PROGRAM LETNICH PRAKTYK w ABW ‘2019

12 maja 2019

Facebooktwitter

Program realizowany na podstawie porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warszawskiego z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, obejmie w bieżącym roku akademickim studentów w 3 grupach kompetencyjnych:

Analitycy I grupa

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oferuje możliwość odbycia bezpłatnych, 4-tygodniowych, praktyk studenckich we wrześniu 2019 roku, w Warszawie.    Praktyki przeznaczone są dla studentów kierunków filologicznych oraz orientalistycznych UW, którzy przed rozpoczęciem praktyk będą mieli zaliczone co najmniej 6 semestrów. Brane pod uwagę, w procesie rekrutacji, będą osoby znające co najmniej jeden z wymienionych języków: niemiecki, rosyjski, francuski, ukraiński, czeczeński, arabski, perski, turecki, chiński, hausa, amharski, suahili, urdu, hindi  oraz obligatoryjnie język angielski (co najmniej na poziomie B2).

W czasie praktyk studenci będą w szczególności dokonywać tematycznych analiz źródeł otwartych (research) zakończonych przygotowaniem dokumentów analitycznych o różnorodnym poziomie złożoności.

Analitycy II grupa

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oferuje możliwość odbycia bezpłatnych, 4-tygodniowych, praktyk studenckich we wrześniu 2019 roku, w Warszawie.    Praktyki przeznaczone są dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego, którzy przed rozpoczęciem praktyk będą mieli zaliczone co najmniej  6 semestrów.  Preferowane specjalizacje to: socjologia, politologia, stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne.

W czasie praktyk studenci będą w szczególności dokonywać tematycznych analiz źródeł otwartych zakończonych przygotowaniem dokumentów analitycznych o różnorodnym poziomie złożoności.

Grupa prawnicy

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oferuje możliwość odbycia bezpłatnych, 4-tygodniowych, praktyk studenckich we wrześniu 2019 roku, w Warszawie.

Praktyki przeznaczone są dla studentów Wydziału Prawa i Administracji UW, którzy zaliczyli co najmniej 7 semestrów.

Preferowane specjalizacje to: prawo administracyjne materialne i procesowe, prawo konstytucyjne, prawo zamówień publicznych, prawo międzynarodowe, ewentualnie prawo cywilne materialne lub procesowe.  

W czasie praktyk studenci będą w szczególności brać udział w pracach związanych z: procesem legislacyjnym aktów normatywnych lub wewnętrznych aktów prawnych Szefa ABW; współpracą międzynarodową, a także w przygotowywaniu projektów stanowisk w sprawach administracyjnych.

—————————————

Warunki i procedura aplikacyjna są opisane w regulaminie praktyk

„REGULAMIN PRAKTYK STUDENTÓW W AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO” zamieszczonym na stronie Biura Karier UW www.biurokarier.uw.edu.pl

Pamiętaj, że kompletne aplikacje należy składać w Biurze Karier UW do 17 maja 2019,  wskazując grupę do której się aplikuje.