Zaznacz stronę

Polityka wschodnia Unii Europejskiej jako część składowa polityki zagranicznej UE

Barburska_okladka

Autor: Olga Barburska
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-7545-908-1
Objętość: 484 str.
Format: B5
Okładka: Miękka

Spis treści (pdf)

Olga Barburska, Polityka wschodnia Unii Europejskie jako część składowa polityki zagranicznej UE, Warszawa 2018.

Książka zawiera analizę polityki zagranicznej Unii Europejskiej na przykładzie funkcjonowania jej ważnej części składowej, jaką stanowi unijna polityka wschodnia. Oprócz rozdziału poświęconego teorii i metodologii w pracy przedstawiono główne uwarunkowania, cele, komponenty, instrumenty i skuteczność obydwu tych polityk. W rozdziale końcowym zaprezentowano zasadnicze czynniki mogące wpływać na przyszłość zarówno całej UE, jak i jej polityki zagranicznej, a w tym polityki wschodniej. Praca zawiera bogatą bibliografię, indeks nazwisk oraz spis treści i streszczenie w języku angielskim.