prof. dr hab. Władysław Czapliński

e-mail: wczaplinski@uw.edu.pl
telefon: 22 553 33 07 

dyżur: pOstatnia aktualizacja: 14 października 2020
termin i formy dyżurów podano w USOSwebie

Władysław Czapliński

prof. dr hab. Władysław Czapliński

Proszę o kontakt mailowy przed przyjściem na konsultacje.

INP PAN, sekretariat: tel./fax (022) 826-78-53; e-mail: inp@inp.pan.pl, pok. 226

Profesor nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji. Członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów RP 1999-2006; członek Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych od 1998; przewodniczący Komitetu Doradczego Prawa Europejskiego przy Ministrze Sprawiedliwości od 2004. Ważniejsze publikacje: podręcznik „Prawo międzynarodowe publiczne” (wraz z A.Wyrozumską); podręcznik orzecznictwa ETS z komentarzem (4 wydania); podręcznik „Zarys prawa europejskiego” (wyd. Fundacji Helsińskiej); liczne artykuły w czasopismach krajowych i zagranicznych; podręcznik: Wł.Czapliński, Podstawowe zagadnienia prawa międzynarodowego, zarys wykładu, CE Warszawa 2009. Sprawozdawca Komitetu International Law Association (ILA) do spraw sukcesji państw 1998-2008; przewodniczący Komitetu ILA do spraw uznania/nieuznania, od 2009. Zainteresowania: odpowiedzialność międzynarodowa, użycie siły, sukcesja państw, uznanie międzynarodowe, współpraca sądowa i policyjna w ramach UE.