Zaznacz stronę

Nasi w Radzie Sportu UW

Rektor Uniwersytetu Warszawskiego zarządzeniem nr 47 z dnia 8 maja 2018 r. powołał skład Rady Sportu na Uniwersytecie Warszawskim na kadencję 2016-2020. Wśród członków Rady znalazło się aż trzech pracowników Centrum Europejskiego: dr hab. Danuta Chmielowska, dr Mirella Kurkowska i dr Jana Planavova-Latanowicz. Gratulujemy wyboru!