Udział CE UW w realizacji międzynarodowego projektu badawczego

9 czerwca 2019

Facebooktwitter

Udział Centrum Europejskiego UW w realizacji międzynarodowego projektu badawczego pt. „Centre of Excellence at Warsaw School of Economics on European Union’s Security and Stability in a New Economic, Social & Geopolitical Settlement (CEWSE)”

W ostatnich dniach odbyły się trzy spotkania w ramach współrealizowanego m.in. przez Centrum Europejskie UW międzynarodowego projektu badawczego „Centre of Excellence at Warsaw School of Economics on European Union’s Security and Stability in a New Economic, Social & Geopolitical Settlement (CEWSE)”, którego głównym realizatorem jest Katedra Unii Europejskiej im. Jean Monneta SGH, a jego kierownikiem jest prof. zw. dr hab. Ewa Latoszek. Program CEWSE przewidziany jest na lata 2016-2019 i współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach Programu Erasmus+.

W projekcie przewidywane jest prowadzenie specjalnych spotkań, które w tym roku rozpoczęły się Trzecim Międzynarodowym Kongresem CEWSE pt.: „European Security and Stability in a Complex Global Order – How to Enhance the European Competitiveness”, który odbył się w dniu 20 maja 2019 r. w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

Następnego dnia – 21 maja 2019 r. – miała miejsce Międzynarodowa Debata CEWSE pt. „EU Facing Current Challenges, Opportunities, Crises & Conflicts”

W projekcie przewidziane jest – oprócz organizowania konferencji i seminariów czy wydawania publikacji naukowych – także prowadzenie specjalnych warsztatów dla doktorantów. Mogą oni, korzystając z wiedzy i doświadczeń wybitnych specjalistów, doskonalić swoje umiejętności tak pod względem merytorycznym, jak i w zakresie warsztatu badawczego. Tegoroczna trzecia edycja tego rodzaju warsztatów doktoranckich pt. „The current challenges, instabilities and opportunities for the EU in a more connected, contested and complex world” odbyła się 28 maja 2019 r. w Szkole Głównej Handlowej i była poświęcona prezentacji założeń trzech dysertacji doktorskich.

Zaangażowani w realizację projektu CEWSE ze strony CE UW są: prof. dr hab. Bogdan Góralczyk, doc. dr Artur Adamczyk, doc. dr Olga Barburska, dr Kamil Zajączkowski.

Uczestnicy projektu ze strony CE UW wzięli aktywny udział we wspominanych wydarzeniach, przygotowując spotkania zarówno od strony organizacyjnej jak i merytorycznej, występując w trakcie obrad w charakterze moderatorów lub/i wygłaszających referaty, a także przygotowując artykuły do przygotowywanej publikacji książkowej.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

5124