Zaznacz stronę

„Studia Europejskie – Studies in European Affairs” w Web of Science

24 maja 2023

Facebooktwitter
Z przyjemnością informujemy, że wydawany przez Centrum Europejskie UW kwartalnik naukowy Studia Europejskie – Studies in European Affairs został umieszczony w prestiżowej bazie indeksacyjnej Web of Science (Emerging Sources Citation Index – WoS). ☝️ To osiągnięcie jest efektem wieloletnich i systematycznych wysiłków podejmowanych przez dyrekcję CE UW i zespół redakcyjny czasopisma w celu podniesienia jego walorów naukowych, rozpoznawalności, umiędzynarodowienia oraz cytowalności. 🔸Sukces ten nie byłby możliwy bez wsparcia władz rektorskich UW, które wspomogły czasopismo ze środków własnych oraz środków w ramach Programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (w ramach działań: „Poprawa zdolności publikacyjnych” i „Podniesienie wpływu regionalnego na naukę poprzez wysokiej jakości rozpowszechnianie wyników”). Więcej informacji na stronie: https://journalse.com/