Zaznacz stronę

Prof. dr hab. Bogdan Góralczyk w Indiach

14 marca 2023

Facebooktwitter

Profesor Bogdan Góralczyk w dniach 1-8 marca br. przebywał w New Delhi. Uczestniczył w konferencji Raisina, wygłosił wykład na największej uczelni publicznej im. Jawaharlala Nehru (JNU) oraz spotkał się z indyjskimi specjalistami od Chin na tym Uniwersytecie, jak też wziął udział w spotkaniu z ambasadorem RP Adamem Burakowskim i pracownikami polskiej ambasady na jej terenie.

 

1. Organizowana już od niemal dekady przez think tank ORF (Observer Research Foundation) oraz jego kierownictwo (Samir Saran, Sunjoy Joshi) ze wsparciem rządu Indii konferencja Raisina uchodzi już za największą tego typu imprezę na terenie Azji (w tym roku ponad stu oficjalnych gości oraz kilkuset uczestników). Tegoroczna jej edycja była szczególnie ważna, bowiem nałożyła się – po pierwsze – na przewodnictwo Indii w G20 a – po drugie i ważniejsze – na szczyt ministerialny (szefów dyplomacji) G20. W efekcie uczestnicy obrad, w tym prof. Góralczyk, mogli wysłuchać gości specjalnych konferencji, którzy otworzyli jej obrady – premiera Indi Narendry Modiego oraz premier Włoch Giorgi Meloni. 

Podczas kilkudziesięciu spotkań i paneli podczas trzech intensywnych dni obrad Raisiny na szczególną uwagę zasłużyły:
– Debata szefów dyplomacji grupy QUAD, czyli Australii, Indii, Japonii i USA ( P. Wong, S. Jaishankar, H. Yoshimasa i A. Blinken);
– Debata z udziałem szefa dyplomacji Unii Europejskiej, Josepa Borella;
– Debata szefów sztabów armii Indii, Japonii, Wlk. Brytanii i Kanady oraz dowódcy wojsk amerykańskich na Pacyfiku adm. J. C. Aquiliono, poświęcona nowym technologiom na współczesnym teatrze działań;
– Panel o sytuacji w naszym regionie, który niemal w całości zszedł na wojnę na obszarze Ukrainy (uczestniczyli w niej szefowie dyplomacji słowackiej R. Kaczer i Chorwacji G. Grlić, szefowa znanego think tanku z Brukseli T. Fallon oraz wpływowy polityk i intelektualista indyjski Sashii Tharoor);

Dużym echem (nawet międzynarodowym, w tym w Polsce) odbiły się spotkania indywidualne, m.in. z szefem dyplomacji rosyjskiej S. Ławrowem oraz indyjskimi ministrami: finansów, panią Nirmala Sithraman i handlu Piyush Goyalem, rysującym świetlaną przyszłość przed Indiami i ich rozwojem;

– Wśród bardziej znamienitych gości, którzy występowali na obradach Raisina (poza ministrami SZ G20) warto wymienić m.in. Billa Gatesa, b. premiera Wlk. Brytanii,  T. Blaira, b. premiera Szwecji C. Bildta, czy b. szefa dyplomacji duńskiej L. Rassmusena oraz całą paletę polityków i intelektualistów z wielu państw Azji, a nade wszystko z Indii.

 

2. Prof. B. Góralczyk 2 marca wygłosił na JNU wykład publiczny pt. „One Year of War In Ukraine. Consequences for the Global Order”.  Przewodniczył obradom szef Centrum Studiów Europejskich (Jean Monnet Centre of Excellence for EU Studies) na tym Uniwersytecie, prof. Gulshan Sachdeva.   Uczestniczyło ponad 30 osób, wywiązała się żywa dyskusja, niestety przerwana przez następnego gościa Centrum, minister SZ Łotwy.

Niezależnie 6 marca prof. Góralczyk, który już poprzednio prowadził wykłady na JNU, spotkał się z gronem specjalistów od Chin tego Uniwersytetu, w tym dziekanem Szkoły Studiów Międzynarodowych JNU, prof. Srikanath Kondapllim.  Było to nieformalne, zamknięte spotkanie, ale niezwykle pożyteczne w sensie merytorycznym i poznawczym.

 

3. 3 marca polskich uczestników Raisiny, obok prof. B. Góralczyka byli to M. Bonikowska z CSM, P. Kugiel z PISM, K. Zalewski z Instytutu Boyma oraz K. Iwanek z Akademii Sztuki Wojennej, oraz jedynego polskiego oficjalnego delegata na tej konferencji, posła W. Bartoszewskiego przyjął w Ambasadzie RP ambasador A. Burakowski wraz  Zespołem. Niezależnie od tego prof. Góralczyk spotkał się z amb. Burakowskim 7 marca raz jeszcze, by omówić sytuacje międzynarodową oraz rolę Azji i Indii w polityce RP.

 

4. Wnioski

– Prowadzona w tym roku pod hasłem „Lighthouse In the Tempest?” (Latarnia w  środku nawałnicy?) konferencja Raisina raz jeszcze potwierdziła swoją międzynarodową rangę i znaczenie. Pokazała też, jak dużą wagę przykładają do niej władze Indii, od premiera Modiego począwszy. Tegorocznej niezmiernie przysłużył się też oraz podniósł jej rangę organizowany równolegle szczyt szefów dyplomacji G20.

– Kilka państw naszego regionu (m.in. Chorwacja, Czechy, Łotwa, Słowacja, Węgry) przysłało na konferencję szefów swojej dyplomacji lub wpływowych polityków. Z Polski był tym razem tylko jeden parlamentarzysta, na dodatek nie specjalizujący się w  Azji W. Bartoszewski (w ub.r. w Raisinie uczestniczył szef polskiego MSZ, Z. Rau). Ranga i waga tej konferencji jest już jednak na tyle duża, że warto w niej w następnych latach uczestniczyć na najwyższym możliwym szczeblu.

– Podobny wniosek dotyczy polskich ekspertów. Była ich piątka, wszyscy zajmujący się Azją. Ze wszech miar warto to uczestnictwo podtrzymywać, w najszerszym możliwym zakresie. A to również, a może przede wszystkim dlatego, iż rola Azji, w tym Indii na współczesnej arenie międzynarodowej wyraźnie rośnie, co te obrady wyjątkowo plastycznie pokazały czy też wykazały. Jest to ważne tym bardziej, że taka teza nie jest jeszcze popularna czy powszechna w naszym dyskursie politycznym, medialnym, a nawet naukowym. Tymczasem, jak wykazały tegoroczne obrady Raisiny, ten świat dynamicznie się zmienia, wojna ukraińska wprawiła w ruch wielkie mocarstwa, centrum gospodarki, handlu, a nawet technologii przenosi się z Atlantyku na Pacyfik – i pora z tego wyciągać wnioski również i u nas.