Zaznacz stronę

prof. dr hab. Wojciech Sadurski

e-mail: w.sadurski@uw.edu.pl
telefon: 612 93510306 

dyżur: pOstatnia aktualizacja: 1 marca 2022
Prośba o kontakt mailowy.

Sadurski

prof. dr hab. Wojciech Sadurski

Filozof prawa i konstytucjonalista, profesor nauk prawnych, profesor Wydziau Prawa University of Sydney. Autor licznych artykułów oraz wystąpień konferencyjnych. Ostatnie publikacje (książki): „Rights Before Courts: A Study of Constitutional Courts in Postcommunist States of Central and Eastern Europe”, Springer: Dordrecht, 2005; 2nd edition 2008, zob. http://www.springer.com/humanities/book/978-1-4020-6982-6; „Constitutional Theory” (editor and author of the Introduction) Ashgate Dartmouth: Aldershot, 2005; „Rethinking the Rule of Law after Communism” (co-editor with Adam Czarnota and Martin Krygier), CEU Press: Budapest-New York 2005, pp. 383; „Apres Enlargement: Legal and Political Responses in Central and Eastern Europe” (co-editor with Jacques Ziller and Karolina Zurek), Robert Schuman Centre: Florence, 2006, pp. 350; „Spreading Democracy and the Rule of Law? The Impact of Enlargement on the Rule of Law, Democracy and Constitutionalism in Post-Communist Legal Orders” (co-editor with Adam Czarnota and Martin Krygier), Springer: Dordrecht, 2006, pp. 390, zob. http://www.springer.com/sgw/cda/frontpage/0,11855,6-40109-22-75648274-0,00.html; „Political Rights under Stress in 21st Century Europe” (editor and author of the Introduction), Oxford University Press: Oxford 2006; „Liberał po przejściach”, Wydawnictwo Sens: Poznań 2007, pp. 230; „Equality and Legitimacy”, Oxford University Press, Oxford 2008, pp. 259, zob. http://www.oup.com/uk/catalogue/?ci=9780199545179.

Opis przedmiotów i kalendarz zajęć, patrz: profil w WEBUSOS

I. Książki (2017-2022):

 1. Sadurski Wojciech, Rozum publiczny – uzasadnianie sądowe – umysł sędziego, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2020;
 2. Sadurski Wojciech, Polski kryzys konsultacyjny, Fundacja Liberté!, 2020;
 3. Kumm Matias, Langvatn A. Silje, Sadurski Wojciech (red.), Public Reason and Courts, Cambridge University Press, 2020;
 4. Sarudski Wojciech, Poland’s Constitiunal Breakdown, Oxford University Press, 2019
 5. Sadurski Wojciech, Sevel Michael, Walton Kevin (red.), Legitimacy: The State and Beyond, Oxford University Press, 2019
 6. Wigura K., Kusisz J., Sadurski W. (red.), Trudne rozliczenia z przeszłością. Tom. 1. Sprawiedliwość okresu przejściowego w perspektywie międzynarodowej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2018
 7. Wigura K., Kusisz J., Sadurski W. (red.), Trudne rozliczenia z przeszłością tom II: Polska w perspektywie Europy Środkowo-Wschodniej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2018

 

II. Rozdziały w pracach zbiorowych (2017-2022):

 1. Freedom of Speech and Public Reason, w: A.Stone, F. Schauer (red.), The Oxford Handbook of Freedom of Speech, OXFORD University Press, Oxford 2021
 2. European Court of Human Rights in Pursuit of Public Reason? A Study of Lost Opportunities, w: Kumm Matias, Langvatn A. Silje, Sadurski W. (red.), Public Reason and Courts, Cambridge University Press, Cambridge 2020
 3. Populism and Human Rights in Poland, w: G. L. Neuman (red.), Human Rights in a Time of Populism: Challenges and Responses, Cambridge University Press, Cambridge 2020
 4. Conceptions of Public Reason in the Supranational Sphere and Legitimacy beyond Borders, w: Sadurski W., Sevel M., and Walton K. (red.), Legitimacy. The State and Beyond, Oxford University Press, Oxford 2019
 5. Wprowadzenie, w: Wigura K., Kusisz J., Sadurski W. (red.), Trudne rozliczenia z przeszłością. Tom. 1. Sprawiedliwość okresu przejściowego w perspektywie międzynarodowej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2018
 6. Constitutional Crisis in Poland, w: Graber M. A., Levinson S., Tushnet M. (red.), Constitutional Democracy in Crisis?, Oxford University Press, Oxford 2018
 7. Wstęp, w: Wigura K., Kusisz J., Sadurski W. (red.), Trudne rozliczenia z przeszłością tom II: Polska w perspektywie Europy Środkowo-Wschodniej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2018
 8. Judicial Review and Public Reason, w: Delaney E. F., Dixon R. (red.) Comparative Judicial Review, Edward Elgar, 2018
 9. Standards of Constitutional Scrutiny and Motive-Based Theory of Discrimination, w: Zubik M. (red.), Human Rights in Contemporary World: Essays in Honour of Professor Leszek Garlicki, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2017
 10. Ideał „racji publicznej” a Europejski Trybunał Praw Człowieka, w: Baranowska G., Gliszczyńska-Grabias A., Hernandez-Połczyńska A., Sękowska-Kozłowska K. (red.), O prawach człowieka. Księga jubileuszowa Profesora Romana Wieruszewskiego, Wolters Kluwer, 2017

 

III. Artykuły (2017-2022):

 1. The Judgment That Wasn’t (But Which Nearly Brought Poland to a Standstill), European Constitutional Law Review, s. 1-24, 2021
 2. Quasi-constitutional court of human rights for Europe? Comments on Geir Ulfstein, Global Constitutionalism, s. 175-185, 2021
 3. Constitutional Design: Lessons from Poland’s Democratic Backsliding, Constitutional Studies, s. 59-79, 2020
 4. Legislative aims and the Kantian supranational court: A comment on Alec Stone Sweet and Clare Ryan, A Cosmopolitan Legal Order, Global Constitutionalism, s. 515-522, 2020
 5. Constitutional Democracy in the Time of Elected Authoritarians, International Journal of Constitutional Law, s. 324-333, 2020
 6. Anti-Constitutional Transformation in Poland: Dimensions, Sources, and Prospects, Osteuropa Recht, s. 624-636, 2019
 7. Rule of Law versus the Rule of Men and Women: What’s in the Distinction?, Hague Journal on the Rule of Law, s. 377-382, 2019
 8. Public Reason in the Universe of Reasons, Jus Cogens, s. 41-58, 2019
 9. Polish Constitutional Tribunal Under PiS: From an Activist Court, to a Paralysed Tribunal, to a Governmental Enabler, Hague Journal on the Rule of Law, s. 63-84, 2018
 10. That other anniversary, European Constitutional Law Review, s. 417-227, 2017
 11. A Recent Decision of the US Supreme Court on Legal Discrimination in the Access to Voting Rights: Five Readings of “Shelby County”, Anti-Discrimination Law Review, s. 51-61, 2017