Prof. dr hab. Zofia Sokolewicz (1932-2020)

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że w dniu 29 stycznia br. zmarła Profesor dr hab. Zofia Sokolewicz, wybitny etnolog, postać wyrazista dla wszystkich zajmujących się antropologią kulturową i społeczną w kraju i na świecie.

Profesor Sokolewicz była dla społeczności Centrum Europejskiego – osobą ważną. Była współzałożycielką i, na mocy decyzji Senatu UW, pierwszym dyrektorem CE UW od 1992 r. Zainicjowała i opracowała pierwsze w Polsce studia europeistyczne ukierunkowane na zagadnienia integracji europejskiej, które od 1995 r. były prowadzone w CE. Do roku 2007 przewodniczyła Radzie Naukowej CE UW.

Wizja europeistyki i jej szczególnego obszaru, jakim jest integracja europejska, była w ujęciu Profesor Sokolewicz bardzo szeroka. Znalazło to odbicie w programach studiów, które zdołała wyprowadzić z wąskich jedynie prawnych, ekonomicznych czy politologicznych perspektyw w stronę interdyscyplinarności, w której kwestie kulturowo-społeczne miały być wspólną podstawą do rozumienia i badania Europy.

Profesor Sokolewicz przywiązywała wielkie znaczenie do naukowego i obiektywnego informowania o sprawach europejskich, stawiając Centrum Europejskie UW wraz z jego dwoma Ośrodkami Informacji (o Wspólnotach Europejskich i o Radzie Europy) w czołówce krajowych instytucji upowszechniających wiedzę na temat zjednoczonej (i jednoczącej się) Europy.

Do dnia dzisiejszego wyraźny ślad idei Profesor Sokolewicz jest widoczny w bibliotece CE. Księgozbiór, który zainicjowała, ma prawdziwie europeistyczny charakter.

W dydaktyce Pani Profesor kładła nacisk na zrozumienie intelektualnego i aksjologicznego zaplecza integracji europejskiej. W CE studiowano prace Monneta, Gadamera i de Rougemonta, bez których dzisiejsza integracja Europy staje się jedynie obszarem sporów polityków i lobbystów. Na kilkanaście lat przed kryzysem ekonomicznym studenci czytali „Kulturowe sprzeczności kapitalizmu“ Daniela Bella, dowiadując się, że neoliberalna „TINA“ (there is no alternative“) nie istnieje – kultura jest zawsze bogatsza od politycznych i ekonomicznych hegemonii.

To przesłanie Profesor Sokolewicz jest bliskie tym, którzy Ją znali, i pozostanie w pamięci nas wszystkich.