Okladka Dyplom

Dnia 1 lipca 2022 r. rozpoczęliśmy egzaminy dyplomowe na pierwszym stopniu europeistyki. Pierwszym absolwentem tego kierunku został Pan Jakub Kupidura.

Dnia 5 lipca 2022 r. Pani Julia Wójcik jako pierwsza na europeistyce uzyskała prawo do dyplomu z wyróżnieniem.

Serdecznie gratulujemy wszystkim naszym Absolwentom i życzymy wszelkiej pomyślności w dalszych studiach, w pracy zawodowej i w życiu prywatnym.