Zaznacz stronę

Profesor Bogdan Góralczyk pozostaje aktywny medialnie

1 września 2020

Facebooktwitter
1. Po niedawnym pobycie na Węgrzech powrócił do tematyki swojego ostatniego tomu („Węgierski Syndrom: Trianon”) i opisał toczącą się na Węgrzech debatę historyków i polityków na ten temat, dając też przy okazji obraz tamtejszej aktualnej sytuacji. Tekst po angielsku tutaj: https://visegradinsight.eu/trianon-narratives/
Wersja polska ukaże się wkrótce na portalu magazynu „Res Publica Nowa”: https://publica.pl/
 
2. W kontekście narastających animozji i sporów na linii USA – Chiny, udzielił wywiadu dla miesięcznika „Układ sił” nt. dwóch ognisk zapalnych w regionie Azji i Pacyfiku,tz. Morza Południowo-Chińskiego oraz Tajwanu. Nagranie rozmowy tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=kieIGt8EfGE&feature=youtu.be
 
3. Na portalu „Obserwatora Finansowego” NBP opisał kilka nowych prac autorów chińskich i zachodnich o roli, znaczeniu i planach Chin na przyszłość. Zob.
 
4. Z red. naczelnym dziennika „Rzeczpospolita” Bogusławem Chrabotą rozmawiał o aktualnym stanie stosunków USA – Chiny, w tym przede wszystkim o Hongkongu i Tajwanie. Podcast tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=Wxan720RNGg