Nowy artykuł naukowy dr Olgi Barburskiej

4 grudnia 2017

Facebooktwittergoogle_plus

Na łamach Biuletynu „Przyszłość. Świat – Europa-Polska. Future: World, Europe, Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus”  ukazał się artykuł dr Olgi Barburskiej zatytułowany „Przyszłość polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej a pozycja UE w świecie – nieuchronny regres czy możliwy renesans?”

Artykuł ten jest opracowaniem problemowym specyfiki oraz cech charakterystycznych polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Dr Barbuska dokonuje w nim bardzo ciekawej analizy, która stanowi zarys przyszłego kształtu wspomnianego obszaru polityki unijnej, który zapewni wspólnocie optymalną pozycję w dynamicznie ewoluującej sytuacji międzynarodowej, która prowadzi do zmiany układu sił w skali globalnej.

Tekst można przeczytać tutaj (artykuł dr Barburskiej znajduje się na stronie 84)

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z lekturą!