Polityka wschodnia Unii Europejskiej jako część składowa polityki zagranicznej UE

Barburska_okladka

Autor: Olga Barburska
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-7545-908-1
Objętość: 484 str.
Format: B5
Okładka: Miękka

Spis treści (pdf)

Książka zawiera analizę polityki zagranicznej Unii Europejskiej na przykładzie funkcjonowania jej ważnej części składowej, jaką stanowi unijna polityka wschodnia. Oprócz rozdziału poświęconego teorii i metodologii w pracy przedstawiono główne uwarunkowania, cele, komponenty, instrumenty i skuteczność obydwu tych polityk. W rozdziale końcowym zaprezentowano zasadnicze czynniki mogące wpływać na przyszłość zarówno całej UE, jak i jej polityki zagranicznej, a w tym polityki wschodniej. Praca zawiera bogatą bibliografię, indeks nazwisk oraz spis treści i streszczenie w języku angielskim.