Spotkanie-debata z prof. Roger Chartier wokół książki „Czy książki wywołują rewolucje?”

22 czerwca 2022

Facebooktwitter

Serdecznie zapraszamy w dniu 22.06.2022 o godzinie 16.00 na wyjątkowe spotkanie-debatę z prof. Rogerem Chartier zorganizowaną przez Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW i Instytut Kultury Polskiej UW.

Spotkanie w języku francuskim odbędzie się w Bibliotece OKFiSF UW, sala 3.012, ul. Dobra 55.  Spotkanie poprzedza interdyscyplinarną konferencję naukową History and Literature: Methods, Theories, Fields w dniach 23-24.06.2022. 

Debatę poprowadzą prof. Paweł Rodak (IKP UW) i dr Nicolas Maslowski (OKFiSF UW)

Strona wydarzenia: https://okf.uw.edu.pl/fr/rencontre-avec-le-prof-roger-chartier-le-22-06-2022/ 

 

„Wybór tekstów Rogera Chartier’a, historyka francuskiego, poświęconych historii książki i lektury. Rozprawy dotyczą przemian kultury piśmiennej i jej współczesnych adaptacji. Ponadto publikacja zawiera rozważania Chartier’a na temat procesów lekturowych w dobie tekstów elektronicznych, a także społecznych oddziaływań książki. Koncepcja historii lektury, jaką proponuje Roger Chartier, jest daleka od historii filozofii, historii literatury czy historii idei, które głównym przedmiotem swego zainteresowania czynią teksty, ich strukturę i znaczenie. Wykracza także zdecydowanie poza tradycyjne badania z zakresu historii książki czy historii czytelnictwa, skoncentrowane wokół statystycznie rozumianych kwestii dotyczących tego, co i przez kogo było w danym okresie wydawane oraz czytane. Produkcja i obiegi książki, grupy czytelnicze i ich lektury – to wszystko interesuje oczywiście Rogera Chartiera, ale kluczowym zagadnieniem czyni on w swoich pracach kwestię dotyczącą tego jak czytano, czym były różnorakie, zmieniające się w czasie sposoby lektury – z tej perspektywy postrzega tamte, bardziej tradycyjnie ujmowane zagadnienia.”

 

Z posłowia Pawła Rodaka