Zaznacz stronę

Prof. Krzysztof Jasiecki w Berlinie na Freie Universitat

26 lutego 2020

Facebooktwitter

W dniach 6-8 luty 2020 r. odbyła się zorganizowana na Freie Universitat w Berlinie międzynarodowa konferencja SCRIPTS – Contestations of the liberal Script, w której wziął udział prof. Jasiecki.

Głównym celem konferencji było przedstawienie i przedyskutowanie wielu krajowych i międzynarodowych wyników badań dotyczących kryzysu współczesnego liberalizmu wraz z diagnozami możliwości przeciwdziałania lub ograniczenia zakresu tej tendencji w państwach i instytucjach UE.  Częścią konferencji, która zgromadziła ponad 200 uczestników z wielu krajów świata było spotkanie z dyrektorem generalnym niemieckiego MSZ poświęcone miejscu Niemiec i UE w zakresie międzynarodowej pomocy humanitarnej. Szerszą informację na temat celów, programu, organizacji i uczestników tej konferencji można znaleźć na stronie:
https://www.fu-berlin.de/en/sites/inu/excellence-strategy/proposals/scripts/index.html

Contestations Schritzug