Dlaczego warto wybrać studia w CE?

10(+1) powodów, dla których warto podjąć studia w Centrum Europejskim

Centrum Europejskie UW oferuje studia na kierunku europeistyka – studia europejskie. Zajmujemy się Europą i integracją europejską od 1991 r. Kierunek europeistyka prowadzimy od 2004 r. Obecnie jesteśmy wiodącą jednostką w obszarze europeistyki i studiów europejskich. Studia w Centrum Europejskim to dobry wybór!

 

1) Interdyscyplinarny program studiów

Konsekwentnie i programowo jesteśmy interdyscyplinarni. Studia w Centrum Europejskim są unikalnym połączeniem różnych obszarów badawczych, dzięki czemu nasi studenci mogą wszechstronnie rozwijać swoje umiejętności i wiedzę. Nasza działalność dydaktyczna i naukowa obejmuje szerokie spektrum zagadnień badanych przez takie nauki jak: politologia, historia, prawo, ekonomia, stosunki międzynarodowe, socjologia, kulturoznawstwo, antropologia i informatologia. Realizuje to zespół pracowników CE, w skład którego wchodzą specjaliści ze wszystkich wskazanych dyscyplin, ściśle współpracujący z innymi placówkami naukowymi na UW, w Polsce oraz za granicą. Interdyscyplinarność naszego podejścia do studiów europejskich jest wpisana w cały program studiów: od pierwszego roku aż po wybór ścieżek specjalizacyjnych i seminariów dyplomowych.

2) Uczymy nie tylko o Europie i o dynamicznie zmieniającym się świecie
Stała współpraca z uczelniami azjatyckimi (m.in. z Indii: Manipal University i University of Calcutta oraz z Chin: Xiamen University), jak i z jedną uczelnią amerykańską (Rutgers University) w istotny sposób determinuje formułowanie przez Centrum Europejskie koncepcji kształcenia. Współpraca z pozaeuropejskimi partnerami pozwala na spojrzenie na Europę z innej perspektywy. Podkreśla szerszą perspektywę realizowaną w programie kształcenia w Centrum Europejskim, wychodząc poza ścisłe ramy UE i Europy, co ma szczególne znaczenie w kontekście procesów aktualnie zachodzących na scenie globalnej i w kontekście trudności w procesach integracyjnych (kryzysach wewnątrz) Unii Europejskiej. Uczymy patrzeć na Europę z różnych kątów widzenia i w różnych kontekstach kulturowych. Tłumaczymy, jak rozumieć Europę z wewnątrz Unii, po sąsiedzku ze Wschodu i Południa, a także z atlantyckiej, azjatyckiej i afrykańskiej perspektywy. Każda inna, każda niezbędna! do rozumienia miejsca Europy w świecie i zachodzących w niej procesów.
3) Znakomita i doświadczona kadra naukowa
Studia w Centrum Europejskim prowadzi zespół sprawdzonych nauczycieli akademickich, którzy od lat współpracują ze sobą przy tworzeniu programu kształcenia. Spójność programu jest dowodem na to, że współpraca jest owocna i że w Centrum Europejskim udaje się zachować równowagę pomiędzy obszarami nauki i poszczególnymi dyscyplinami. Znaczna część kadry naukowo-dydaktycznej poza znacznym dorobkiem naukowym posiada doświadczenie praktyczne w administracji państwowej, zdobyte na placówkach dyplomatycznych, w organizacjach międzynarodowych i pozarządowych, a efekty ich prac badawczych są w pełni wykorzystywane w procesie dydaktycznym. Gwarantuje to, że studenci wdrażani są do pracy naukowej zarówno pod względem merytorycznym, jak i metodologicznym. Uzupełnieniem etatowych nauczycieli akademickich jest grono współpracowników zewnętrznych. Do współpracy z Centrum Europejskim zapraszane są osoby ze znaczącym dorobkiem naukowym i doświadczeniem w pracy dydaktycznej.
4) Bogata oferta stypendialna w ramach Programu Erasmus
Studia w Centrum Europejskim cechuje bogata oferta stypendialna w ramach programów mobilnościowych; obejmuje 33 ośrodki akademickie w całej Europie i w pełni oddaje interdyscyplinarny charakter studiów. W tym zakresie należy przede wszystkim wyróżnić: University College London, School of Slavonic and East European Studies, Institut d’Etudes Politiques de Paris (Sciences Po), Vrije Universiteit Brussel, Universiteit Maastricht, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Université Toulouse 1 Capitole, University of Latvia, Universidad Autonoma de Madrid, Ljublana.
5) Zachęcamy do większej aktywności i rozwijania zainteresowań

Przez wiele lat na studiach licencjackich nasi studenci mieli do zrealizowania 120 godzin praktyk zawodowych. Od roku akademickiego 2018/2019 postanowiliśmy je zastąpić przedmiotem ‘udział w życiu gospodarczo-społecznym’. W ich ramach studenci nadal będą mogli odbywać praktyki zawodowe wybierając samodzielnie miejsce ich odbywania (np. w administracji rządowej lub samorządowej, w prywatnych firmach lub organizacjach pozarządowych). Będą mogli także angażować się w mniej formalne przedsięwzięcia, które przyniosą im cenne doświadczenia przydatne w późniejszej pracy zawodowej. Zaliczenie tego przedmiotu studenci pierwszego roku rozpoczną od obowiązkowego udziału w szkoleniach Biura Karier UW.

6) Unikatowy Program Wydawniczy CE UW

CE jest wydawcą dwóch prestiżowych pism naukowych, znanych i rozpoznawalnych w Polsce i zagranicą, tj. „Studiów Europejskich” (12 pkt MNiSW) i rocznika „Yearbook of Polish European Studies” (10 pkt MNiSW). Ponadto w ramach Programu Wydawniczego CE wydajemy liczne książki, podręczniki i skrypty. W latach 2013-2016 pracownicy CE przygotowali 20 monografii, 228 artykułów, 128 rozdziałów i kilkanaście książek pod redakcją. Znaczna ich część została wydana w ramach Programu Wydawniczego CE, a także zagranicą, m.in. w USA, Niemczech, na Ukrainie, w Macedonii, Indiach, Chinach, Hong Kongu, instytucjach europejskich (np. przez Parlament Europejski, Europejski Trybunał Obrachunkowy).

7) Liczne konferencje, seminaria i warsztaty międzynarodowe organizowane przez CE UW z udziałem Naszych Studentów

Centrum Europejskie zorganizowało wiele konferencji i seminariów międzynarodowych. Brało także udział w 8 międzynarodowych projektach badawczych. Do połowy 2017 r. zorganizowało już 13 wydarzeń o charakterze międzynarodowym. Wyniki badań i międzynarodowej współpracy są wykorzystywane w procesie kształcenia. CE udziela również wsparcia działalności naukowej studentów. Przykładem ilustrującym taką działalność jest możliwość publikowania przez studentów fragmentów ich prac magisterskich i licencjackich w formie artykułu w kwartalniku „Studia Europejskie”. Studenci są także aktywnie włączani do projektów międzynarodowych, jak np. w projekt z Centre for European Studies Rutgers University, który polegał na wymianie poglądów z amerykańskimi studentami na temat polskiego dziedzictwa. Studenci byli także zaangażowani w międzynarodowy projekt badawczy pt. „Polska i Turcja w Europie – wspólne cele, różne doświadczenia”, międzynarodowy projekt badawczy pt. „Eastern Policy of the European Union: Achievements and Problems”. Na jesieni 2017 r. studenci licencjatu brali udział w projekcie naukowym CURICULLA, w ramach którego przeprowadzali ankiety wśród publiczności warszawskich teatrów. 

8) Reagujemy na aktualne wydarzenia w Europie i na świecie

Uważnie śledzimy bieżące wydarzenia i staramy się na nie reagować, również w sensie programowym (np. w naszej ofercie pojawił się wykład prof. B. Góralczyka o UE po Brexit, czy o nowych ruchach społecznych i narodowych w UE dr. M. Rakusa-Suszczewskiego). Przykładem tych działań jest również, zainicjowany w październiku 2016 r. cykl comiesięcznych debat publicznych „Europejskie środy na Ksawerów”, mający na celu udział w dyskusji nad najważniejszymi zagadnieniami współczesnej Europy.

9) Obecność w mediach – od telewizji poprzez radio aż do mediów społecznościowych
Pracowników naukowych CE UW regularnie można oglądać w programach stacji telewizyjnych, radiowych lub przeczytać ich artykuły publikowane na łamach największych polskich i zagranicznych gazet i portali internetowych. W sposób prosty i klarowny wyjaśniają zawiłości współczesnego świata i UE. Przy tej okazji wykazują podstawowe atuty CE UW, jakimi są multidyscyplinarność, szybkie reagowanie na bieżące wydarzenia oraz zainteresowanie wieloma obszarami badawczymi. Więcej informacji znajdziecie na stronie CE w mediach  
10) Dołączysz do niepowtarzalnej społeczności !CE i przeżyjesz niezapomnianą studencką przygodę
11) Pozycja ekonomiczna absolwentów Centrum Europejskiego na rynku pracy

Absolwenci europeistyki – studiów europejskich z Centrum Europejskiego radzą sobie najlepiej ze wszystkich absolwentów europeistyk w kraju, zarówno na poziomie studiów licencjackich, jak i magisterskich. Więcej informacji zobacz tutaj.

Wykładowcy Centrum

Studia w Centrum Europejskim prowadzi grupa nauczycieli akademickich mająca w swoim dorobku setki, jak nie tysiące, pełnych wiedzy absolwentów oraz obszerne zbiory publikacji. Regularnie można ich oglądać w programach stacji telewizyjnych, radiowych lub przeczytać ich artykuły publikowane na łamach największych polskich i zagranicznych gazet i portali internetowych. Często pojawiają się na różnego rodzaju konferencjach i debatach zarówno w kraju, jak i na całym świecie. Ta aktywność najlepiej potwierdza, że nasi wykładowcy to eksperci w swoich dziedzinach: politologii, geostrategii, ekonomii, dyplomacji, migracji, zagadnień społeczno-kulturowych i nie tylko. Sami zobaczcie!

Dr Beata Górka-Winter w programie „Studio Wschód”

Dr Beata Górka-Winter – wykładowca CE UW oraz analityk ds. obronności oraz Mattthew Bryza – były ambasador USA w programie „Studio Wschód” w tvp.info​ z 9 marca 2019.

Prof. Góralczyk komentuje w telewizji stosunki USA – Korea Północna i nieudany szczyt w Hanoi

Drugie spotkanie na szczycie Donald Trump – Kim Dzong Un wywołało ogromne zainteresowanie światowych i polskich mediów.
Nieudane ostatecznie rozmowy komentował – jako specjalista od Azji – prof. B. Góralczyk w aż trzech programach TV.

Profesor B. Góralczyk na portalach internetowych

Prof. Bogdan Góralczyk w mediach m.in. nt. brexitu i aktualnej sytuacji w Unii Europejskiej, o negocjacjach chińsko – amerykańskich oraz aktualnych najważniejszych wyzwaniach stojących przed Chinami

Prof. B. Góralczyk w TOK FM

Prof. B. Góralczyk w TOK FM mówił o sytuacji na Węgrzech

Prof. B. Góralczyk o aferze szpiegowskiej z Chinami

Prof. B. Góralczyk o aferze szpiegowskiej z Chinami w dzienniku „Rzeczpospolita”, Radiu Zet, Onet.pl

Prof. B. Góralczyk o Chinach, Tajwanie i geostrategii

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi wystąpieniami medialnymi prof. B. Góralczyka

Tak samo jak na świecie, w CE dużo się dzieje!

Sam sprawdź organizowane przez nas debaty!

W trakcie studiów mamy okazję poszerzać swoją wiedzą podczas spotkań z wieloma osobistościami ze świata nauki, polityki i mediów. Co najważniejsze, wiele z tych wydarzeń organizują studeci. Chcesz dołączyć do zespołu? Zachęcamy, bo warto!

 

 

Co jeszcze robimy po zajęciach?

Wspólne wypady, wyjazdy, imprezy i nie tylko

W roku akademickim mamy okazję spotykać się na organizowanych przez studentów imprezach i wydarzeniach kulturalnych! Dzięki temu na zajęciach zawsze znajdziesz kogoś znajomego i zawiążesz wiele niepowtarzalnych przyjaźni.

EU flag-Erasmus+_vect_POS

Czy chcesz studiować w University College London, Sciences Po w Paryżu, Universiteit Maastricht i Lund University? A może chciałbyś pojechać na południe i dołączyć do studentów w Rzymie, w Madrycie czy Ljublanie? Chcesz dołączyć do generacji Erasmus? Z nami to proste! Zostań studentem Centrum Europejskiego UW i skorzystaj z oferty stypendialnej Erasmus+. Bardzo do tego zachęcamy! Dlaczego? Ponieważ zależy nam, żebyś rozwijał swoją wiedzę o Europie, poznawał inne niż nasze punkty widzenia i inne metody pracy! Wiemy, jak dobrze przygotować Cię do studiów za granicą. Potrafimy z Tobą pracować podczas Twojego wyjazdu i czekamy na Twój powrót, żeby wspólnie wykorzystać Twoją wiedzę, nowe umiejętności i wyszlifowany język obcy!

Gdzie będziesz mógł pojechać?

13438865_1185377498193680_4170272182323894802_n

Paula Sawicka, studentka CE w latach 2013-2016

Do Centrum Europejskiego przyciągnął mnie interdyscyplinarny charakter oferowanych zajęć, a także chęć zrozumienia mechanizmów międzynarodowych. Już na samym początku zaskoczyła mnie otwartość kadry naukowej oraz szeroki zakres zajęć dodatkowych organizowanych w ramach działalności samorządu studentów.
W CE przeżyłam 3 lata intensywnego rozwoju intelektualnego i osobistego. Wykłady i ćwiczenia bardzo poszerzyły moje horyzonty, a projekty samorządowe nauczyły pracy z zespołem, koordynacji zadań, budżetowania, zaawansowanej obsługi pakietu Microsoft Office oraz umożliwiły spotkania z wieloma niesamowitymi ludźmi. Bez wątpienia, to właśnie studia w Centrum Europejskim umożliwiły mi znalezienie pracy w dużej, międzynarodowej korporacji i dały wiarę we własne możliwości.

Małgorzata Stano, studentka CE w latach 2012-2015

Centrum Europejskie wspominam jako intensywne trzy lata studiów licencjackich, czyli dokładnie to, czego potrzebuje każdy student – bo studia to nie tylko nauka, to także rozwijanie siebie i nabieranie umiejętności, takich jak na przykład przełamywanie strachu przed wystąpieniami publicznymi. Zdjęcie obok zostało zrobione w 2013 roku na jednej z konferencji, zorganizowanej przez Centrum Debaty Publicznej – projekt działający przy CE. CDP dało mi szanse pracy ze świetnymi ludźmi przy tworzeniu ciekawych event’ów. Razem zorganizowaliśmy wiele konferencji, lokalnych jak i ogólnopolskich. Miałam okazję poznać wielu interesujących prelegentów. Byłam aktywnym członkiem CDP w latach 2012-2014, po czym dzięki bogatej ofercie stypendiów udało mi się wyjechać na rocznego Erasmusa do Włoch. CE to nie tylko CDP, to także Samorząd, którego również byłam członkiem. Wspólnie organizowaliśmy wyjazdy integracyjne dla „świeżaków”, imprezy tematyczne, a także wyjazdy takie jak majówka. W CE każdy znajdzie coś dla siebie. Poza wiedzą, na pewno wyniesiecie ze sobą bagaż wspomnień i doświadczeń, które z pewnością zaprocentują w przyszłości. Polecam studiowanie w CE!

Gosia Stano

18985541_1516567695081327_821432462_n

Adam Leśniewicz, student studiów I i II stopnia w CE w latach 2009-2014

W dzisiejszym świecie innowacyjne jest to, co tkwi „pomiędzy”. Najważniejszym doświadczeniem studiowania jest nauczenie się myślenia, łączenia ze sobą faktów i procesów. To możliwe tylko wtedy, gdy wyjdziemy poza sztywne ramy jednej dziedziny nauki. Interdyscyplinarne studia w Centrum Europejskim łączące ekonomię, prawo, socjologię, antropologię kulturową i politologię były świetnym treningiem holistycznego postrzegania rzeczywistości. To przydaje się zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym.
Ogromną zaletą studiowania w Centrum Europejskiego była dla mnie również „rodzinna” atmosfera, której nie doświadczy się studiując na dużych wydziałach. W CE możliwe jest nawiązania bliskiego kontaktu z kadrą dydaktyczną, pogłębianie swoich pasji i zainteresowań. Zintegrowane środowisko studenckie to z kolei motywator do podejmowania działań wychodzących poza standardowy tok studiów – w ramach Samorządu, koła naukowego, czy innych inicjatyw.