Rekrutacja obywateli Ukrainy na kierunek #EuropeistykaUW

27 maja 2022

Facebooktwitter

Obywateli Ukrainy zapraszamy na interdyscyplinarne studia na kierunku europeistyka od roku akademickiego 2022/2023. Szczegóły poniżej:

Obywateli Ukrainy, którzy po 23 lutego 2022 r. wyjechali z Ukrainy, zapraszamy na studia na kierunku europeistyka. Są to studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim prowadzone wspólnie przez Centrum Europejskie i Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Studia są prowadzone w języku polskim.

Kandydaci zdają egzamin pisemny w języku polskim lub ukraińskim z jednego z dwóch tematów: wydarzenia z przeszłości Ukrainy, które mają wpływ na jej współczesność lub największe osiągnięcia Ukrainy. Egzamin odbędzie się 12 lipca 2022 r. o godz. 12 w sali 109 w budynku przy Al. Niepodległości 22 w Warszawie. Osoby przyjęte, które wykażą się dobrą znajomością języka polskiego na egzaminie, rozpoczną realizację programu studiów od roku akademickiego 2022/2023. Osoby, które zdadzą egzamin w języku ukraińskim i zostaną przyjęte na studia, w roku akademickim 2022/2023 decyzją Kierownika Jednostki Dydaktycznej będą doskonaliły swoje umiejętności posługiwania się językiem polskim, a program studiów zaczną realizować od roku 2023/2024. Jedni i drudzy studenci po przyjęciu nabywają prawa studenckie.

Kandydaci, którzy już studiują lub studiowali na Ukrainie, po przyjęciu na studia będą mogli ubiegać się o uznanie za równoważne części ich ukraińskich studiów z programem polskiej europeistyki. Kierownik Jednostki Dydaktycznej w takim przypadku wydaje indywidualne decyzje.

Wszyscy kandydaci powinni zarejestrować się w ogólnopolskim systemie rejestracji ukraińskich kandydatów https://ukraina.irk.edu.pl/ w terminie od 6 czerwca 2022 do 5 lipca 2022 r. Wyniki będą ogłoszone 19 lipca 2022 r.

 

Ramowy program europeistyki znajduje się tutaj https://www.ce.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2022/03/europeistyka_licencjat_plan-zajec-2022-2023.pdf

Szczegółowy opis programu europeistyki znajduje się (od strony 613) tutaj https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/6153/M.2022.69.U.126.pdf

 

Pytania w sprawie studiów prosimy kierować na adres rekrutacja2020.ce@nulluw.edu.pl

Громадян України, які виїхали з України після 23 лютого 2022 року, запрошуємо на навчання за спеціальністю Європейські студії. Навчальна програма передбачає отримання рівня бакалавра і реалізується спільно Європейським центром та Факультетом політичних наук та міжнародних відносин Варшавського університету. Навчання відбуватиметься польською мовою.

Кандидати складають письмовий іспит польською чи українською мовою на одну з двох тем: події минулого України, які вплинули на її сьогодення, чи найбільші досягнення України. Іспит відбудеться 12 липня 2022 року о 12.00 год в ауд. 109 в приміщенні Європейського центру по вул. Niepodległości 22 у Варшаві. Зараховані особи, які під час іспиту продемонструють добре володіння польською мовою, розпочнуть навчання з 2022/2023 навчального року. Особи, які склали іспит українською мовою та зараховані на навчання у 2022/2023 навчальному році, за рішенням керівника навчального підрозділу, підвищуватимуть свої навички володіння польською мовою та розпочнуть реалізацію навчальної програми з 2023/2024 навчального року. Усі зараховані студенти отримують статус студента.

Кандидати, які вже навчаються або навчалися в Україні, після зарахування на навчання зможуть подати заявку на визнання результатів навчання здобутих в Україні, як рівноцінну частину реалізованої начальної програми, з програмою Європейських студій в Польщі.

Керівник навчального підрозділу приймає рішення для кожного випадку окремо.

Усі кандидати повинні зареєструватися в загальнопольській системі реєстрації для кандидатів з України https://ukraina.irk.edu.pl/ в період з 6 червня 2022 року до 5 липня 2022 року. Результати відбору будуть оголошені 19 липня 2022 року.

Навчальна програма Європейських студій доступна за посиланням https://www.ce.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2022/03/europeistyka_licencjat_plan-zajec-2022-2023.pdf

Детальний опис програми Європейських студій можна знайти (від сторінки 613) за посиланням  https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/6153/M.2022.69.U.126.pdf

З будь-якими питаннями звертайтесь за адресою: rekrutacja2020.ce@nulluw.edu.pl