Zaznacz stronę

Rada Dydaktyczna dla kierunków europeistyka, europeistyka – studia europejskie

 1. dr hab. Olga Barburska
 2. dr Agnieszka Chmielewska (przewodnicząca)
 3. dr hab. Justyna Miecznikowska-Jerzak (wiceprzewodnicząca)
 4. dr Jadwiga Nadolska
 5. dr Anna Ogonowska
 6. dr Anna Ostrowska
 7. dr Małgorzata Pacek
 8. dr hab. Maciej Raś
 9. dr hab. Piotr Tosiek
 10. prof. dr hab. Jacek Wojnicki
 11. Natalia Świercz
 12. Aleksandra Braniewska
 13. Karina Gil
 14. Zofia Grosse

2021

Uchwała nr 1 – w sprawie wyboru przewodniczącego Rady dydaktycznej

Uchwała nr 2 – w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady dydaktycznej

Uchwała nr 3 – w sprawie limitów na kierunkach studiów dla studentów w rekrutacji na rok akademicki 2021-2022  | Załącznik nr 1 do uchwały nr 3

Uchwała nr 4 – w sprawie powołania stałych zespołów Rady Dydaktycznej ds. zatwierdzania tematów prac dyplomowych na kierunku Europeistyka | Załącznik nr 1 do uchwały nr 4

Uchwała nr 5 – w sprawie powołania stałych zespołów Rady Dydaktycznej ds. zatwierdzania tematów prac dyplomowych na kierunku Europeistyka – SE | Załącznik nr 1 do uchwały nr 5

Uchwała nr 6 – w sprawie ustalenia opłat za usługi edukacyjne na rok akademicki 2021-2022

Uchwała nr 7 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na studiach I stopnia na kierunku europeistyka – studia europejskie | Załącznik nr 1 do uchwały nr 7

Uchwała nr 8 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na studiach II stopnia na kierunku europeistyka | Załącznik nr 1 do uchwały nr 8

Uchwała nr 9 – w sprawie minimum programowego dla studiów drugiego stopnia na kierunku europeistyka od roku akademickiego 2020-2021 | Załącznik nr 1 do uchwały nr 9

Uchwała nr 10 – w sprawie zmiany uchwały nr 7 z dnia 18 marca 2021 r

Uchwała nr 11 – w sprawie zmiany uchwały nr 8 z dnia 18 kwietnia 2021 r

Uchwała nr 12 – w sprawie zatwierdzenia zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku europeistyka – studia europejskie

Uchwała nr 13 – w sprawie zatwierdzenia zagadnień na egzamin dyplomowy (magisterski) dla kierunku europeistyka

Uchwała nr 14 – w sprawie zasad rekrutacji na rok akademicki 2022-2023 na studia I stopnia dla kierunku europeistyka

Uchwała nr 15 – w sprawie zasad rekrutacji na rok akademicki 2022-2023 na studia II stopnia na kierunku europeistyka profil ogólnoakademicki

Uchwała nr 16 – w sprawie zmiany uchwały nr 7 z dnia 18 marca 2021 r

Uchwała nr 17 – w sprawie zatwierdzenia tematu pracy dyplomowej na studiach II stopnia na kierunku europeistyka

Uchwała nr 18 – w sprawie propozycji zmian w programie studiów na kierunku europeistyka I stopień

Uchwała nr 19 – w sprawie propozycji zmian w programie studiów na kierunku europeistyka II stopień

Uchwała nr 20 – w sprawie określenia przedmiotu obejmującego wiedzę, umiejętności i kompetencji na kierunku europeistyka II stopień

2022

Uchwała nr 1 – w sprawie propozycji zmian w programie studiów na kierunku europeistyka

Uchwała nr 2 – w sprawie określenia przedmiotu obejmującego wiedzę, umiejętności przedmiotu innego niż POWI

Uchwała nr 3 – w sprawie zatwierdzenia tematu pracy dyplomowej na studiach II stopnia na kierunku europeistyka

Uchwała nr 4 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na studiach I stopnia na kierunku europeistyka — studia europejskie

Uchwała nr 5 – w sprawie zatwierdzenia zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku europeistyka

Uchwała nr 6 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na studiach I stopnia na kierunku europeistyka

Uchwała nr 7 – w sprawie zasad rekrutacji na studia I stopnia dla kierunku europeistyka

Uchwała nr 8 – w sprawie zasad rekrutacji na studia I stopnia dla kierunku europeistyka

Uchwała nr 9 – w sprawie zasad rekrutacji na studia II stopnia dla kierunku europeistyka

Uchwała nr 10 – w sprawie ustalenia opłat za usługi edukacyjne na rok akademicki 2022 2023 na europeistyce I stopnia

Uchwała nr 11 – w sprawie ustalenia opłat za usługi edukacyjne na rok akademicki 2022 2023 na europeistyce II stopnia

Uchwała nr 12 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na studiach I stopnia na kierunku europeistyka

Uchwała nr 13- w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na studiach II stopnia na kierunku europeistyka

Uchwała nr 14 – w sprawie zatwierdzenia tematu pracy dyplomowej na studiach I stopnia na kierunku europeistyka

Uchwała nr 15 – w sprawie minimum programowego dla studiów drugiego stopnia na kierunku europeistyka o profilu ogólnoakademickim od roku akademickiego 2022-2023

Uchwała nr 16 – w sprawie uruchomienia studiów pierwszego stopnia niestacjonarnych (zaocznych) na kierunku europeistyka

Uchwała nr 17 – w sprawie zatwierdzenia tematu pracy dyplomowej na studiach I stopnia na kierunku europeistyka

Uchwała nr 18 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na studiach II stopnia na kierunku europeistyka

Uchwała nr 19 – w sprawie minimum programowego dla-studiów drugiego stopnia na kierunku europeistyka o profilu ogólnoakademickim

Uchwała nr 20 – w sprawie wyboru Przewodniczącej Rady Dydaktycznej

Uchwała nr 21 – w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącej Rady Dydaktycznej

Uchwala nr 22 – w sprawie propozycji zmian w programie studiów na kierunku

2023

Uchwala nr 1 – w sprawie uruchomienia studiów pierwszego stopnia niestacjonarnych(zaocznych) na kierunku europeistyka

Uchwała nr 2 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na studiach II stopnia na kierunku europeistyka

Uchwała nr 3 – w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na studiach I stopnia na kierunku europeistyka

Uchwała nr 4 – w sprawie w sprawie opłat za usługi edukacyjne na kierunku europeistyka na studiach drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim w roku akademickim 2023/2024

Uchwała nr 5 w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na studiach I stopnia na kierunku europeistyka

Uchwała nr 6 w sprawie limitów rekrutacji na studia I i II stopnia na kierunku europeistyka na profilu ogólnoakademickim na rok akademicki 2024/2025

Uchwała nr 7 w sprawie zasad rekrutacji na kierunku europeistyka na studiach I stopnia o profilu ogólnoakademickim na rok akademicki 2024/2025

Uchwała nr 8 w sprawie zasad rekrutacji na rok akademicki 2024/2025 na studia II stopnia na kierunku europeistyka oraz harmonogramu rekrutacji na studia II stopnia na kierunku europeistyka o profilu ogólnoakademickim na rok akademicki 2024/2025

Uchwała nr 9 w sprawie zatwierdzenia tematu pracy dyplomowej na studiach II stopnia na kierunku europeistyka

Uchwała nr 10 w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na studiach I stopnia na kierunku europeistyka

Uchwała nr 11 w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na studiach I stopnia na kierunku europeistyka

Uchwała nr 12 w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na studiach I stopnia na kierunku europeistyka

2024

Uchwała nr 1 w sprawie limitów rekrutacji na studia I i II stopnia na kierunku europeistyka na profilu ogólnoakademickim na rok akademicki 2024/2025

Uchwała nr 2 w sprawie w sprawie opłat za usługi edukacyjne na kierunku europeistyka na studiach pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim w roku akademickim 2024/2025

Uchwała nr 3 w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na studiach I stopnia na kierunku europeistyka

Uchwala nr 4 2024 w sprawie zmiany programu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku europeistyka

Uchwała nr 5/2024 w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na studiach I stopnia na kierunku europeistyka

Uchwała nr 6/2024 w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na studiach II stopnia na kierunku europeistyka

Uchwała nr 7/2024 w sprawie zasad rekrutacji na kierunku europeistyka na studiach  I stopnia o profilu ogólnoakademickim na rok akademicki 2024/2025

Uchwała nr 8/2024 z dnia 11.04.2024 r. w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na studiach I stopnia na kierunku europeistyka

 

UCHWAŁA NR 1/2020 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW EUROPEISTYKA I EUROPEISTYKA – STUDIA EUROPEJSKI z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru przewodniczącego rady dydaktycznej dla kierunków europeistyka i europeistyka – studia europejskie

UCHWAŁA NR 2/2020 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW EUROPEISTYKA I EUROPEISTYKA – STUDIA EUROPEJSKI z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie w sprawie opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2020/2021

UCHWAŁA NR 3/2020 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW EUROPEISTYKA I EUROPEISTYKA – STUDIA EUROPEJSKIE z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie zmiany programu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku europeistyka

UCHWAŁA NR 4/2020 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW EUROPEISTYKA I EUROPEISTYKA – STUDIA EUROPEJSKIE z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji na rok 2021/2022 dla kierunków europeistyka i europeistyka – studia europejskie

UCHWAŁA NR 5/2020 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW EUROPEISTYKA I EUROPEISTYKA – STUDIA EUROPEJSKIE z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad procesu dyplomowania na kierunku europeistyka

UCHWAŁA NR 6/2020 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW EUROPEISTYKA I EUROPEISTYKA – STUDIA EUROPEJSKIE z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad procesu dyplomowania na kierunku europeistyka – studia europejskie

Uchwała nr 7/2020 Rady Dydaktycznej dla kierunków europeistyka i europeistyka – studia europejskie z dnia 25 września 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminów i oceniania na kierunku europeistyka

Uchwała nr 8/2020 Rady Dydaktycznej dla kierunków europeistyka i europeistyka – studia europejskie z dnia 25 września 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminów i oceniania na kierunku europeistyka – studia europejskie

UCHWAŁA NR 9/2020 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW EUROPEISTYKA I EUROPEISTYKA – STUDIA EUROPEJSKIE z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie korekty minimum programowego dla studiów drugiego stopnia na kierunku europeistyka o profilu ogólnoakademickim obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020

2020 

Protokół z posiedzenia Rady Dydaktycznej dla kierunków europeistyka i europeistyka – studia europejskie w dniu 31 stycznia 2020 r. w siedzibie Wydziału Nauk Polityczny i Studiów Międzynarodowych

Protokół z posiedzenie Rady Dydaktycznej dla kierunków europeistyka i europeistyka – studia europejskie w dniu 18 lutego 2020 r. w siedzibie Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego

Protokół Z posiedzenia internetowego Rady Dydaktycznej dla kierunków europeistyka i europeistyka – studia europejskie w dniach 30 marca – 2 kwietnia 2020 r.

Protokół z posiedzenia internetowego Rady Dydaktycznej dla kierunków europeistyka i europeistyka – studia europejskie w dniu 14 maja 2020 r.

Protokół z posiedzenia internetowego Rady Dydaktycznej dla kierunku europeistyka i europeistyka – studia europejskie w dniu 25 września 2020 r.

Protokół z posiedzenia zdalnego Rady Dydaktycznej dla kierunków europeistyka i europeistyka – studia europejskie w dniu 3 grudnia 2020 r. oraz zamykające je posiedzenie w trybie obiegowym w dniach 16-30 grudnia 2020 r.

2021-2024

Protokół z posiedzenia Rady Dydaktycznej dla kierunków: Europeistyka, Europeistyka — studia europejskie z dnia 14 stycznia 2021 r.

Protokół z posiedzenia Rady Dydaktycznej dla kierunków: Europeistyka, Europeistyka — studia europejskie z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Protokół z posiedzenia Rady Dydaktycznej dla kierunków: Europeistyka, Europeistyka — studia europejskie z dnia 17 czerwca 2021 r.

Protokół z posiedzenia Rady Dydaktycznej dla kierunków: Europeistyka, Europeistyka — studia europejskie z dnia 7 października 2021 r. 

Protokół z posiedzenia Rady Dydaktycznej dla kierunków: Europeistyka, Europeistyka — studia europejskie z dnia 2 grudnia 2021 r.

 

Protokół z posiedzenia Rady Dydaktycznej dla kierunków: Europeistyka, Europeistyka — studia europejskie z dnia 3 lutego 2022 r.

Protokół z posiedzenia Rady Dydaktycznej dla kierunków: Europeistyka, Europeistyka — studia europejskie z dnia 10 marca 2022 r.

Protokół z posiedzenia Rady Dydaktycznej dla kierunków: Europeistyka, Europeistyka — studia europejskie z dnia 2 czerwca 2022 r.

Protokół z posiedzenia Rady Dydaktycznej dla kierunków: Europeistyka, Europeistyka — studia europejskie z dnia 27 października 2022 r.

Protokół z posiedzenia Rady Dydaktycznej dla kierunków: Europeistyka, Europeistyka — studia europejskie z dnia 8 grudnia 2022 r.

 

Protokół z posiedzenia Rady Dydaktycznej dla kierunków: Europeistyka, Europeistyka — studia europejskie z dnia 19 stycznia 2023 r.

Protokół z posiedzenia Rady Dydaktycznej dla kierunków: Europeistyka, Europeistyka — studia europejskie z dnia 9 marca 2023 r.

Protokół z posiedzenia Rady Dydaktycznej dla kierunków: Europeistyka, Europeistyka — studia europejskie z dnia 15 czerwca 2023 r. (spotkanie na Google-Meet)

Protokół z posiedzenia Rady Dydaktycznej dla kierunków: Europeistyka, Europeistyka — studia europejskie z dnia 28 września 2023 r.

Protokół z posiedzenia Rady Dydaktycznej dla kierunków: Europeistyka, Europeistyka — studia europejskie z dnia 26 października 2023 r.