Zaznacz stronę

Prestiżowy grant MSZ dla CE UW

6 czerwca 2022

Facebooktwitter

Centrum Europejskie realizuje grant pt. „Bałkańskie ambicje i polskie inspiracje” w wysokości 164 846zł, który jest zadaniem publicznym finansowanym przez Ministerstw o Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja publiczna 2022″. 

Głównym zagranicznym partnerem strategicznym projektu jest Wydział Prawa Uniwersytetu „St. Kliment Ohridski” w Bitoli (Macedonia Północna). Ponadto partnerami po stronie bałkańskiej są: Institute for Sociological, Political and Juridical Research na Uniwersytecie „Ss. Cyril and Methodius” w Skopje, Wydział Prawa na Uniwersytecie w Niszu (Serbia), Wydział Nauk Politycznych na Uniwersytecie Czarnagórskim w Pogdoricy, Institute for Research and European Studies (macedoński NGO). Głównym polskim partnerem strategicznym CE w realizacji projektu jest Fundacja Centrum Stosunków Międzynarodowych (CSM).

Celem projektu jest zaprezentowanie Polski jako lidera przemian ustrojowych, gospodarczych, społecznych i kulturowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Działanie skierowane jest do opiniotwórczych środowisk: akademickich, organizacji pozarządowych oraz dziennikarskich w Macedonii Północnej, Czarnogórze i Serbii. W ramach podjętych przez Centrum Europejskie UW oraz polskich partnerów działań Polska zostanie przedstawiona jako wzór państwa, które w ramach transformacji osiągnęło sukces w wymiarze bezpieczeństwa (członkostwo w NATO), w wymiarze społeczno-ekonomicznym (członkostwo w UE, polityka społeczna i prorodzinna, polityka regionalna oraz rozwój miast i wsi, rozwój polskiego sektora start-up) oraz w wymiarze kulturowym (przywiązanie do tradycyjnych polskich wartości). 

Projekt obejmuje m.in.:

  1. zorganizowanie międzynarodowych warsztatów oraz konferencji pt. Poland and the Balkans in Europe – Successes and Challenges, które odbędą się w Bitoli (Macedonia Półncona) w dniach 1-2 lipca (link do programu konferencji i link do programu warsztatów);
  2. przygotowanie dla strony bałkańskiej serii 10 webinariów i 4 podcastów prezentujących polskie doświadczenia;
  3. zorganizowanie międzynarodowej konferencji W Warszawie podsumowującej projekt (październik/listopad 2022 r.);
  4. wydanie anglojęzycznej monografii poświęconej doświadczeniom transformacji w państwach bałkańskich i w Polsce oraz stojącym przed nimi wyzwaniom.

 

Koordynatorami projektu są po stronie polskiej: dr Artur Adamczyk i dr hab. Kamil Zajączkowski Po stronie bałkańskiej: prof. dr Goran Ilik – dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu „St. Kliment Ohridski” w Bitoli.

 

Zadanie publiczne finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja publiczna 2022″.
Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Grant MSZ Dla CE UW Logotypy_PL