Warszawa 2004;
 8. Człowiek i historia, część 3, Czasy nowożytne do 1815 r. Kształcenie w zakresie rozszerzonym. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego [z T. Cegielskim], WSiP, Warszawa 2003;