Poland and the Balkans in Europe – Successes and Challenges – międzynarodowe warsztaty oraz konferencja

27 czerwca 2022

Facebooktwitter

Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego oraz Faculty of Law University „St. Kliment Ohridski” – Bitola są głównymi organizatorami międzynarodowych warsztatów oraz konferencji pt. Poland and the Balkans in Europe – Successes and Challenges, które odbędą się w Bitoli (Macedonia Północna) w dniach 1-2 lipca br. 

 

Link do programu konferencji – kliknij tutaj

Link do programu warsztatów – kliknij tutaj

Link do konferencji w dniu 1 oraz 2 lipca tutaj -> https://meet.google.com/wys-wtpn-sfi

 

Wydarzenia te są realizowane w ramach naukowo-dydaktycznego grantu zatytułowanego „Balkan Ambitions and Polish Inspirations”, który jest zadaniem publicznym finansowanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja publiczna 2022″. 

Głównymi gośćmi konferencji będą m.in., Pani Bisera Kostadinovska-Stojcevska, Minister Kultury Macedonii Północnej oraz Pan Wojciech Tyciński, Ambasador RP w Macedonii Północnej.

Organizatorzy konferencji i warsztatów postawili sobie dwa zadania do realizacji. Pierwszym jest prezentacja polskich osiągnięć i sukcesów wynikających z transformacji oraz zdefiniowanie wyzwań stojących przed Polską. Drugim zadaniem jest przedstawienie najważniejszych wyzwań stojących przed państwami bałkańskimi, identyfikacja ich potrzeb oraz problemów wynikających z różnych doświadczeń historycznych i politycznych. Rezultatem konferencji powinno być wzajemne poznanie i zrozumienie specyfiki poszczególnych państw biorących udział w projekcie. Celem polskich uczestników jest przekazanie partnerom bałkańskim własnych doświadczeń wynikających z transformacji politycznej, gospodarczej, prawnej, społecznej i kulturowej naszego kraju.

Organizatorzy mają nadzieję, że formy współpracy przewidziane w grancie pozwolą na bezpośredni kontakt i wzajemne oddziaływanie różnych środowisk opiniotwórczych z Polski i Bałkanów Zachodnich. Konferencja i warsztaty powinny przyczynić się do pogłębienia wzajemnych kontaktów i nawiązania kolejnych, co z pewnością przełoży się na budowanie trwałej, długoletniej współpracy i stworzenia korzystnego obrazu Polski w środowisku akademickim, dziennikarskim i pozarządowym w państwach bałkańskich. 

Głównymi reprezentantami naukowymi Uniwersytetu Warszawskiego są pracownicy akademiccy Centrum Europejskiego oraz WNPiSM. Projekt jest realizowany we współpracy z bałkańskimi instytucjami naukowymi oraz organizacjami pozarządowymi: University „St. Kliment Ohridski” – Bitola (North Macedonia), University of “Ss. Cyril and Methodius” Skopje,  University of Montenegro,  University of Niś (Serbia), Institute for Research and European Studies (North Macedonia) . Głównymi polskimi partnerami w projekcie są: Centrum Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej oraz Instytut Europy Środkowej.

Grant MSZ Dla CE UW   Logotypy_PL