Udział Centrum Europejskiego UW w Debacie PECSA  (PECSA Roundtable Debate 2019)

26 maja 2019

Facebooktwitter

Udział Centrum Europejskiego UW w Debacie PECSA  (PECSA Roundtable Debate 2019)

W ramach wszechstronnego rozwijania swojej działalności Centrum Europejskie UW nawiązuje intensywną współpracę z różnymi organizacjami naukowymi. Dotyczy to m.in. Polskiego Stowarzyszenia Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA), z którym nasza jednostka utrzymuje ożywione kontakty już od wielu lat.

W ramach tej współpracy CE UW jest zaangażowane w realizację prestiżowego międzynarodowego projektu badawczego pt. „EUSHARE – Connecting the European Union of Shared Aims, Freedoms, Values and Responsibilities”, realizowanego w latach 2016–2020 przez PECSA i współfinansowanego przez Komisję Europejską w ramach Programu Erasmus+ (Jean Monnet Support to Associations). Kierownikiem projektu jest dr Marta Pachocka, Sekretarz Zarządu PECSA. Uczestnikami ze strony CE UW są: prof. dr hab. Bogdan Góralczyk, prof. dr hab. Dariusz Milczarek, doc. dr Olga Barburska, doc. dr Artur Adamczyk, dr Kamil Zajączkowski.

Głównym celem projektu jest promocja PECSA jako instytucji propagującej i prowadzącej badania nad wybranymi aspektami integracji europejskiej, a także rozpowszechniającej wyniki tych badań wśród szerokiego grona odbiorców. Projekt ma przyczyniać się do budowania ogólnounijnych więzi pomiędzy różnymi partnerami (organizacjami społecznymi, władzami państwowymi i lokalnymi itp.) na podstawie wspólnie podzielanego systemu wartości europejskich. W projekcie przewidziane jest – oprócz m.in. organizowania szkoleń czy wydawania e-journala – także prowadzenie specjalnych debat naukowych.

W imieniu Organizatorów oraz Partnerów mamy zatem przyjemność zaprosić Państwa do udziału w Debacie (PECSA Roundtable Debate 2019) pt. „Freedom, solidarity, democracy: the EU and its Member States in search for new integration code?” Odbędzie się ona w dniu 29 maja 2019 r. o godz. 12:30 w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Aleja Niepodległości 128, budynek C, aula I.

W ramach Debaty zaplanowano trzy panele dyskusyjne:

– Panel I. “The European Union of the 21st century – in search of a European identity?”;

– Panel II. “External policy, internal purposes – the multi-layered dynamics of EU’ interdependence”;

– Panel III. “Member States v. the EU – (sincere) cooperation or (unfair) competition?”.

Ze strony CE UW w Debacie aktywny udział weźmie doc. dr Olga Barburska, wygłaszając referat pt. „Europeanization as an instrument of the EU’s foreign policy in the field of promotion of democracy” (szczegółowe informacje w załączonym programie Debaty).

Program Debaty jest dostępny na stronie internetowej: http://www.pecsa.edu.pl/konferencje-debaty/pecsa-roundtable-debate-2019

Uprzejmie prosimy Państwa o rejestrację przez formularze on-line

http://www.pecsa.edu.pl/konferencje-debaty-roundtable-debate-2019/rejestracja do dnia 27 maja 2019 r.

Językiem obrad będzie język angielski. Udział w Debacie jest bezpłatny.

PECSA_RT_2019_program_podwojny