Zaznacz stronę

Spotkanie Dyrekcji CE UW z pracownikami CE UW nt. planów badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych

17 listopada 2020

Facebooktwitter

29 października br. odbyło się w trybie online spotkanie Dyrekcji CE UW ze wszystkimi pracownikami Centrum. Głównym jego celem było omówienie planów nowej Dyrekcji na najbliższy rok. Dyrektor Centrum Europejskiego UW, dr hab. Kamil Zajączkowski, wyróżnił pięć priorytetowych działań: a) badania, w tym nade wszystko kwestie: zwiększenia liczby publikacji pracowników CE UW w wysoko punktowanych wydawnictwach i czasopismach; przygotowania się CE do oceny parametrycznej (kwestię tę przedstawiła szczegółowo mgr Agnieszka Pieczerak – Pełnomocnik Dyrektora CE ds. ewaluacja jakości działalności naukowej); dalszych prac związanych z tym, by czasopismo „Studia Europejskie – Studies in European Affairs” dostało się do bazy SCOPUS i Web of Science (kwestię tę szerzej omówił dr Artur Adamczyk – redaktor naczelny czasopisma) b) dydaktyka i promocja studiów, w tym kwestie: zmian w programie studiów I i II stopnia (problematykę tę scharakteryzowała Dyrektor ds. Kształcenia w CE UW dr Anna Ogonowska); opracowania strategii promocji CE (na kanwie swoich doświadczeń z pracy w komisji rekrutacyjnej w tym temacie wypowiedziała się dr Małgorzata Pacek); realizacji zajęć dydaktycznych w CE w czasie pandemii; c) administracja CE i jej funkcjonowanie (dr hab. K.Zajączkowski podkreślił ważną rolę administracji w funkcjonowaniu CE, wskazując na jej profesjonalizm i wielki nakład pracy) d) infrastruktura i remonty w CE e) współpraca CE z innymi jednostkami UW, a także Senatem UW (dr Mirella Kurkowska, adiunkt w CE i jednocześnie Senator UW drugiej już kadencji, wskazała na problemy poruszane podczas ostatnich prac Senatu UW).

W dyskusji nad poszczególnymi priorytetami i działaniami CE UW wzięli udział: Profesorowie: Bogdan Góralczyk, Danuta Chmielowska, Marta Grabowska, Wojciech Sadurski oraz doktorzy:  Mirella Kurkowska, Anna Ostrowska, Małgorzata Pacek, Jana Plaňavová-Latanowicz oraz mgr Dorota Jurkiewicz-Eckert, mgr Agnieszka Pieczerak.