Peace by piece podczas Warsaw Security Forum 2019

„Peace by piece” – strategiczna gra symulacyjna Centrum Europejskiego, tworzona w partnerstwie z IGGAMES – była prezentowana podczas Warsaw Security Forum 2019! #WarsawSecurityForum to jedna z najwiekszych konferencji i wydarzeń z zakresu bezpieczeństwa w Europie Środkowej i Wschodniej, miejsce spotkań ekspertów, analityków, prezydentów, premierów, liderów organizacji międzynarodowych takich jako NATO, OBWE czy Unia Europejska.

Tegoroczne WSF jest szczególne: zbiega się z 70-tą rocznicą powstania NATO, 10-tej rocznicy powstania Partnerstwa Wschodniego, 20-tej rocznicy członkostwa Polski w NATO oraz 15-tej rocznicy członkostwa Polski w UE.

Zespół Centrum Europejskiego od lat służy podczas WSF ekspertyzą i nawiązuje kontakty do dalszej współpracy. W tym roku szczególnie aktywni podczas WSF byli Prof. Bogdan Góralczyk, dr Beata Górka-Winter i dr hab. Agata Dziewulska

Więcej o WSF: https://warsawsecurityforum.org/