Zaznacz stronę

prof. dr hab. Rafał Riedel

e-mail: rriedel@uni.opole.pl
telefon: (77) 452 74 77 

Prof. Rafał Riedel

prof. dr hab. Rafał Riedel

Prof. dr hab. Rafał Riedel – Vienna School of International Studies (The Diplomatische Akademie Wien) i Uniwersytet Opolski. Profesor Riedel jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego. W 2004 r. uzyskał stopień doktora nauk politycznych w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa pod kierunkiem prof. dr hab. M. Stolarczyka (Uniwersytet Śląski w Katowicach), dotyczący polityki informacyjnej rządu polskiego w zakresie promowania idei integracji Polski z Unią Europejską, W 1999 r. ukończył studia podyplomowe: Wydział Nauk Społecznych, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Katedra Stosunków Międzynarodowych, specjalizacja: Unia Europejska, samorząd, praca mgr pod kierunkiem prof. M. Stolarczyka, pt. Polska w procesie stowarzyszenia ze Wspólnotami Europejskimi) i Akademii Ekonomicznej w Katowicach (1997–1999).  W 2014 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego na Uniwersytecie Wrocławskim w specjalności: Integracja europejska.  W roku 2022 r. osiągnął tytuł profesora nadany przez Prezydenta RP na wniosek Rady Doskonałości Naukowej.