Zaznacz stronę

prof. ucz. dr hab. Paweł Kozłowski

e-mail: p.kozlowski@uw.edu.pl
telefon: 22 55 33 337  

dyżur: pOstatnia aktualizacja: 1 marca 2022
Czwartek, 16:00-17:30
Proszę o powiadomienie drogą telefoniczną przynajmniej dzień wcześniej.

Paweł Kozłowski

prof. ucz. dr hab. Paweł Kozłowski

Socjolog i ekonomista. Zajmuje się ekonomią polityczną, ekonomią transformacji i społecznymi oraz ideowymi aspektami przekształceń systemowych. Uprawia też krytykę sztuki. Dyrektor do spraw naukowych Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN, profesor Uniwersytetu Warszawskiego.

Od wielu lat jest członek prezydium Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” PAN i bierze aktywny udział w jego konferencjach. Redaktor naukowy i współautor książek wydawanych przez Komitet. Autor artykułów i książek, między innymi: „Szukanie sensu, czyli o naszej wielkiej zmianie” (1995), „Szukanie sposobu. Społeczne uwarunkowania procesu integracji europejskiej w Polsce w latach 1989-1993” (1997), „Szukanie demokracji” (2001), razem z Andrzejem Bernatem „Życie z Polską” (2004) oraz razem z Andrzejem Walickim „Z Polski i o Polsce. Korespondencja z lat 2004-2006” (2007).

Interesuje się związkami idei, gospodarki i społeczeństwa. W ostatnich latach ukazały się jego książki: „Dziennik profesora nadzwyczajnego” (Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2015), „Niekiedy. Dziennik profesora nadzwyczajnego – kontynuacja” (Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2019), „Przeciw systemowi. Rozmowy z książkami” (Książka i Prasa, 2020), „Spotkania z Andrzejem Walickim” (Książka i Prasa, 2021).

Opis i kalendarz zajęć, zobacz: profil w USOSWEB

I. Książki (2017-2022):

  1. Paweł Kozłowski, Bogdan Galwas, Konrad Prandecki (red.), Czy świat należy urządzić inaczej: schyłek i początek, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN, Warszawa 2019

 

II. Rozdziały w pracach zbiorowych (2012-2022):

  1. Information in conflic regulation and state formation, w: Agata Dziewulska (red.), Peace by Piece’ serious game as a research and educational tool, Warszawa 2021
  2. Economic and social reconstruction, w: Agata Dziewulska (red.), Peace by Piece’ serious game as a research and educational tool, Warszawa 2021
  3. Nasza szara godzina, w: Paweł Kozłowski, Bogdan Galwas, Konrad Prandecki (red.), Czy świat należy urządzić inaczej: schyłek i początek, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN, Warszawa 2019

 

III. Artykuły w czasopismach naukowych (2014-2022):

  1. Recenzja: Andrzej Walicki, O Rosji inaczej, Fundacja Oratio Recta, „Stosunki Międzynarodowe-International Relations” 2019, s. 131-139
  2. Ucieczka od odpowiedzialności, „Przyszłość. Świat-Europa-Polska”, 2017, s. 23-34
  3. Szara godzina, „Przyszłość. Świat-Europa-Polska”, 2017, s. 46-52
  4. Władysław Markiewicz (1920-2017), „Przyszłość. Świat-Europa-Polska”, 2017, s. 9-10