Zaznacz stronę

Seminarium z prof. dr hab. Krzysztofem Jasieckim

14 grudnia 2019

Facebooktwitter

Serdecznie zapraszamy na seminarium Zakładu Socjologii  Teoretycznej  i Zespołu Badań nad Zmianą Społeczną i  Tradycją z cyklu  „Lokalne, regionalne, krajowe i ponadnarodowe:  cztery spojrzenia na zmianę społeczną  i ład społeczny”, które odbędzie się  w   poniedziałek,

16 grudnia  2019r. o  godz. 15.00, wyjątkowo w Sali 268 (II piętro), w
Pałacu  Staszica, Nowy Swiat 72.

Prof. dr hab. Krzysztof Jasiecki (UW)

wygłosi referat pt.

Prowincjonalizacja Europy w XXI wieku ? Perspektywa długiego trwania

Położenie Europy we współczesnym świecie (ze szczególnym uwzględnieniem Unii Europejskiej), najczęściej jest obecnie charakteryzowane przez pryzmat globalnego kryzysu finansowego i
kryzysów Unii (gospodarczego, bezpieczeństwa, migracyjnego, instytucjonalnego, legitymizacyjnego, przywództwa itd.). Proponuję spojrzenie na problematykę zmian międzynarodowego znaczenia Europy w perspektywie  długiego trwania, która odwołuje się do socjologii historycznej, a także koncepcji  wariantów kapitalizmu, nowych wersji teorii modernizacji i teorii światowego systemu. W takim kontekście ewolucja sytuacji Europy wymaga odniesienia do historycznej roli subkontynentu w procesach globalizacji (zwłaszcza na przełomie XIX i XX wieku), jak również zmierzchu jego znaczenia po I wojnie światowej. Przedstawione zostaną długookresowe i strukturalne wyznaczniki tej tendencji – polityczne, demograficzne, gospodarcze oraz militarne. Wskazane będą atuty i potencjał UE oraz wybrane dylematy i wyzwania stające przed rozwojem Unii wraz z elementami scenariuszy przyszłości.