Pracownicy naukowi CE UW na Konwencji PTSM w Gdyni

24 listopada 2019

Facebooktwitter

W dniach 7-8 listopada br. w Gdyni pracownicy CE UW wzięli udział w IX Ogólnopolskiej Konwencji Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych pt. Ład międzynarodowy in statu nascendi. Multidyscyplinarna perspektywa. Konwencja została zorganizowana przez Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni i PTSM.

Dr Kamil Zajączkowski wziął udział w dwóch panelach. Pierwszy dotyczył „Nowych” instrumentów budowy bezpieczeństwa międzynarodowego. W jego ramach wygłosił wystąpienie pt. Misje cywilne i operacje wojskowe UE – aspekty teoretyczne i praktyczne. Drugi panel dotyczył Roli Unii Europejskiej w kształtowaniu współczesnego ładu międzynarodowego w dziedzinie politycznej, społecznej i kulturalnej. Dr Zajączkowski przedstawił wystąpienie pt. Scenariusze rozwoju WPZiB i WPBiO – uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne. W tym samym panelu wzięła udział mgr Dorota Jurkiewicz-Eckert i wygłosiła wystąpienie zatytułowane Unia Europejska jako aktor globalny w dziedzinie ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego. W tym samym panelu dr Olga Barburska wystąpiła w roli dyskutanta, podsumowując i komentując  poszczególne wystąpienia.Ponadto dr Barburska wzięła udział w panelu pt. Rola Unii Europejskiej w kształtowaniu współczesnego ładu międzynarodowego w perspektywie teoretycznej oraz instytucjonalnej, gdzie wygłosiła wystąpienie pt.: Koncepcja zróżnicowanej/elastycznej integracji jako próba wzmocnienia możliwości działania Unii Europejskiej na arenie międzynarodowej.

WIĘCEJ: http://ptsm.edu.pl/ix-ogolnopolska-konwencja-ptsm-zaproszenie-i-program/

75534861_2508256885888247_4706244606826643456_o