Udział w życiu gospodarczo-społecznym

utworzone przez | 21 czerwca 2018 |

Studia licencjackie

Logo Biura KarierStudenci I roku studiów licencjackich w ramach przedmiotu udział w życiu gospodarczo-społecznym obowiązkowo przechodzą szkolenie w Biurze Karier UW. Składa się ono z dwóch części:

  • szkolenia w grupach (zob. terminy zajęć i podział na grupy),
  • szkolenia indywidualnego (zob. jak umówić się na indywidualne konsultacje).

Podczas szkolenia grupowego przybliżone zostaną trendy na rynku pracy, skuteczne metody poszukiwania optymalnej pracy. Będzie można zastanowić się nad aktualną sytuacją zawodową i dowiedzieć się, jak określać realne cele zawodowe. Zajęcia będą głównie prowadzone aktywnymi metodami warsztatowymi, co ułatwi wzmocnienie samowiedzy. Będzie można lepiej nazywać swoje kwalifikacje zawodowe, kompetencje społeczne pomocne w karierze, określać swoje mocne strony i wiedzieć, jak je prezentować. Przybliżone zostaną zasady przygotowywania dokumentów aplikacyjnych, np. CV, listów motywacyjnych i intencyjnych oraz inne metody rekrutacyjne (np. próbki pracy, testy psychologiczne, Assessment center). Jako podsumowanie zajęć konieczne będzie przygotowanie planu zawodowego oraz CV i listu motywacyjnego pod wybraną ofertę pracy, praktyk, stażu, wolontariatu.

Drugą część szkolenia będą stanowiły indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym, z którym będzie można omówić swoją sytuację na rynku pracy, pomysły na dalszy rozwój zawodowy oraz przeanalizować dokumenty aplikacyjne pod wybraną ofertę praktyk, stażu, pracy lub wolontariatu.

Zajęcia prowadzone będę przez specjalistę Biura Karier Uniwersytetu Warszawskiego – Monikę Niepiekło – doświadczonego doradcę, trenera.

Szkolenia w grupach będą odbywać się w październiku i listopadzie 2018 r. (szczegółowy terminarz spotkań zostanie ogłoszony). Na spotkania indywidualne należy umówić się samodzielnie z doradcą (monika.niepieklo@nulladm.uw.edu.pl).

Szkolenie w Biurze Karieru UW (2 części) zalicza 15 godzin przedmiotu udział w życiu gospodarczo-społecznym.

W trakcie całych studiów licencjackich dowolny fragment przedmiotu udział w życiu gospodarczo-społecznym można zaliczyć poprzez praktykę zawodową. Preferujemy praktyki, których długość jest krotnością liczby 30 godzin:

  • 30 godzin zalicza 1 semestr zajęć,
  • 60 godz. – 1 rok zajęć,
  • 90 godz. – 3 semestry zajęć itd.

Szczegółowe warunki odbywania praktyk zawodowych można znaleźć na stronie.